Održan 131. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 131. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić i Igor Hrast, stručni suradnici za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Na samome početku ovotjednog zasjedanja doznajemo kako će najvjerojatnije u drugoj polovica rujna krenuti radovi vezani uz kanalizacijsku mrežu na relaciji Kornić - Dunat, za čije su investiranje zadužene Hrvatske vode. Također, predstavnici Grada sudjelovati će na zagrebačkoj radionici tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. tijekom koje će se razmjenjivati iskustva dobre prakse proizašla iz projekta upravljanja imovinom. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, osim što je raspravljena potreba donošenja nekolicine novih odluka, zaključeno je kako će se krčka meteorološka postaja postaviti u krugu Doma za starije i nemoćne osobe Mali Kartec, te će se za poravnavanje terena na kojem će ista biti stacionirana zatražiti najpovoljnija ponuda. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreno je Izvješće o javnoj raspravi vezanoj uz prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku što ga potpisuje Ured ovlaštenog arhitekta Zdenka Novosela. Javna rasprava trajala je između 20. i 28. kolovoza, dok je javno izlaganje održano 24. kolovoza 2012. godine. Tijekom trajanja rasprave prispjela je jedino primjedba HEP-a Elektroprimorja Rijeka, koji, zbog male površine građevinske čestice, traži smanjivanje najmanje dopuštene udaljenosti objekta trafostanice od granica čestice na jedan metar. Međutim, kako je istaknuto, primjedbu nije bilo moguće prihvatiti obzirom da se najmanja dopuštena udaljenost objekta trafostanice od granica građevinske čestice definira planom višeg reda, a promjene vezane za objekt trafostanice nisu bile predviđene Odlukom o izradi Izmjene i dopune ovog Plana. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije su donesene odluke o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora na daljnji rok od pet godina sa sljedećim zakupnicima: Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (Vela placa 3; 40,90 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 224,95 €; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Dr. Dinka Vitezića 1; 24,90 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 136,95 €; Karmen Podner (Istarski prolaz 1; 39,50 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 304,15 €; Zdravstvenom ustanovom Ljekarna Jadran (Vela placa 3; 80,0 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 792,00 €; te Vjekoslavom Šimićem (J. J. Strossmayera 1; 5,0 m2) s dosadašnjom mjesečnom zakupninom u iznosu od 55,00 €. Također, donesena je odluka o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora na daljnji rok od tri godine sa zakupnikom Ghetaldus d.o.o. (J. J. Strossmayera 23; 29,0 m2) s dosadašnjom mjesečnom zakupninom u iznosu od 365,00 €. Uz to, prihvaćen je prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za zaključenje Ugovora o korištenju poslovnog prostora (J. J. Strossmayera 9) za obavljanje djelatnosti Turističko informativnog centra. Razmatrajući prijedloge Nevenke Kovač iz Osjeka i Marije Grbić iz Slavonskog Broda, odlučeno kako je premještanje njihovih privremenog objekta (štandova) za prodaju suvenira s negdašnje tržnice na Šetalište Sv. Bernardina moguće jedino tijekom mjeseca listopada ove godine. Odbijen je prijedlog tvrtke Meifang d.o.o. iz Krka za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta za pripremu i distribuciju brze hrane. Prihvaćena je inicijativa Snježane Gržetić iz Malinske za davanje u podzakup javne površine na kojoj je postavljen kiosk za prodaju cvijeća nedaleko Disco kluba Jungle, uz inzistiranje Grada da se zadrži trenuta djelatnost, te nužnost prethodne dostave podataka o podzakupnicima. Odbijen je prijedlog Draženke Kalinić Medved iz Čakovca, vlasnice obrta Art Vi-Le, za određivanje lokacije na javnoj površini za 2013. godinu radi obavljanja djelatnosti likovne radionice. Prihvaćena je inicijativa vlasnika stanova u zgradi smještenoj na adresi Ružmarinska 19, izgrađenoj na k.č. 2524, k.o. Krk, za provođenje postupka urisa objekta u katastarski operat zato što se predmetna parcela još uvijek vodi kao pašnjak, a na istoj je upisano vlasništvo Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo odlučeno je kako će se radovi na uređenju kupališta Dražica prijaviti na natječaj Ministarstva turizma vezanog uz kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa unapređenja ponude turističkog sektora Korak više u 2012. godini. Rješavajući predmete odsjeka za društvene djelatnosti Otvorenom kazalištu Omišalj dopušteno je korištenje Velike vijećnice Grada Krka radi pripremanja predstave Smih naš bodulski, i to nakon 20. rujna, petkom ili subotom u večernjim satima. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk odobreno je 5.000,00 kn pomoći za nabavu pribora i alata potrebnog za realiziranje nastave iz lukovne kulture. Nakon sastanka Odbora za društvene djelatnosti, 13. rujna, biti će predstavljen prijedlog Natječaja za stipendiste Grada Krka u ovoj školskoj godini, kao i Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za narednu godinu. Košarkaškom klubu Krk za organizaciju Memorijalnog turnira Zlatko Franolić, koji će se ove godine održati u Malinskoj, odobrena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn (uz pripadajući PDV).