10. Kolegij: Grad Krk ostaje pri dosadašnjoj Politici kvalitete

U uredu gradonačelnika, 31. srpnja 2017. godine, održan je 10. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, dogovoren je posjet gradonačelnika krčkim prvašićima koji će im početkom nadolazeće školske godine uručiti poklon pakete s edukativnom slikovnicom Hrvatska za djecu, autorskog dvojca Maje Perišin i Saše Gubijana, koja je okarakterizirana kao prvo (mališanima prilagođeno) polazište za otkrivanje iznimnih raznolikosti Hrvatske i njenih gradova. Razmotrivši prijedlog Udruge Arteco Pavletić iz Malina, da Grad Krk, kao generalni sponzor, financijski podrži njihov projekt Park skulptura smješten na području Dunata, zaključeno je da se s ciljem realizacije potpore (do najviše 5.000,00 kn) jave na još uvijek aktualan Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2017. godini. Isti odgovor upućen je i Udruzi dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Primorsko-goranske županije, koja je zatražila financijsku pomoć za organizaciju sportskih igara koje će se, između 13. i 17. rujna ove godine, održati u Rovinju. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zaključeno je kako inicijativi Golf kluba Krk da se krene u obnovu i proširenje puta koji vodi prema parcelama na području Valdižuna (zapadna obala Puntarske drage), nije moguće udovoljiti, obzirom da ovogodišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture nije predviđena predmetna investicija, kojoj, pored ostalog, prethodi ishođenje lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, uz nužnu brigu o tamošnjim suhozidima. Temeljem zaključka s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, prihvaćene su dvije ponude tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, i to prva u vrijednosti od 9.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata izgradnje nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 unutar Zone 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, te druga, u iznosu od 20.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata rekonstrukcije križanja ulica Stjepana Radića i Narodnog preporoda u gradu Krku, s parkirališnim zonama. Nakon što je razmotren prijedlog Marije Škarpa iz Malinske da se za II. fazu izgradnje prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 na području DPU-a dijela Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, krene u izradu parcelacijskog elaborata i ishođenje građevinske dozvole, zaključeno je kako će se navedena dokumentacija krenuti izrađivati po završetku realizacije preostalih VI. (od ukupno VII.) faza, obzirom da je II., zbog konfiguracije terena, građevinski najzahtjevnija. Uz nužne korekcije, prihvaćen je Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3), ali i najavljena ponovna javna rasprava.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je i prihvaćen polugodišnji Izvještaj tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenila na području grada Krka, i to za period od siječnja do lipnja ove godine. Temeljem istog, predloženo je: oslobađanje ulica i trgova od mnogobrojnih sadržaja kako bi javni gradski prostor (zajedno sa zelenim površinama) dobio svoj potpuni smisao, zatim sveobuhvatna analiza i temeljito vrednovanje slobodnih, najčešće zelenih površina koje uslijed prostornog planiranja i širenja grada polako nestaju, te izrada novog (ažuriranog) Programa održavanja zelenih površina na području grada Krka budući da je od 2010., pa sve do danas došlo do mnogih promjena, a što bi, u konačnici, trebalo pridonijeti učinkovitijem planiranju rada i standarda u održavanju zelenih površina. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići da se osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi ulazak u more na plaži Jert u Pinezićima olakša postavljanjem rukohvata.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2016. godinu, a prihvaćen je i prijedlog Izmjena i dopuna Plana prijema u službu Grada Krka za 2017. godinu.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je odluka kojom Grad Krk i u narednom četverogodišnjem razdoblju ostaje pri postojećoj Politici kvalitete. Sukladno tom standardu, Gradska uprava svojim bi sugrađanima, poslovnim subjektima, gostima i svim poslovnim partnerima trebala osigurati potpuno zadovoljstvo u komunikaciji i pružanju usluga, s time da se za to potrebni preduvjeti osiguravaju kvalitetnom organizacijom, informatizacijom, stručnim kadrovima i njihovom stalnom edukacijom. Jer cilj je da Grad Krk bude prepoznat kao mjesto ugodnog življenja, u kojemu se na potrebe građana odgovara brzo i kvalitetno.
 
Sljedeći sastanak Kolegija, na redu je u ponedjeljak 04. rujna.