39. Kolegij: Za rad Turističke ambulante izdvojeno 198.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 09. travnja 2018. godine, održan je 39. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na znanje je primljeno izvješće o podijeljenim poklon paketima i bonovima povodom ovogodišnjih uskršnjih blagdana. Naime, članovi Socijalnog vijeća Grada Krka, 15. i 16. ožujka, posjetili su najugroženiju skupinu svojih sumještana tom im prigodom uručivši 49 poklon paketa pojedinačno vrijednih 400,00 kn te šest posebnih i četiri dječja, vrijedna po 150,00 kn. Osobama s navršenih 80 godina koje imaju prebivalište na području Grada Krka, a ne bilježe članstvo niti u jednoj krčkoj udruzi umirovljenika, osigurani su bonovi u vrijednosti od 120,00 kn, s time da ih je ukupno podijeljeno 50. Obzirom da će se nakon Punta i Malinske, festivalska večer Melodija Istre i Kvarnera, 18. lipnja ove godine, održati u gradu Krku, razmotren je i prihvaćen prijedlog ugovora o suorganizaciji festivala, čiji su potpisnici Grad Krk i kastavska Udruga Ljudi i običaji, a kojim se Grad obvezao da ovaj popularni program sufinancira iznosom od 74.000,00 kn. Preostali dio budžeta potrebnog za organizaciju festivala osigurat će općine Punat i Malinska-Dubašnica, i to svaka po 37.000,00 kn. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za nabavu štednjaka, temeljem ponude Trgovačkog obrta Elektro Krk iz Krka vrijednog 3.000,00 kn, za potrebe kuhinje u Područnom vrtiću Vrh. Emilu Vlaisavljeviću i Frani Mrakovčić Vlaisavljević dana je suglasnost za sufinanciranje boravka djeteta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Područnom vrtiću Malinska-Dubašnica, budući da u Matičnom vrtiću Krk trenutno nema slobodnih mjesta. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Streličarskog kluba Maura Kal iz Krka da i ove godine, tijekom ljetnih mjeseci (od 01. lipnja do 30. rujna) na Trgu Kamplin (na povišenom dijelu s vanjske strane Kaštela) postave srednjovjekovni streličarski teren, s time da su dužni osigurati sigurnost pješaka, odnosno lokaciju vratiti u prvobitno stanje kada se ista stavlja u funciju gradskih manifestacija.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon što su prihvaćene na 38. sastanku Kolegija, održanom 05. travnja ove godine, još su jednom predstavljene sve odluke o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postav privremenih objekata na području grada Krka, o čemu je oglas natječaja, 07. ožujka, objavljen na Internet stranicama Grada Krka. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Zvonka Bosankića iz Krka, te mu se u zakup, na rok od tri godine, daje zemljište u gradskom vlasništvu, i to dio k.č. 3187, površine od 537 m2 te dio k.č. 3186, površine od 128 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagatelja.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kako doznajemo, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske dalo je suglasnost na Konačni prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, nakon čega kao posljednji korak slijedi njegovo usvajanje na jednoj od budućih sjednica Gradskog vijeća. Nadalje, razmotrena je radna verzija idejnog projekta rekonstrukcije dijela Vinogradske ulice i odvojka iste prema Ulici Ivana Zajca u gradu Krku te su najavljeni sastanci s predstavnicima Doma zdravlja Krk i Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, obzirom na projektom predviđene intervencije koje zahvaćaju i njihove čestice. Pored toga, na znanje je primljen zapisnik Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) o otvaranju ponuda po ponovljenom javnom nadmetanju za radove na izgradnji višestambene građevine prema programu društveno poticane stanogradnje (POS) u gradu Krku, iz kojeg je razvidno kako su za posao (procijenjen na 9,1 milijun kuna, bez PDV-a) pristigle tri ponude, i to GP-a Krk d.d. iz Krka, GP-a Mikić d.o.o. iz Omišlja i Tehno-elektra d.o.o. iz Đakova, od kojih je ona GP-a Krk unutar planirane vrijednosti nabave, no konučna odluka (o odabiru) bit će donesena nakon što se provjere sve pristigle ponude.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju Igre mladih iz Splita odobreno je korištenje javne površine na Obali Hrvatske mornarice u gradu Krku, 12. travnja ove godine, u vremenu od 06.00 do 15.00 sati, radi održavanja sportsko-zabavne manifestacije Sportske igre mladih 2018.: Turneja radosti. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica odobren je popravak makadamskog puta od naselja Brozići do Kapovaca (280 m), za što je prihvaćena ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.750,00 kn. Na prijedlog istog mjesnog odbora, odobreno je saniranje i uređenje poljoprivrednih puteva na dionicama od naselja Kapovci do područja Vodunike (900 m), od naselja Kapovci do područja Samilšin (500 m) te od područja Obala do naselja Poljica (750 m), za što su također prihvaćene ponude tvrtke Dabiskop, prva vrijedna 14.687,50 kn, druga 8.125,00 kn i treća 6.250,00 kn, sve tri s uračunatim PDV-om. Kao i prethodnih godina, Niko Stojanović iz Zagreba, tijekom ljetnih mjeseci, oslobađa se plaćanja naknade za korištenje javne površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta. Sukladno mišljenju Mjesnog odbora Milohnići, Katici Topolčić iz Vrha, tijekom ljeta, dozvoljena je prodaja isključivo vlastitih domaćih proizvoda od meda, i to na Placi, ispred župne crkve, u naselju Milohnići. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete na području Grada Krka (zajedno s pripadajućim cjenikom), zaključen s krčkim Komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o., a temeljem kojeg mjesečni paušal za obavljanje predmetnog posla iznosi 16.917,92 kn, bez PDV-a, što na godišnjoj razini iziskuje budžet od 203.015,00 kn, bez PDV-a. Budući da je Planom rada održavanja javne rasvjete Grada Krka za tekuću godinu predviđeno farbanje 52 stupa javne rasvjete na području grada Krka, s ciljem realizacije planiranog, prihvaćena je ponuda tvrtke V.R. 20 j.d.o.o. iz Matulja, s uključenim PDV-om vrijedna 60.875,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije prihvaćen je Ugovor o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2018. godinu, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Izdvajanje Grada temeljem navedenog Ugovora, kao i prethodne godine, iznosi 198.000,00 kn. Djelatnost turističke ambulante organizira se u prošle godine preuređenom dijelu krčkog Doma zdravlja, i to s dva raspoloživa tima tijekom lipnja i rujna, te s tri tijekom srpnja i kolovoza, koji će turistima na raspolaganju biti tijekom čitavog tjedna (bez obzira na vikende i blagdane). Najavljenim Aneksom Ugovora bit će predloženo produljenje trajanja ove usluge (za još mjesec dana), a sukladno Proračunom osiguranim sredstvima.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Župe sv. Mihovila ark. da se financijski pomogne uređenje trga pred župnom crkvom u naselju Vrh, s time da će se uskoro definirati i model realizacije ove potpore.