Održan 133. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 133. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem situacije vezane uz stanje Proračuna, te je zaključeno kako su ovogodišnji prihodi u osmomjesečnom razdoblju na razini planiranih i posve u skladu s onim prošlogodišnjima, no zbog izvanrednih rashoda koji se odnosne na dva ovršna postupka, što bi uskoro trebali stići na naplatu, do kraja godine, pa tako i u narednoj, biti će potrebno, na svim razinama, uvesti pojačane mjere štednje. Naime, kako je istaknuto, radi se o pravomoćnim sudskim presudama što predstavljaju rezultat u vrijeme bivše općine oduzete imovine. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Josette Blažić iz Krka da joj se sa 600,00 kn, odnosno 200,00 kn po djetetu, sufinancira kupnja školskih udžbenika i pribora. Kako su do danas zaprimljene i 22 zamolbe srednjoškolaca koji ne pohađaju školu u gradu Krku, te još šest zamolbi osnovnoškolava također za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i pribora, nakon obrazloženja, iste su prihvaćene. Krajnji rok za prijavu predmetnog sufinanciranja ističe 30. rujna. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe prihvaćena je ponuda tvrtke Zemljani radovi Linardić, u vlasništvu Josipa Linardića, za uređenje puta na području Mali Kankul u gradu Krku, na iznos od 70.000,00 kn (bez PDV-a). Kako je Ines Jugović istekao višegodišnji ugovor o zakupu javne površine za postav privremenog objekta (štanda) radi prodaje autohtonih krčkih suvenira, keramičkih segmenata starogradske jezgre, kao nova lokacija, umjesto one uz terasu Koktel bara Volsonis, predloženo je jedno od mjesta ispod Velikog parka - na potezu od Sunčanog sata do Krušije. Na zahtjev Foto kluba Krk da im se na korištenje dodjeli prostor, zaključeno je kako će se za traženu namjenu provjeriti jedan od ureda u stambenom kompleksu Fani, smještenom u Kvarnerskoj ulici. Rješavajući predmete odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena zamolba troje vlasnika stambenih objekata iz Zadarske ulice u gradu Krku, da pojedinačnim iznosom od 1.000,00 € sufinanciraju izgradnju javne kanalizacije (kanalizacijskog voda u dužini od 55 m) u navedenoj ulici. Po tom pitanju zaključeno je kako će od Trgovačko-komunalnog društva Ponikve biti naručena izrada tehničkog rješenja s pripadajućim troškovnikom. Darku Markoti iz Rogotina prodavanje voća u razdoblju od 01. listopada do 15. prosinca, ove godine, dozvoljeno je, bez naknade, na tržnici Trgovačkog centra Krk, i to uz mogućnost postava reklamnog panoa na mjestu rezerviranom za dostavu. Po zamolbi grupe građana odobrena je ponuda Građevinskog poduzeća Krk za asfaltiranje dijela Ulice Mali Kartec u gradu Krku, na iznos od 69.000,00 (bez PDV-a). Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog odluke kojom se osobom zaduženom za nepravilnosti imenuje Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove. Kako doznajemo, suradnja grada Krka i njemačke Općine Rockenhausen nastavlja se drugim posjetom krčke delegacije Rockenhausenu, i to tijekom mjeseca listopada, kada će zasigurno biti nastavljena rasprava, odnosno uspješna suradnja, vezana uz provođenje načela održivog razvoja.