Održan 129. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 129. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odnosno usvajanjem Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk čija je izrada povjerena zagrebačkoj tvrtki Urbanistica d.o.o. Kako je istaknuto na početku rasprave radi se o zahtjevnom planu površine od 60 ha s velikim brojem detaljnih planova i nizom obuhvaćenih zahtjeva, bilo pravnih ili fizičkih osoba. Sredinom mjeseca kolovoza tako će, vezano uz navedeno, startati javna rasprava (u trajanju od 30 dana), a sam Urbanistički plan svi zainteresirani moći će u .pdf formatu preuzeti sa Službenih stranica Grada Krka (Prostorn planovi > Arhiva 2012.). Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo određeno je kako će se, sukladno Smjernicama za izvještavanje korisnika i Sporazuma o partnerstvu, kompletna dokumentacija vezana uz nedavno zaključen projekt ZOOB pohraniti u Gradskoj arhivi, smještenoj u zgradi Gradske uprave. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što su razmotrene četiri prikupljene ponude (Zidarski obrt Zidar Ivo - 82.494,50 kn; Domeni d.o.o. - 85.190,00 kn; Mariška d.o.o. - 200.671,25 kn; Građevinski obrt Gratel - 73.355,00 kn) za izvođenje građevinskih radova vezanih uz proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. godini, kao najpovoljnija izabrana je ona Građevinskog obrta Gratel u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa na iznos od 73.355,00 kn. Nakon što su razmotrene tri prikupljene ponude (Zidarski obrt Zidar Ivo - 42.907,50 kn; Mariška d.o.o. - 43.089,25 kn; Građevinski obrt Gratel - 38.816,00 kn) za građevinske radove na k.č. 3440/7, k.o. grad Krk, kao najpovoljnija izabrana je ona Građevinskog obrta Gratel u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa na iznos od 38.816,00 kn. Radi obveza prema nadolazećem Krčkom sajmu, odbijen je zahtjev Udruge Avadhuta iz Karlovca, koja promiče indijsku kulturu i vegetarijanstvo, za korištenje javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina 09., odnosno 07. kolovoza. Nakon razmatranja ponude Rasadnika i trgovine Lavanda u vlasništvu Krešimira Dijanića iz Krka, izvođenje sanitarnog reza lovora koji se širi prema prometnici na području Portapisane (preko puta negdašnjeg Restorana Neptun) prepušteno je krčkom Komunalnom društvu Vecla. Udruzi Moj otok iz Punta dana je suglasnost za održavanje prezentacije proizvođača i izvođača koji sudjeluju u akciji Moj otok Krk bez azbesta na parkiralištu ispred zgrade Gradske uprave, kao i na platou ispred Erste banke, i to 25. kolovoza, ove godine. Odbijen je zahtjev Cedevite d.o.o. iz Zagreba za dodjelu javne površine radi maloprodaje, obzirom da nije moguće osigurati površinu kakva se potražuje. U adaptaciji poslovnih prostorija Kluba liječenih ovisnika, smještenih u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1, Grad će participirati iznosom od 17.800,00 kn, čime se pokriva trošak nabave i montaže dvoje klima uređaja, dok će se o daljnjem (su)financiranju ovog 74.403,50 kn vrijednog zahvata zasigurno raspravljati na Koodrinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Grad Krk obzirom na financijsku situaciju ne može prihvatiti supokroviteljstvo Festivala Grobnička skala 2012. Međutim u narednoj godini, kao potpora toj glazbenoj smotri, osigurati će se iznos od 10.000,00 kn. Udruzi Umirovljenika Grada Krka za organizaciju boćarskog turnira povodom Krčkog sajma odobreno je 1.500,00 kn.