17. Kolegij: Za sufinanciranje školskih knjiga izdvojeno 363.843,00 kn

U uredu gradonačelnika, 16. listopada 2017. godine, održan je 17. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljeno je izvješće o broju zahtjeva i utrošenim sredstvima vezanim uz ovogodišnji program sufinanciranja školskih knjiga učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola s područja Grada Krka. Obzirom na javni poziv, zatvoren 30. rujna, svoje je pravo, podnijevši zahtjev, iskoristio 431 osnovnoškolac te 161 srednjoškolac, među kojima njih 66 što školu pohađaju izvan otoka. Uzimajući u obzir obje skupine školaraca, ukupno su realizirana čak 592 zahtjeva, na što je iz gradskog Proračuna utrošeno nemalih 363.843,00 kn, s time da je za sufinanciranje školskih knjiga osnovnoškolcima izdvojeno 283.343,00 kn, a za jednokratne potpore (stipendije) srednjoškolcima 80.500,00 kn. Uz to, 22 učenika, temeljem socijalnog statusa, ostvarila su pravo na u cijelosti podmiren trošak nabave školskih knjiga i pribora, za što je izdvojeno dodatnih 19.000,00 kn. Nadalje, sukladno prijedlogu pjesnika Aleksandra Sindika, odobren je otkup 30 primjeraka njegove najrecentnije pjesničke zbirke Postoli na debeli tako, za što je osigurano 1.500,00 kn. Karnevalskoj udruzi Povero Keko omogućena je financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn s namjerom nabave igračaka za potrebe dječjih reduta nadolazećeg Krčkog karnevala. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk dodijeljena je potpora vrijedna 2.000,00 kn za realizaciju jubilarnog, 20. saziva Male staroslavenske akademije, koji će, na temu Dr. Antun Mahnić - biskup, glagoljaš, preporoditelj, humanist i izdavač, biti održan između 24. i 27. listopada . Udruzi Kreativni Krk za organizaciju novogodišnjeg programa na Veloj placi (uz koncertne programe BelfastFooda i Beatles Revival Banda) odobreno je 10.000,00 kn, s time da će se uređenje prostorija tog udruženja (smještenih u trgovačkom centru na Šetalištu Sv. Bernardina), s ciljem omogućavanja realizacije čitavog niza novih programskih sadržaja, pomoći iznosom od 39.800,00 kn. Za pokriće troškova što će proizaći iz skorašnjeg regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih u gradu Krku izdvojeno je 2.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela nogostupa u Vršanskoj ulici (kod k.č. 2039/2, k.o. Krk) u gradu Krku, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 254.183,00 kn. Također, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji prve faze primarne gradske prometnice U-3.1 u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude (GP Krk d.d. iz Krka i Dinocop d.o.o. iz Omišlja), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 613.340,00 kn.  Uz to, donesena je odluka o zamjeni nekretnina, i to k.č. 3936/4, k.o. grad Krk, površine od 354 m2, koja ulazi u sastav budućeg puta na predjelu Lunta u gradu Krku, a vlasništvo je Miljenka i Nives Bogosavljev iz Krka, za (gradske) k.č. 3933/3, k.o. grad Krk, površine od 99 m2, i k.č. 3932/6, k.o. grad Krk, površine od 68 m2, koje ulazi u sastav areala zemljišta Miljenka i Nives Bogosavljev.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići i Župe sv. Fuske iz Linardića, pomoć u vrijednosti od 9.900,00 kn izdvojena je za izradu triju drvenih klupa kojima će se u interijeru župne crkve zamijeniti one stare i dotrajale. Na zahtjev Župe sv. Kuzme i Damjana iz Poljica te uz podršku Mjesnog odbora Poljica, uređenje tamošnje župne crkve zajedno s okolišem, u ovoj će se godini sufinancirati ukupnim iznosom od 100.000,00 kn, s time da je na dosad izvedene radove već prethodno uloženo 30.925,00 kn (što znači da preostaje 69.075,00 kn neutrošenih sredstava), dok je za narednu, 2018., godinu planirana jednakovrijedna godišnja potpora. S namjerom uređenja kamenog zida Malih vrata u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.675,00 kn.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2018. godinu, kojim je za navedenu aktivnosti planiran godišnji budžet od 400.000,00 kn. Moto klubu Griffons - otok Krk, odobreno je korištenje javne površine na dijelu parkirališta iza Robne kuće Krk, neposredno pred prostorijama kluba, i to s namjerom da se 04. studenog (18.00 - 03.00) ondje ondrži Winter party čija je tema Otok Krk - turistička destinacija za moto turiste.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, razmotren je i usvojen Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine, iz kojeg je razvidno kako je gradski Proračun u promatranom razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu od 42.358.528,61 kn, što čini 55% godišnjeg plana, a pribroji li se tome i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 383.336,75 kn, ukupno je ostvareno 42.741.865,36 kn. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 40.689.129,75 kn, što je 50,7% od ukupno planiranih izdataka za ovu godinu, s time da u njihovoj strukturi 74% čine rashodi poslovanja, 22% rashodi za nefinancijsku imovinu, a 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.