40. Kolegij: Najavljena sanacija dijela fasade sjedišta gradske uprave

U uredu gradonačelnika, 16. travnja 2018. godine, održan je 40. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, nastavno na Zaključak s prethodnog Kolegija, prihvaćen je novi prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2018. godinu, i to u razdoblju od 10. lipnja do 30. Rujna (umjesto od 15. lipnja do 15. rujna). Izdvajanje Grada temeljem navedenog Ugovora, obzirom na dvadesetodnevno produljenje predmetne usluge, sada iznosi 242.000,00 kn (umjesto prvotnih 198.000,00 kn). Djelatnost turističke ambulante organizira se u prošle godine preuređenom dijelu krčkog Doma zdravlja, i to s dva raspoloživa tima tijekom lipnja i rujna, te s tri tijekom srpnja i kolovoza, koji će turistima na raspolaganju biti tijekom čitavog tjedna (bez obzira na vikende i blagdane). U nastavku, predstavljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije, radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka. Udruzi Kreativni Krk dozvoljeno je korištenje javnih gradskih površina - plaže Plav i Velikog mula - s ciljem realizacije programa vezanih uz ovogodišnji festival Prvomajski inkubator, s time da je same lokacije nakon što se programi odviju potrebno vratiti u prvobitno stanje.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019., koji će na službenim gradskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti objavljen ovog tjedna. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv ne donosi novosti, što znači da je mjesečni iznos stipendije i nadalje 1.000,00 kn, a isplaćuje se u devet jednakih obroka tijekom natječajne akademske godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su sljedeći: (1) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija - prosjek ocjena 4,0 na prethodno završenom studiju; (2) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija - redovni upis u višu godinu studija, položeno minimalno 50% upisanih predmeta i završen znanstveni/specijalistički magisterij; (3) prosjek ocjena iz prethodne godine ili 1. semestra doktorskog studija (ako studij ima ocjene samo u prvom semestru), odnosno prosjek ocjena iz posljednje godine završnog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija. U nastavku, najavljeno je izdavanje nove monografske publikacije pod nazivom Naselja oko grada Krka: Zapadni dio otoka, Vrh i Kornić, čije retke potpisuje dr. sc. Anton Bozanić, s time da se njezino predstavljanje, početkom lipnja, planira u sklopu proslave Dana Grada Krka. Udruzi Kreativni Krk odobrena je potpora za realizaciju Prvomajskog šušura, kao dijela programa Prvomajskog inkubatora, tako da se podmiri nabava ribica koje će povodom Međunarodnog praznika rada - 01. svibnja, dijeliti stanovnicima i posjetiteljima grada Krka. Udruzi S vjetrom kroz tišinu iz Kraljevice dodijeljena je financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn za organizaciju manifestacije Jedrenje osoba s invaliditetom te snimanje dokumentarnog filma o spomenutom projektu, u produkciji Al Jazeera Balkans.

U razmatranju predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Agenciji za obalni linijski pomorski promet dana je suglasnost na novi red plovidbe s cjenikom za linije: Valbiska - Merag (332) i Porozina - Brestova (334). Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 10.000,00 kn bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata s ciljem parcelacije II. faze ulice OU-1 u naselju Vrh, inače spoja Ul. Busilak i Gušternica. Nastavno na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske kojim se traži mišljenje vezano uz elaborat zaštite okoliša o zahvatu Repozicioniranja uzgojnih polja i povećanja uzgojne površine na postojećem uzgajalištu bijele ribe na lokaciji Plavnik, čiji je nositelj tvrtka Labrax Adria d.o.o. iz Malinske, zaključeno je kako Grad Krk nema dodatnih zahtjeva u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, obzirom da je samim elaboratom utvrđeno kako je isti prihvatljiv za okoliš, što znači da nije potrebno propisivati dodatne mjere zaštite okoliša, kao ni program praćenja njegovog stanja.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, najprije je prihvaćeno Izvješće o sanaciji krova i uređenju fasade poslovne zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u starogradskoj jezgri Krka (k.č. 3030/1, k.o. grad Krk), kao i o sufinanciranju izvođenja radova na zajedničkim dijelovima zgrade (Grad Krk, Trgovina Krk d.d. iz Malinske, Samanta Bajrić iz Sesveta, Eduard Lleshdedaj iz Krka) te je, prije nego li se krene u postupak nabave, novi troškovnik (temeljem na Posebnim uvjetima), s ciljem ishodovanja odobrenja, potrebno dostaviti riječkom Konzervatorskom odjelu. Sa zadaćom sanacije i uređenja dijela fasade upravne zgrade Grada Krka (onog u kojem su smještene uredske prostorije Katastra i Porezne uprave), a nastavno na prethodno odobrenje riječkog Konzervatorskog odjela, najavljeno je kretanje u postupak nabave, i to za radove procijenjene na 125.700,00 kn, bez PDV-a. Pored toga, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka u prošloj godini, a potom i ovogodišnji ugovor, kojim se provođenje navedenih mjera procjenjuje na iznos od 31.800,00 kn, bez PDV-a. Mjesnom odboru Kornić, temeljem ponude Obrta Gromača iz Kornića, odobrena je financijska potpora vrijedna 14.250,00 kn radi uređenja I. faze poljskog, maslinarskog puta - Stari klanci - koji se nalazi između naselja Kornić i Muraj.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se na trenutno otvoren Javni poziv za energetskom obnovom i korištenjem obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, prijaviti energetska obnova dviju zgrada u gradskom vlasništvu: sjedišta Komunalnog društva Vecla i budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, usvojen je Izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine. Naime, Proračun je u promatranom razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu od 13.414.769,77 kn, što iznosi 17% od planiranog godišnjeg Proračuna. U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 13.330.929,60 kn prihoda i primitaka, što znači da ih je ove ostvareno 83.840,17 kn više. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 14.875.529,20 kn, što je 14,1% od ukupno planiranih ovogodišnjih izdataka koji iznose 86.832.574,00 kn.