Održan 132. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 132. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno razmatranjem problema suvlasnika stambene zgrade smještene u Ulici Sv. Ivana 16 u gradu Krku vezanog uz nenamjensko korištenje tamošnjeg garažnog prostora (sada u funkciji prostora za stanovanje - studija), nakon čega je zaključeno kako će ova situacija biti proslijeđena građevinskoj inspekciji. Na inicijativu Zajedničkog obrta Gromača u vlasništvu Ivice Mrakovčića i Predraga Brauta odobroneo je korištenje deponije građevinskog materijala u naselju Kornić, obzirom na uređenje trimm staze Kornić i maslinarskog puta u smjeru Pakulove lokve. Razmotrivši zamolbu grupe građana iz Ulice Torkul u naselju Pinezići koji su asfaltiranje svoje ulice spremni sufinancirati s 40% ukupnog iznosa (iliti sa 65.769,50 kn), odlučeno je kako će se navedena investicija nastojati uvrstiti u Program gradnje komunalne infrastrukture za narednu godinu. Nadalje, prihvaćen je prijednog tvrtke Frist d.o.o. da se ponuda u iznosu od 46.784,88 kn za radove na drugom katu zgrade Gradske uprave (strukturno kabliranje, nabava i instalacija telefona, te ostali električarski radovi), zbog poskupljenja panel rastera resvjete, kao i naknadnih radova poveća na 50.754,38 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrena su i na znanje primljena očitovanja Mjesnog odbora Kornić i Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije vezana uz gradnju novih kapaciteta Marine Punat, a obzirom na inicijativu mještanina naselja Kornić Frana Mrakovčića, Grad će se, za provjeru pravovavljanosti dokumentacije potrebne za realizaciju zahvata širenja postojećih kapaciteta, obratiti urbanističkoj inspekciji. Kolegij je razmotrio i prihvatio primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije, kao i primjedbu na Stratešku studiju procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je Prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 2013. godinu. Prijedlog, koji će na Internet stranicama Grada Krka (čitav tekst natječaja) i Novom listu (informacija o natječaju) biti objavljen 23. rujna 2012., prethodno je razmotrio i prihvatio Odbor za društvene djelatnosti, a u odnosu na prethodnu godinu kod popunjavanja ovogodišnjeg obrasca biti će potrebno popisati sve članove udruženja, navesti njihove godine rođenja i mjesta prebivališta, kao i priložiti Rješenje nadležnog ureda o imenovanju odgovorne osobe. Boćarskom klubu Brzac za organizaciju međunarodnog memorijalnog turnira Josip Brzac, koji svake godine okuplja značajan broj uglavnom prvoligaških ekipa, odobreno je 5.000,00 kn. Udruzi umirovljenika Grada Krka za relizaciju programa u preostalom dijelu godine odobrena je pomoć u iznosu od 5.000,00 kn. Biskupiji Krk za organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa na temu Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju koji će se 05. i 06. listopada održati u gradu Krku odobreno je 10.000,00 kn. Skup će okupiti 48 znanstvenika, od čega 16 inozemnih, koji se bave proučavanjem hrvatske glagoljaške tradicije. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog DHMZ-a da mjesečna naknada motritelju Klimatološke postake Krk bude 1.000,00 kn. Istu će isplaćivati Grad Krk, i to od 01. listopada ove godine nakon što odabrani motritelj završi obuku i provjeru znanja. Jedriličarskom klubu Plava dana je suglasnost da u vrijeme Državnog prvenstva za prijelazne klase (Laser Radial, Laser 4.7, 420, 29-er), između 11. i 14. listopada 2012., može koristiti prostor od Škverića do autobusnog kolodvora (u morskom dijelu), kao i Veliku vijećnicu Grada Krka. Tvrtki Krk Montaža d.o.o. iz Krk dana je suglasnost da 29. rujna ili 10. listopada ove godine na Plaži Plav (20.00 - 02.00) organizira koncert krčkih demo bendova.