43. Kolegij: Određena nova cijena parkiranja na stalnim javnim parkiralištima

U uredu gradonačelnika, 14. svibnja 2018. godine, održan je 43. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojena je Odluka o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019. Naime, na prethodno raspisan natječaj prispjela je tek jedna zamolba, što znači da će stipendiju, u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, tijekom narednih devet mjeseci primati Kristina Lekić iz Krka, polaznica druge godine poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Uz ostalo što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu, iz kojeg je vidljivo da je na području otoka u promatranom razdoblju primarnom selekcijom prikupljeno 53,6% otpada, što znači da je već sada postignut nacionalni plan temeljem kojeg se do 2020. mora dostići minimalno 50% odvojeno prikupljenog otpada. U narednom razdoblju, kako stoji u Izvješću, očekuje se da bi se udio odvojeno prikupljenog otpada mogao kontinuirano povećavati za 2% do 3% godišnje.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Rasadnika i trgovine Lavanda iz Krka za košnju (i krčenje) zelenila na području mjesnog odbora tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci, i to u vrijednosti od 7.320,00 kn, bez PDV-a, po svakoj odrađenoj košnji. Na inicijativu istog mjesnog odbora, temeljem razmotrenog troškovnika, prihvaćeni su troškovi uređenja dijela okoliša crkve sv. Fuske u naselju Linardići, bez uračunatog PDV-a, procijenjeni na 17.750,00 kn. Troškovnikom su tako predviđeni asfalterski radovi, kao i uređenje buduće zelene površine. Slavku Galoviću iz Linardića, između lipnja i rujna ove godine, odobrena je prodaja domaćeg meda na Placi u naselju Brzac. U nastavku, na prijedlog Porezne uprave - Ispostave Krk, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s uključenim PDV-om, vrijedna 24.912,50 kn, za sanaciju i uređenje jedne od prostorija u sjedištu predlagatelja. Ponudom su obuhvaćeni radovi zidarske obrade dijela unutarnjih zidova i plafona, unutarnji soboslikarski radovi, sanacija zelene površine u eksterijeru koja graniči s fasadom zgrade, kao i betoniranje navedene podloge s ugradnjom potrebnih rubnjaka te sanacijom dijela fasade. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za besplatno korištenje javnih gradskih površina, kao i priključaka za struju, s ciljem realizacije svih ovogodišnjih manifestacija u njezinoj (su)organizaciji. Marijanu Smitki iz Dobrinja, odobren je zakup javne gradske površine dvaput tjedno, tijekom svibnja i lipnja ove godine, radi prodaje domaćih vrtnih jagoda. Tvrtki Kurykta d.o.o. iz Krka, uz prethodno ishodovano odobrenje Konzervatorskog odjela u Rijeci, dana je suglasnost za postavljanje dviju bordo rol-tendi iznad (odobrene) ugostiteljske terase smještene u Ul. Dr. Dinka Vitezića 2, u gradu Krku.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je izvedbeni troškovnik uređenja dijela Ul. Kralja Tomislava u gradu Krku, koji predmetne radove, bez uračunatog PDV-a, procjenjuje na 839.398,00 kn. No, obzirom na očitovanje tvrtke Ponikve voda d.o.o., predstavljeno alternativno rješenje vezano uz ugradnju asfaltnog zastora te eventualne dodatne radove (nepredviđeni zdenci za DTK), rasprava na ovu temu, uz daljnji rad na projektu, prenosi se u naredni period. Nadalje, prihvaćena su dva rješenja za vodni doprinos Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci; prvo u iznosu od 20.706,55 kn, na ime izgradnje zgrade boćališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, i drugo u iznosu od 1.811,30 kn, na ime I. faze izgradnje primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je početkom svibnja Ministarstvo turizma Republike Hrvatske Gradu Krku, temeljem prijave na natječaj, dodijelilo 119.300,00 kn za uređenje, postavljanje i opremanje stanice za iznajmljivanje e-bicikala, što znači da će realizacijom ovog projekta (ukupno vrijednog 301.343,75 kn) Krk dobiti punionicu za deset e-bicikala, e-panelom, stalkom, programskom podrškom i sustavom iznajmljivanja. Početak radova na ostvarivanju ove hvalevrijedne inicijative najavljen je za jesen ove godine. Pored toga, istaknuto je kako su odobrena financijska sredstva za provođenje Erasmus+ programa koji uključuje međunarodni susret mladih u njemačkom gradu Rockenhausenu, a u kojem Grad Krk sudjeluje kao jedan od partnera. Ovim programom (pod geslom YOUrope - Your Europe!), između 22. i 28. srpnja ove godine, krčkim srednjoškolcima, u pratnji dvoje mentora - profesora, bit će omogućen posjet Rockenhausenu gdje će se odvijati radionice na aktualne teme poput oblikovanja politike u lokalnoj zajednici ili nezaposlenosti među mladima. U nastavku, na tragu uspješno odrađene prošlogodišnje sezone kreiranja rekreativno-animacijskog sadržaja Vježbališta na otvorenom Dražica, a u namjeri daljnjeg obogaćivanja turističke ponude, načelno je prihvaćen prijedlog programa za nadolazeću sezonu, kojeg je predložilo Društvo sportske rekreacije Centar aktivnosti Krk. U odnosu na prošlogodišnju shemu planira se povećanje broja trenera, kao i dnevno trajanje programa, već od 07.00, pa sve do 22.00 sata. Troškove koji proizlaze iz realizacije samog programa, koji započinje 15. lipnja, i traje do 15. rujna (nudeći yogu, pilates, power pilates, sportski vrtić, open gym, total body, fat burn, stretching i kružni trening), podijelit će Grad Krk, Turistička zajednica Grada Krka te hotelske kuće Valamar Riviera d.d. i Hoteli Krk d.o.o.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Odluke o visini naknade za parkiranje kojom se utvrđuje visina naknade za parkiranje osobnih vozila na stalnim javnim parkiralištima utvrđenih Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja, kao i visina povlaštenih karata na području grada Krka. Visina naknade za parkiranje osobnih vozila na stalnim javnim parkiralištima (Centar, Robna kuća, Kružni tok I i Portapizana) tako s 5,00 kn prerasta u 7,00 kn po satu, dok visina povlaštene sezonske karte za stanare starogradske jezgre (za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna) sada iznosi 300,00 kn. Visina mjesečne parkirne karte određena je iznosom od 500,00 kn, dok je za vlasnike vozila sa stalnim prebivalištem na području Grada Krka prvi sat parkiranja besplatan. Uz to, naknada za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu određena je iznosom od 98,00 kn (dnevna parkirna karta).