45. Kolegij: Grad Krk ulazi u program BFC SEE

U uredu gradonačeknika, 30. lipnja 2014. godine, održan je 44. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, i to razmatranjem zahtjeva Marijane Jadro Gašpar i Branka Gašpara iz Brsca vezanog uz oslobađanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa za stambenu građevinu izgrađenu na k.č. 1218, k.o. Linardići, u naselju Milohnići. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, priznato im je pravo na smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za sedamdeset posto. Kako je tijekom izgradnje rampe ispred Mjesnog groblja Krk došlo do nepredviđenih građevinskih radova potrebnih da bi se ugovoreni poslovi izveli u skladu s pravilima i standardima struke, od čega se najveći dio odnosi na potporne i ogradne zidove, Zidarskom obrtu Zidar Ivo iz Vrha, kao izvršitelju, ti su radovi priznati u iznosu od 16.078,42 kn. Nadalje, raspravljen je Zapisnik Odbora za komunalno gospodarstvo u kojem su sumirana mišljenja i stavovi njegovih članova vezani uz Zaključak Kolegija koji u pet točaka propisuje kriterije, mjerila i načine postavljanja reklama na javnim površinama i drugim mjestima koja su vidljiva s javnih površina u starogradskoj jezgri grada Krka. Iako je Odbor prihvatio veći dio predloženih mjera i kriterija, dodatno će se razmotriti točka kojom se regulira način osvjetljavanja reklama. Sukladno prijedlogu Antona Jurešića iz Vrha, krčkom Komunalnom društvu Vecla, koje upravlja prostorom Zelene tržnice, predlaže se da iznađe rješenje s ciljem određivanja stalnog prodajnog mjesta (stola) predlagatelja, obzirom da je ondje prisutan tijekom čitave godine.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćena je inicijativa tvrtke Ruscus iz Rijeke da javnu površinu nadomak trgovine Fortuna u gradu Krku, a za koju je s Gradom zaključen Ugovor o zakupu radi obavljanja djelatnosti prodaje cvijeća, prepuste u podzakup tvrtki Gabi Flores d.o.o. iz Viškova. Nakon što zakup javne površine - dva parkirna mjesta sa sjeverne strane Velikog parka u gradu Krku - s ciljem iznajmljivanja automobila nije realiziran, uskoro će se raspisati natječaj za davanje u zakup dijela navedene površine (tj. jednog parkirnog mjesta) za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja skutera. Početna zakupnina određena je iznosom od 4.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove razmotreni su i prihvaćeni prijedlozi Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa te Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Krka, o čemu će na skorašnjoj sjednici imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Također, razmotren je nacrt Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, koji će uskoro biti proslijeđen Udruženju obrtnika otoka Krka te Koordinaciji otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. 
Kako doznajemo iz tema što ih je Kolegiju prezentirao zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, početkom srpnja ove godine Grad će potpisati Ugovor s Centrom za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kako bi započeo s procesom certificiranja vezanog uz projekt BFC SEE (Business Friendly Certification South-East Europe). Naime, riječ je o jedinstvenom programu koji potiče razvoj gradova i općina, a predstavlja sustavno osmišljeni skup kriterija koje jedinica lokalne samouprave mora zadovoljiti kako bi bila proglašena sredinom s povoljnim poslovnim okruženjem i time ostvarila ciljeve povećanja investicija, proračunskih prihoda te gospodarskog rasta na lokalnoj razini. Investitorima koji žele preseliti ili proširiti svoje poslovanje u jugoistočnu Europu BFC SEE služi kao standardan mehanizam za procjenu lokalnih uvjeta vezanih uz poslovanje ukazujući pritom koje jedinice lokalne samouprave imaju najpovoljniju klimu za investiranje. Ova inicijativa pokrenuta je 2011. godine od strane Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Srbije, a u Hrvatskoj je provodi spomenuti Centar za lokalni ekonomski razvoj.