58. Kolegij: Krčani pomažu petrinjske vatrogasce

U uredu gradonačeknika, 27. listopada 2014. godine, održan je 58. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni Kolegij započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno, po razmotrenoj dokumentaciji, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, prihvaćanjem dviju žalbi Josipa Kraljića iz Skrbčića, vezanih uz plaćanje komunalnog doprinosa, i to najprije za ozakonjenje, završene, slobodnostojeće, manje zahtjevne stambene zgrade, obujma od 80,37 m3, izgrađene u naselju Skrbčići na k.č. 131/1, a potom i završene, slobodnostojeće, jednostavne zgrade (radionice i pušnice) obujma od 150 m3, također izgrađene u naselju Skrbčići, ali na k.č. 1150/1 i 1150/13. Na inicijativu Pera Volarića iz Milčetića, Moto klubu Griffons odobreno je korištenje javne površine na dijelu parkirališta iza krčke Robne kuće, točnije ispred klupskih prostorija, s ciljem organizacije dvodnevnog druženja (Griffons in the Night) koje se planira održati početkom studenog ove godine, a tijekom kojeg se očekuje veći broj ljubitelja motora i njihovih prijatelja. Načelno je prihvaćena ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića za širenje/probijanje poljskog puta na području naselja Linardići, međutim prethodno je potrebno provjeriti hoće li se predmetna dionica uređivati putem IPARD programa. Riječ je o poslu vrijednom 19.950,00 kn (bez PDV-a). Prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se izvrše zidarski radovi popravka i sanacije dijela krovnog istaka, kao i dijela fasade na istočnom pročelju poslovne zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku. Prema troškovniku gradskog nadzornog inžinjera, taj je posao procijenjen na iznos od 3.470,00 kn (bez PDV-a).
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, nakon pokrenutog postupka za izbor sportaša i sportskog kolektiva godine, u Odbor za dodjelu priznanja, kao predstavnica Grada Krka imenovana je Marinka Margan. Udruzi civilnih invalida rata Primorsko-goranske županije, za potrebe redovnog rada u ovoj godini, dodijeljeno je 1.000,00 kn. Kako doznajemo, na nedavno zaključen Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2014./2015., zaprimljeno je ukupno 50 prijava - 19 učeničkih i 31 studentska - o kojima će se podrobnije raspravljati na sljedećem sastanku Kolegija.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem otvaranja javne rasprave, razmotren je i usvojen Nacrt Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu sv. Petar u gradu Krku te Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Također, razmotren je i Nacrt Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat, koji se na mišljenje proslijeđuje osobama i tijelima određenim posebnim propisima. Načelno je podržana inicijativa Udruge kipara Rusije da se između 01. lipnja i 15. rujna sljedeće godine na zemljištu veličine od oko 3.000 m2 u gradu Krka organizira izložba monumentalnih pješčanih skulptura, s time da je Odsjek dobio zadatak da pribavi podatke o svim tehničkim preduvjetima za njezinu realizaciju. Kao eventuaklna lokacija predloženo je parkiralište nadomak Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Obzirom na pokrenut postupak Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler zadužen je izvrši uvid u iste, s posebnim naglaskom na dio koji se tiče kontaktnog prostora Grada Krka i Općine Punat, odnosno zaštire Puntarske drage. Alenki Madronić Koren iz Krka dana je suglasnost za ishođenje dokumentacije o građunju za rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta koja međutim ne može utjecati na buduće rješavanje vlasničkih odnosa.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, analizirano je izvješće tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka o korištenju usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu za ovu godinu. Tijekom sezone, točnije od 01. travnja do 01. listopada, u funkciji je na području grada Krka bilo ukupno 11 pristupnih točaka (Grad Krk, Vecla, Punta di Galeto, plaža Dražica, plaža Koralj, Ribarski mul, Trg Kamplin, benzinska postaja INA, Hotel Marina, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan i plaža Portapizana) te po jedna u naseljima Kornić i Pinezići, s brzinom prijenosa podataka od 50/50 Mbps. Nakon 01. listopada broj pristupnih točaka je smanjen, a brzina spuštena na 10/10 Mbps. Tijekom kolovoza, kada je zabilježen najveći promet, maksimalni broj spajanja na dnevnoj razini bio je 638, a dobro ovogodišnje funkcioniranje gradske Wi-Fi mreže potvrdio je i izostank primjedbi.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu krčke Javne vatrogasne postrojbe, Grad Krk će sufinancirati nabavu traktorske pumpe za potrebe Vatrogasne postrojbe Petrinje što će poslužiti kao učinkovita (is)pomoć u obrani od poplave. Nabavna cijena ovog alata iznosi 39.363,61 kn (s PDV-om), a osim Grada njegovu će kupnju pomoći i Područna vatrogasna zajednica otoka Krka.