Održan 128. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 128. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe grupe građana (Ante Čabraja, Grge Čabraja, te Antuna i Ružice Mrakovčić) da temeljem desetogodišnjeg prebivališta na području otok Krka, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, za obračun istog koriste pravo na njegovo smanjenje.  Temeljem Odluke o komunalnom redu odobrena je zamolba trgovine Minipak - Takamak u vlasništvu Zdenka Petraka iz Krka da se u slijepom prolazu Strossmayerove ulice u gradu Krku, pred poslovnim prostorom, dozvoli postavljanje reklamne konstrukcije (metalnih, odnosno drvenih, nosača i platna). Obzirom na prethodno spomenuku odluka, a vezano uz zamolbu Trgovačko-uslužnog obrta Reful u vlasništvu Vilima Mandekića iz Krka za držanje stalaka za prodaju razglednica na vratima i ertama ulaza u poslovni prostor, zaključeno je kako Kolegij nema ovlasti dati traženo odobrenje. U nastavku, prihvaćena je zamolba Poljoprivredne zadruge Otok Krk za izlaganje krčkog sira, maslinovog ulja i vina ispod ugostiteljskog objekta Vignole, i to bez naknade obzirom da se radi o autohtonim domaćim prozvodima. Kako je natječaj prethodno proveden, a lokacija dodijeljena, odbijen je prijedlog Ranka Tintora iz Zagreba za dodjelu javne površine vezane uz djelatnost oslikavanja tijela. Glede zahtjeva tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka da im se dozvoli postavljanje reklamnog panoa na dijelu šetnice ispred Case del padrone, zaključeno je kako se traženo na javnim površinama namijenjenim pješačkoj komunikaciji ne dozvoljava. Na inicijativu Mjesnog odbora Linardići prihvaćena je ponuda obrta Zemljani radovi Linardići u vlasništvu Josipa Linardića iz Malinske za uređenje puta na području Vardemanje, nedaleko naselja Milohnići - Linardići (dužine 410,0 m, a širine 2,5 m), na iznos od 60.453,13 kn. Ovu investiciju koja se nalazi u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., Grad će 50% financirati, ove, a ostatak naredne godine. Na inicijativu Mjesnog odbora Linardići prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskom d.o.o. iz Nenadića za proširenje puta Polača - Kambuni, nedaleko naselja Linardići (dužine 300,0 m, a širine 2,5 m), i to na iznos od 29.750,00 kn. I ova investicija dijelom je Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog diobe suvlasničke zajednice na k.č. 1332/2, površine 6204 m2, kojoj je Grad Krk vlasnik u 1/6 dijela, a Milan Sokolovski iz Krka u preostalih 5/6, o čemu će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Nakon provedenog natječaja, najpovoljnijim natjecateljem za davanje koncesije u obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, odabran je KDS Dimnjačar-Primorje u vlasništvu Mensura Bajrektarevića iz Klenovica. Sukladno Odluci i Planu raspodjela javnih površina za obavljanje trgovačke djelatnosti odbijen je prijedlog tvrtke Stanek Media d.o.o. iz Kućan Marofa za postavljanje privremenog objekta za prodaju knjiga na trgu ispred Robne kuće Krk. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali kankul u Gradu Krku, kojeg uskoro očekuje javna rasprava. Nadalje, prihvaćena je ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana za izradu idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju mrtvačnice i popratnog objekta na Mjesnom groblju Vrh, na iznos od 13.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, za izgradnju Društvenog doma Linardići, odnosno nabavu krovnog materijala, a prema ponudi dobavljača, odobrena je financijska potpora u iznosu od 56.000,00 kn. Prihvaćena je inicijativa Državnog hidrometeorološkog zavoda Zagreb za osiguranje dijela sredstava potrebnih za nastavak rada klimatološke postaje u gradu Krku s ciljem kontinuiranog praćenja stanja atmosfere. Predloženo je njezino postavljanje u dvorišru Doma umirovljenika Mali Kartec. Tvrtki Eko hrana d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za formiranje privremenog parkirališta na zemljištu uz Kružni tog, a isto mora biti uređeno prema Odluci o uređenju prometa u Gradu Krku. Prihvaćena je zamolba Streličarskog kluba Maura kal iz Krka za postavljanje streličarske mete na Trgu Kamplin tijekom ostatka ljetne sezone. Udruzi demo bendova grada Krka odobreno je 1.000,00 kn pomoći za pokriće dijela putnih troškova glazbenom sastavu Buco i Kalašnjikovi koji je nastupio na ovogodišnjem sedmom po redu Dogana festivalu održanom u Imotskom. Turističkoj zajednici Grada Krka, a vezano uz organizaciju Krčkog sajma, dane su sljedeće suglasnosti: za korištenje javne gradske površine i prošireno radno vrijeme, za zatvaranje prometa u užem dijelu grada, te za parking izlagača.