41. Kolegij: Za programe razvoja poljoprivrede izdvojeno 95.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 23. travnja 2018. godine, održan je 41. sastanak Kolegija, a kojem je uz Darija Vasilića prisustvovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, najavljen je posjet gradonačelnika krčkim prvašićima koji će im početkom nadolazeće školske godine uručiti poklon pakete s edukativnom slikovnicom Hrvatska - Veseli zemljopis, autorskog dvojca Maje Perišin i Marija Matića, a koja je okarakterizirana kao prvo (mališanima prilagođeno) polazište za otkrivanje iznimnih raznolikosti Hrvatske i njenih gradova. Prihvaćen je, u nastavku, prijedlog Savjeta mladih Grada Krka da se iz njihovog budžeta, iznosom od 7.000,00 kn, (su)financira koncert rap kolektiva Krankšvester, kao dio programa ovogodišnjeg festivala Prvomajski inkubator čija je organizacija povjerena Udruzi Kreativni Krk.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u sklopu projekta izgradnje dijela primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1 što se nalaze u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku (V. VI. i VII. faza), prihvaćene su dvije ponude, i to najprije ona tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 10.640,00 kn bez PDV-a, za izradu elaborata iskolčenja, kao i iskolčenja trase prometnice na terenu, a potom i ponuda tvrtke INprojekt d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 5.000,00 kn bez PDV-a, za vršenje usluge zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, muzičkom sastavu Dos Lunas iz Ekvadora, odobreno je predstavljanje i izvođenje južnoameričkih tradicijskih pjesama i plesova jednom tjedno tijekom ljetnih mjeseci na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku. Zamolbi Petera Magyaria iz Beča, Austrija, da na Gradskoj rivi tijekom sezone djecu animira lutkarskim predstavama s marionetama nije moguće udovoljiti, obzirom da na raspolaganju više nama slobodnih javnih gradskih površina koje bi se mogle dati u zakup. Nadalje, sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 161.460,00 kn, za I. fazu izgradnje dijela primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1, dužine od 78,01 m, što se nalaze u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, definirane su programske aktivnosti razvitka poljoprivrede u ovoj godini, a čija se realizacija planira posredstvom Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, i to: razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva (45.000,00 kn), razvoj i promocija autohtonih proizvoda (35.000,00 kn) te provedba i priprema EU projekata (15.000,00 kn). Za te je isključivo programske aktivnosti, iz gradskog Proračuna, osiguran budžet od 95.000,00 kn. Kako se, pored toga, Centru svake godine za članarinu izdvaja 20.000,00 kn, zaključeno je kako će se ista ove godine utrošiti na sljedeće: opremanje znanstvenog laboratorija u kojem će se odrađivati osnovne analize tla (10.000,00 kn) i program navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel što ga provodi Udruga Progres iz Krka (10.000,00 kn). Nadalje doznajemo kako je za arheološko istraživanje lokaliteta crkve sv. Lovre u gradu Krku Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo potporu u visini od 35.000,00 kn, što znači da će se u dogledno vrijeme krenuti s arheološkim radovima čija je ukupna vrijednost procijenjena na 70.000,00 kn. Nakon što je Grad Krk na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija, na inicijativu poduzetničko-potporne institucije Step Ri iz Rijeke koja se bavi osnovnim i naprednim poslovnim savjetovanjem i edukacijom, podržao projekt pod nazivom WIF - Women In Finance, a kojem je zadaća unaprijediti financijsku pismenost (budućih) poduzetnica, najavljeno je održavanje četiri besplatne radionice koje će se u svibnju, kako slijedi, održati u Malenoj gradskoj vijećnici: Kako pročitati financijske izvještaje (09. svibnja, 09.00 - 15.00), Osnovno financijsko upravljanje poduzetničkim aktivnostima (16. svibnja, 10.00 - 14.00), Cijena - jedini izvor prihoda (23. svibnja, 09.00 - 15.00) i Pristup izvorima financiranja - kako napisati uspješnu projektnu prijavu (30. svibnja, 10.00 - 14.00).

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na prijedlog Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u nadolazećoj turističkoj sezoni. Radi se o ugovoru kojeg supotpisuju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka s ciljem pravovremene organizacije djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći radi obveze pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite povećanom broju korisnika tijekom ljetnih mjeseci. Izdvajanje Grada Krka, kao i prošlih godina, sukladno predmetnom ugovoru, iznosi 37.226,00 kn.