14. Kolegij: U pripremi prometno rješenje dijela Ul. Braće Juras u Krku

U uredu gradonačelnika, 25. rujna 2017. godine, održan je 14. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Hospiciju Marije Krucifikse Kozulić odobrena je godišnja potpora u iznosu od 10.000,00 kn, kojom se, kao i dosad, pomaže rad ove ustanove, koja kao jedina takvog tipa u Hrvatskoj, pruža uslugu smještaja i zdravstvenu skrb bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. Obzirom da je grupa građana čija je namjera bila krčku osnovnoškolsku sportsku dvoranu koristiti za kondicijske pripreme odustala od svog, prethodno im dodijeljenog, termina (utorkom i četvrtkom, između 17.30 i 19.00 sati) isti je na raspolaganje ustupljen Košarkaškom klubu Krk i Atletskom klubu Krku, i to prema rasporedu koji će se naknadno utvrditi. Klapi Kaštadi iz Poljica, odobrena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn radi organizacije Smotre klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje, koja se u Poljicima održala 22. rujna ove godine. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće sa 16. sjednice Socijalnog vijeća Grada Krka o zatraženim i dodijeljenim oblicima socijalne pomoći, sukladno kojem je 39 osoba ostvarilo pravo na 79 različitih oblika socijalne pomoći. Temeljem Izvješća o pripremljenim i realiziranim zahtjevima za sufinanciranje školskih knjiga učenicima osnovnih i srednjih škola, dosad je zaprimljeno, te ujedno i realizirano, ukupno 520 zahtjeva, od kojih 382 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh), 85 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir te 53 zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Pored toga, treba istaknuti kako svi oni koji još uvijek nisu podnijeli svoj zahtjev za isplatom ove potpore to mogu učiniti najkasnije do petka 29. rujna, s time da su javni pozivi (upućeni odvojeno osnovnoškolcima, odnosno srednjoškolcima) dostupni na naslovnici Internet stranica Grada Krka.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku (otvorenog) postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji primarne gradske prometnice planskih oznaka U-3.1 na području Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (faze 5, 6 i 7), što predstavlja ulaganje procijenjeno na 1.280.000,00 kn bez PDV-a, a najavljen je i početak (otvorenog) postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji boćališta unutar kopleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Upravić Pepi u gradu Krku, što predstavlja investiciju procijenjenu na 1.240.000,00 kn bez PDV-a. Također, donesena je i odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela nogostupa u Vršanskoj ulici u gradu Krku (kod k.č. 2039/2, k.o. Krk), što predstavlja ulaganje procijenjeno na 178.000,00 kn bez PDV-a. Zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Jadran iz Rijeke dana je suglasnost za davanje u podzakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade koja se nalazi na adresi Vela placa 3 u gradu Krku, i to podzakupniku Jelki Janeš iz Krka.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nastavno na inicijativu stanara dijela Ul. Braće Juras u gradu Krku, a vezanu uz rješavanje problema što ga ondje stvaraju nepropisno parkirana vozila, usvojen je pridlog prometnog redara da pokrene izrada adekvatnog prometnog rješenja. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 36.000,00 kn, bez PDV-a, za izgradnju kratke školjere (valobrana) na području plaže Dunat (sjeverozapadno od tamošnjeg ugostiteljskog objekta), a čime bi se pored dobivene nove sunčališne površine ujedno smanjili troškovi dohranjivanja same plaže. Budući da je prihvaćena zamolba Mjesnog odbora Milohnići da se betonske rigole za odvodnju oborinskih voda izrade duž prometnicu koja od naselja Brzac vodi prema Glavotoku, nastavno na procjenu, a s ciljem skorašnje realizacije, najavljeno je otvaranje postupka jednostavne nabave. Temeljem prijedloga Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjela za katastar nekretnika Krk, a s namjerom sanacije pročelja poslovne zgrade, krenut će se u izradu tehničkog rješenja s troškovnikom.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju troškova za uvođenje sustava zaštite od požara i tehničke zaštite, a kojeg (pored Grada Krka) supotpisuje Primorsko-goranska županija, i kojim je utvrđeno da će se takvo sigurnosno opremanje prostora s pohranjenom zajedničkom arhivskom građom (smještenom u kompleksu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) financirati na načain da svaka od ugovornih strana prihvati udio u iznosu od 50% ukupne vrijednosti uloganja, što s uračunatim PDV-om iznosi 31.959,37 kn. Kao i prošle godine, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost da Rekreacijskom obrtu Vida iz Krka na korištenje ustupi aulu Matičnog vrtića Krk s namjerom realizacije programa kineziterapije - triput tjedno, po jedan sat.