34. Kolegij: Najavljena objava Natječaja za davanje u zakup javnih površina

U uredu gradonačelnika, 05. ožujka 2018. godine, održan je 34. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka odobren je budžet od 16.969,59 kn, radi izrade idejnog projekta, odnosno muzeološkog koncepta stalnog muzejskog postava pod motom Da se ne zaboravi, a koji će služiti kao temelj za realizaciju ideje o adaptaciji postojećeg Muzeja NOR-a u Puntu, ali i kandidiranje samog projekta na natječaje s namjerom dobivanja bespovratnih  sredstva iz fondova Europske unije. U financiranje izrade idejnog projekta ukupno vrijednog 81.125,00 kn, trebale bi se uključiti i ostale otočne općine, a u konačnici novi bi muzej trebao dokumentirati ratovanja i sukobe (tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata te Domovinskog rata) koji su kao mikrolokaciju obilježili otok Krk. Ženskoj klapi Vejanke iz Krka, temeljem ponude Obrta Mondura iz Malinske, dodijeljeno je 7.500,00 kn pomoći za pokriće troškova šivanja šest od ukupno deset za nastupe potrebnih montura, s time će se šivanje preostale četiri financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije. Kako Osnovna škola Fran Krsto Frankopan do 15. listopada prošle godine Gradu Krku nije predložila sudjelovanje u (su)financiranju projekta zamjene postojećih ploča, novim interaktivnim, za isti u ovogodišnjem Proračunu nisu osigurana sredstva, no ona će se u dogledno vrijeme nastojati osigurati njegovim rebalansom. Nastavno na ugovor koji su sredinom siječnja ove godine potpisali krčki Dom za starije osobe Mali Kartec i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, a kojim se Dom obvezao na pripremu/nabavu gotovih obroka i njihovu dostavu, a Ministarstvo na sufinanciranje ove aktivnosti usmjerene prema korisnicima (starijim osobama te osobama s trajnim i privremenim promjenama u zdravstvenom stanju) koji pravo na takvu vrstu pomoći u kući mogu ostvariti putem rješenja Centra za socijalnu skrb, takvo organiziranje prehrane (priprema/nabava i dostava jednog obroka dnevno) moći će se u cijelosti osigurati u slučaju kada mjesečni prihod samca ili po članu kućanstva ne prelazi 1.500,00 kn, odnosno u iznosu od 50% utvrđene cijene troškova ako prihod samca ili po članu kućanstva prelazi 1.500,00 kn, a manji je od 2.000,00 kn. Vezujući se uz potonje, prihvaćena je inicijativa Socijalnog vijeća Grada Krka da se drugoj skupini korisnika preostalih 50% utvrđene cijene troškova usluge organiziranja prehrane osigura iz gradskog Proračuna.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, analiziran je i usvojen tekst Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, a koji će uskoro biti raspisan za lokacije kod Velikog parka i spomenika Pralji te na Šetalištu sv. Bernardina (iza pulotova brodara i do Krušije), Staroj tržnici i Trgu Kamplin, i to za period od 16. travnja do 30. studenog ove godine. Po provedenom postupku javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1, pored tri zaprimljene ponude (Trumm d.o.o. iz Malinske, Građevinar d.o.o. iz Rijeke, GP Krk d.d. iz Krka), najpovoljnijom prihvaćena ona tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.315.037,50 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca za izradu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija, ukupno vrijedna 64.450,00 kn s time da će njezin trošak (temeljem Ugovora o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk i materijala potrebnih za provođenje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija) podmiriti predlagatelj ovih aktivnosti - tvrtka Bimal d.o.o. iz Krka.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Krešimiru Baričeviću iz Zagreba odobreno je sviranje gitare i pjevanje na javnoj gradskoj površini - Trgu Kamplin - nekoliko puta tijekom nadolazeće turističke sezone, dok je Mateju i Karlu Magdiću iz Cerne, također na Trgu Kamplin, tijekom ljetnih mjeseci, dozvoljeno sviranje violine i gitare.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je i prihvaćen prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidiranja baze komunalne naknade otoka Krka za 2018. godinu, a kojim se Hrvatske vode navedenu aktivnost za područje Grada Krka obvezuju financirati u iznosu od 88.04,91 kn. Uz to, obzirom na prihvaćenu inicijativu osnivanja dvaju mjesnih odbora na području naselja Krk, analiziran je i usvojen prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima Mjesnih odbora na području Grada Krka, o kojem će krajem ožujka imati prilike raspravljati i gradski vijećnici.