39. Kolegij: Kreće obnova krova Društvenog doma Poljica

U uredu gradonačeknika, 12. svibnja 2014. godine, održan je 39. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno prihvaćanjem Odluke o ustupanju radova na izradi zaštitnih ograda na plažama područja Dražica prema ponudi Zanatskog obrta Meštrija iz Krka na iznos od 51.382,50 kn (s PDV-om). Također, donesena je Odluka o ustupanju radova na izgradnji kamenih suhozida na području Sv. Lucija, u smjeru Kampa Politin (zid s jednim licem u dužini od 100 m te zid s dva lica u dužini od 232,50 m) prema ponudi Građevinskog obrta Gratel iz Krasa na iznos od 75.000,00 kn (s PDV-om). U postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje građevinskih radova na izgradnji sunčališnih platoa kupališta Dražica, pored dvije zaprimljene ponode, kao povoljnija odabrana je ona Građevinskog obrta Gratel iz Krasa na iznos od 86.582,00 kn. Denisu Okanoviću iz Kornića dana je suglasnost za davanje u podzakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu smještenog u zgradi Mjesnog doma Kornić, i to Ivici Mrakovčiću iz Kornića i Predragu Brautu iz Krka, vlasnicima Zajedničkog obrta MB Gromača iz Kornića. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije su analizirani rezultati ankete kojom su, sukladno zadaćama što ih nameće ISO standard, predstavnici udruga čiji se programi financiraju sredstvima iz gradskog Proračuna, dobili priliku ocijeniti rad samog Odsjeka. Odgovarajući na četiri postavljena pitanja, 25 na anketu pristalih ispitanika, uglavnom je izuzetno zadovoljno ili zadovoljno suradnjom s Odsjekom i načinom prikupljanja zahtjeva za financiranje programa te izuzetno ili djelomično zadovoljno dodijeljenim financijskim sredstvima te u većini zadovoljno dinamikom isplaćivanja odobrenih financija. Plesnoj udruzi Odjeti ritam iz Krka dana je suglasnost za korištenje prostora Trga krčkih glagoljaša radi organiziranja plesnog eventa Mir i zajedništvo, ljubav i zabava, koji se u sklopu proslave Dana grada planira održati 03. lipnja. Boćarskom klubu Krk odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju tradicionalnog boćarskog turnira trojki, koji će se također kao dio programa proslave Dana grada, održati 01. lipnja, na boćalištu SRC-a Josip Uravić Pepi. Za realizaciju 6. Krk kupa Karate klubu Krk dodijeljeno je 2.000,00 kn. Ovo međunarodno natjecanje koje će okupiti dosad najveći broj sudionika planira se održati 08. lipnja, u dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. Šahovskom klubu Krk odobreno je 2.000,00 kn potpore za sudjelovanje dviju uspješnih krčkih šahistkinja, sestara Katarine i Antonele Bogdanić, na predstojećim natjecanjima: pojedinačnom kadetskom državnom prvenstvu u Kaštel Štafiliću te juniorskom državnom prvenstvu u Svetom Martinu na Muri. Budući da je sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi Centar za socijalnu skrb Gradu proslijedio popis svojih radno i djelomično radno sposobnih korisnika, kako bi radili (najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno) za opće dobro, zaključeno je kako će se isti proslijediti krčkom Komunalnom društvu Vecla radi njihova angažmana na pomoćnim poslovima vezanim uz održavanje gradskih zelenih površina i plaža. Obzirom na dokumentirano stanje interijera prizemlja Društvenog centra Krk te pripadajući Zapisnik, svim dosadašnjim korisnicima tog prostora ukinuta je mogućnost njegovog daljnjeg korištenja. Sve rekvizite iz prostora potrebno je iznijeti u roku od dva tjedna, nakon čega će Grad promijeniti brave, a najesen krenuti u odlučivanje o njegovoj dodijeli drugim udrugama ili grupama građana. Udruzi umirovljenika Šotovento odobreno je 4.000,00 kn za organizaciju redovne godišnje skupštine.
Rješavajući predmete odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je zamolba grupe građana iz Rapske ulice u gradu Krku, za postavljanje kabela javne rasvjete kako bi se izbjeglo ponovno raskopavanje ulice, budući da sredinom svibnja, ondje započinje izgradnja potporno-ogradnog zida za što je potrebno napraviti iskop koji je iskoristiv za polaganje instalacija. Nadalje, prihvaćena je ponuda riječke tvrtke GPZ d.d., u iznosu od 34.800,00 kn (bez PDV-a), za izradu idejnog projekta sabirnih i ostalih ulica na predjelu Karteca u gradu Krku, i to s ciljem izgradnje na z.č. 3854 i z.č. 3856, k.o. grad Krk, u gradskom vlasništvu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, pored dvije zaprimljene ponude za izvođenje radova na sanaciji i uređenju mrtvačnice i seciraone na Gradskom groblju Krk (obnova fasada i ličenje interijera mrtvačnice), kao povoljnija odabrana je ona Soboslikarsko-ličilačkog obrta Vrbnik iz Vrbnika, na iznos od 29.150,00 kn. Za izvođenje radova na sanaciji krova Društvenog doma u naselju Poljica, kao jedina zaprimljena, odabrana je ponuda tvrtke Mediteranka d.o.o. iz Krka, na iznos 66.875,00 kn (s PDV-om). Kako Grad ne raspolaže površinom za postavljanje zabavne radnje (tobogana za napuhavanje i dječjeg vrtuljka), Rene Domanski iz Zagreba, upućuje se prema krčkom Komunalnom društvu Vecla. Obzirom da nema prostor koji bi se mogao dodijeliti za prodaju tekstilnih proizvoda, Grad nije u mogućnosti udovoljiti molbi riječke tvrtke Eccom-Trade d.o.o. Temeljem prepopruke predsjednika Mjesnog odbora Skrbčić-Pinezić, prihvaćene su ponude Roletarsko-limarskog obrta Heidelberg iz Daruvara za izradu i postav vanjske PVC stolarije na zgradi bivše škole u naselju Skrbčići, i to: 11 prozora i dvoja vrata u iznosu od 14.669,94 kn (s PDV-om) te 11 grilja u iznosu od 16.990,99 kn (s PDV-om). 
Rješavajući predmete Odsjeka za Opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljena informacija o načinu realizacije Centra za posjetitelje Kvarnerski otoci, o čemu će više riječi biti na sljedećem Kolegiju.   
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako se na ovogodišnji Javni poziv za nabavu sadnog materijala javilo 11 građana te kako će se pedesetpostotna participacija Grada, u ukupnom iznosu od 3.695,82 kn, realizirati u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu.