42. Kolegij: Izgradnja POS-ovih stanova dozvoljena i tijekom ljeta

U uredu gradonačelnika, 07. svibnja 2018. godine, održan je 42. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj koli Krk, temeljem ponude tvrtke Oprema Krk d.o.o. iz Krka, odobren je budžet od 11.450,00 kn za nabavu i montažu klima uređaja u učionici koju koriste polaznici Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u gradu Krku. Na prijedlog izdavačke kuće Naklada Kvarner d.o.o. iz Novog Vinodolskog, za potrebe osnovnih škola u Krku i Vrhu, po jediničnoj cijeni od 90,00 kn, otkupit će se 20 primjeraka knjige Cukar i kafe - Pozabljene igri za otok Krk, autora Josipa Luzera, koja donosi opise 58 igara kojima su se nekada zabavljala djeca. Predstavljanje ove zanimljive publikacije namijenjene mališanima različitih uzrasta, održat će 17. svibnja ove godine, u gradu Krku, u sklopu programa Sportskih igara mladih. Na inicijativu autora Alana Žica-Teklina, po jediničnoj cijeni od 120,00 kn, odobren je otkup 40 primjeraka četverojezičnog turističkog vodiča pod nazivom Otok Krk - konačno otkriven, prvog takve vrste u Hrvatskoj čiji je sadržaj nakićen zanimljivim anegdotama, legendama, ali i istinitim događajima iz krčke povijesti. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice za organizaciju Olimpijade prilagođene osobama s najtežim stupnjem motoričkih i senzornih oštećenja (MATP - Motor Activities Training Program) odobrena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog Esada Harambašića iz Kornića o zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu, i to dijela z.č. 1478/48, k.o. Krk, od 340 m2, na način da se površina zakupljenog zemljišta poveća za 46 m2. Uz to, donesena je odluka o kretanju u postupak jednostavne nabave za ustupanje radova na zaštitnim arheološkim istraživanjima crkve sv. Lovre u arealu vile Šinigoj u gradu Krku. Procijenjena vrijednost ovog posla iznosi 70.000,00 kn, s time da je 35.000,00 kn već prethodno osiguralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Prihvaćen je prijedlog Miljenka i Marina Crnčića, vlasnika Prijevozničkog obrta Miljenko iz Krka, za povećanje cijene karte turističkog kombi vozila za nadolazeću turističku sezonu s dosadašnjih 8,00 kn na 10,00 kn. Međutim, domicilno stanovništvo imat će i nadalje priliku iste pribavljati po staroj cijeni, i to raspoložive u bloku od 10 karata. S obzirom da će ovog ljeta javni prijevoz biti organiziran s dva turistička kombi vozila (a ne kao dosad samo s jednim), sufinanciranje predmetne djelatnosti s dosadašnjih 68.000,00 kn, povećano je na 78.000,00 kn. U nastavku rasprave donesene su odluke o zaključenju ugovora o ovogodišnjem održavanju zelenih površina koje nisu dijelom godišnjeg Programa održavanja zelenila (dogovorenog između Grada Krka i Komunalnog društva Vecla d.o.o.), i to za područje grada Krka s Rasadnikom i trgovinom Lavanda iz Krka (do 50.000,00 kn, bez PDV-a) te za područje Mjesnog odbora Vrh s Uslužnim obrtom Žižula iz Krka (do 30.000,00 kn, bez PDV-a).

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić, te će se s ciljem legalizacije kućice smještene na području Dunata najprije naručiti izrada geodetskog snimke i projekta izvedenog stanja, s time da je kao rok podnošenja zahtjeva, odnosno kretanja u postupak legalizacije, označen 30. lipanj ove godine. Nakon što je analizirana Prostorno-programska studija Turističke zone T16 u gradu Krku s prijedlozima izmjene planova (PPU Grada Krka i UPU-1 Krk) što ga je dostavila tvrtka QUADOR RESORT DEVELOPMENT d.o.o. iz Zaprešića, a kojom je predloženo idejno rješenje turističkog naselja (koje podrazumijeva smještajne građevine s 30 apartmana - cca 114 kreveta, recepciju te bazena s ugostiteljskim sadržajem), sukladno postojećim strateškim i prostornoplanskim dokumentima Grada Krka, nije podržana izgradnja predloženog kompleksa već se insistira na razvoju visokokategorizirane hotelske ponude sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, pa je u tom smislu predloženo usklađenje analizirane dokumentacije. Vezano uz Projekt Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje, na znanje je, kako slijedi, primljeno očitovanje tvrtke GP Krk d.d. iz Krka o rokovima u kojima se poslovi započeti u naselju Krk planiraju dovršiti:

 

Radovi izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na dionicama diljem grada Krka generalno su u skladu s planiranim aktivnostima koji vode dovršetku radova do 15. lipnja ove godine, nakon čega slijedi obustava poslova zbog početka turističke sezone. Manji odmak od planirane dinamike dogodio se uslijed nepredviđenih okolnosti izvan ugovornih obveza iz osnovnog Ugovora, što se odnosi na izgradnju oborinske kanalizacije u Plavničkoj ulici te izgradnju DTK infrastrukture na svim dionicama na kojima se izvode osnovni radovi. U nastavku slijedi rekapitulacija plana dovršetka radova na dionicama u naselju Krk:

 

  • Ul. Vlade Tomašića - preostalo izvođenje DTK infrastrukture i asfaltiranje, s rokom dovršetka do 20. svibnja;
  • Plavnička ulica - preostalo izvođenje DTK infrastrukture i asfaltiranje s rokom dovršetka do 22. svibnja;
  • Ružmarinska ulica - dio ulice dovršen je 28. travnja, a preostali dio zbog dodatno naručenih radova na produženju vodovoda bit će dovršen 25. svibnja;
  • na preostalim ulicama (I. Zajca, V. Lisinskog, Lovorik, Omišljanska, Bašćanska) dovršetak radova planira se do 15. lipnja.

 

Pored toga, Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama dana je suglasnost za izvođenje radova na izgradnji višestambene građevine iz programa društveno poticane stanogradnje (POS) u gradu Krku i nakon 15. lipnja (kada nastupa obustava radova zbog početka turističke sezone), ali isključivo u vremenu od 09.00 do 18.00 sati, s time da će se za dopremu materijala i njegov odvoz s gradilišta morati koristiti zaobilaznica i istočni ulaz u grad.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, podržana je inicijativa Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, da se, između 23. svibnja i 05. lipnja ove godine, na području Grada Krka provede akcija čišćenja prirodnih plaža, o čemu će biti obaviješteni subjekti koji su i prethodnih godina bili uključeni u ovaj hvalevrijedan projekt: Turistička zajednica Grada Krka, Komunalno društvo Vecla d.o.o., Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 17.960,00 kn, bez PDV-a, za izradu kamenog prstena po rubu školjere na Dunatu, kako bi se ista stabilizirala, odnosno onemogućilo padanje rizli u more. Iako je prihvaćena ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om, vrijedna 156.433,75 kn, za asfaltiranje pješačkog puta koji povezuje dionice Ul. Stjepana Radića u gradu Krku te izgradnju betonskog okna i upojnog bunara, sama realizacija odgođena je za mjesec rujan ove godine. Vezano uz to, najavljen je i postupak prikupljanja ponuda za izgradnju javne rasvjete na predmetnom pješačkom putu.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirana je inicijativa da se cijena sata na parkiralištima Kružni tok I, Centar, Robna kuća, Vignole i Portapizana u gradu Krku, s 5,00 kn poveća na 7,00 kn, o čemu će više riječi biti na jednom od narednih sastanaka Kolegija.