Održan 134. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 134. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno analizom i prihvaćenjem prijedloga natječaja za dodjelu stipendija učenicima, studenentima, kao i polaznicima poslijediplomskog studija za školsku/akademsku godinu 2012./2013. U odnosu na prethodni ovogodišnji će natječaj donijeti nekoliko novina. Najprije, za polaznike prvih razreda srednje škole i prve godine studija, tražiti će se ukupan prosjek ocjena svih prethodnih razreda osnovne, odnosno srednje škole, koji će morati biti najmanje 4,7. U dijelu natječaja koji se odnosi na učenike proizvodnih zanimanja ukupan traženi prosjek ocjena smanjuje se na 3,8, a u dodijeljivanju stipendije u obzir se, kao dosad, više neće uzimati potvrde mentora ili ravnatelja. Jedna značajna promjena naći će se i u dijelu natječaja namijenjenog studenata, odnosno polaznici druge, treće ili viših godina studija kako bi aplicirali na predmetni natječaj morati će u svim prethodnim akademskim godinama svoga studija imati postignut prosjek ocjena najmanje 3,8, ali i ostvareno najmanje 55 ECTS bodova. Prije Kolegija prijedlog je razmatrao i podržao Odbor za društvene djelatnosti. U nastavku, riječkom Klubu Nada koji okuplja žene operirane od karcinoma dojke, među kojima ima i otočanki, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 1.000,00 kn, s ciljem rješavanja problema troška hladnog pogona. Naime, ovo udruženje, pored ostalog, svojim članicama pruža psihološku pomoć kako bi što bezbolnije prevladale strahove vezane uz tešku dijagnoszu. Jedriličarskom klubu Plav za realizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske za prijelazne klase koje se u gradu Krku održava između 11. i 14. listopada, ove godine, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn. Predviđa se kako će ovo zanimljivo sportsko događanje okupiti stotinjak natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Italije i Češke, s time da će kao novost jedrilice biti smještene duž Šetališta Sv. Bernardina što će bitno, u dane trajanja natjecanja, utjecati na ugođaj u samome gradu. Klubu za sportski ribolov Sveta Fuska odobreno je 10.000,00 kn za kupnju objekta u uvali Sveta Fuska koji će biti prilagođen aktivnostima kluba. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju devetog po redu natjecanja iz zavičajne povijesti - Ča je ča? - izdvojeno je 2.000,00 kn. Obrtu Redagara Art u vlasništvu Tončija Žužića iz Krka odobreno je 4.000,00 kn za tisak treće u nizu tematske slikovnice naziva - Ćuk Krki i pasara Bodulka. U skladu sa zaključkom Koordinacije otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka Udruzi veterana Domovinskog rata za proslavu Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te  Dan hrvatskih branitelja izdvojeno je 5.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je raspravljen zahtjev Anđelka i Loredane Mrakovčić iz Šila za vraćanje zemljišnih čestica (z.č. 109/1,2,3,6; k.o. Konić) u građevinsko područje naselja Kornić. Kako proširenje građevinskog područja zahtjeva izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka, i to uz prethodnu sveobuhvatnu analizu izgrađenog područja, ova će se inicijativa sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji na razmatranje proslijediti Gradskom vijeću. Nakon analize pisma Županijske lučke uprave Krk upućenog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, a vezanog uz davanje koncesije za djelatnost opskrbe plovila gorivom u Krčkoj luci, dana je, sukladno odredbama iz prijedloga novog Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, suglasnost na funkcioniranje postojeće benzinske crpke u Krčkoj luci sve do izgradnje novoplanirane (na području krčkog lukobrana ili uvale Valbiska, odnosno Lagdimor). Nadalje, usvojen je projekt tvrtke Kavazović - Limar d.o.o. iz Krka za rekonstrukciju ceste na predjelu Kartec u gradu Krku, što predstavlja preduvjet za traženje lokacijske dozvole. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćen je prijedlog suvlasnika stambeno-poslovne zgrade u gradu Krku (Ul. Dr. Dinka Vitezića 1) Roberta i Anne Ranzato iz Venecije za sufinanciranje krovopokrivačkih radova na sanaciji krova predmetne zgrade, i to proporcionalno zbroju veličine stambeno-poslovnog prostora u odnosu na veličinu krova. Ugostiteljskom obrtu Vili u vlasništvu Erana Demirija iz Krka odobrena je izrada novog vodovodnog priključka na javnoj površini kojeg podnositelj zahtjeva koristi za ugostiteljsku terasu, odnosno prodaju sladoleda. Također, udovoljava se zamolbi Antona Babića iz Krka za korištenje pilomata na Vratima slobode zbog ulaska vozila u grad radi obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine, i to za vrijeme obavljanja građevinskih radova na Trgu Krčkih glagoljaša, tj. dok isti bude zatvoren za promet. Na kraju Kolegija raspravljena je i prihvaćena treća Izmjenu Plana nabave za 2012. godinu.