44. Kolegij: Usvojena ljetna regulacija prometa u dijelu naselja Pinezići

U uredu gradonačelnika, 21. svibnja 2018. godine, održan je 44. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najavljeno je kako će se, između 16. i 23. lipnja ove godine, u organizaciji Mak teatra i Turističke zajednice Grada Krka, u prostoru krčke osnovne škole, odvijati program Srednjovjekovne viteške škole za dame i vitezove, namijenjen polaznicima različitih uzrasta. Program škole sastoji se od 12 radionica, a sva pritom naučena znanja i vještine polaznici će moći demonstrirati već ovog ljeta, tijekom Lovrečeve. Te će radionice javnosti biti predstavljene 30. svibnja, u prostoru osnovne škole, s početkom u 13.00 sati, a tada će se, obzirom na iskazani interes, formirati i grupe po uzrastu. Boćarskom klubu Krk odobrena je potpora od 3.000,00 kn za realizaciju ovogodišnjeg boćarskog turnira Dan Grada Krka, koji će se na boćalištu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi održati 02. lipnja, s početkom u 14.00 sati. Turnir će okupiti osam otočnih ekipa, a nakon provedenog natjecanja, u 20.00 sati, uslijedit će podjela nagrada najboljim ekipama te kratak program službenog otvorenja novog natkrivenog boćališnog kompleksa.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave s ciljem realizacije monografije Naselja oko grada Krka - zapadni dio otoka, Vrh i Kornić (od najstarijih vremena do danas), autora Antona Bozanića, u nakladi od 1.000 primjeraka, prihvaćena je ponuda tvrtke Glosa d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om, vrijedna 127.000,00 kn. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave radi izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i obavljanja poslova vezanih uz proceduru i donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca, ukupno vrijedna 67.000,00 kn. Nakon što su definirani uvjeti i početna cijena zakupnine, najavljeno je raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju i na katu zgrade smještene u Ul. Stjepana Radića 2/C u gradu Krku, površine od 78 m2 unutarnjeg prostora i 183,15 m2 terase.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije su, po nedavno provedenim javnim raspravama analizirana i usvojena sljedeća izvješća: Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, te Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). Nastavno na zahtjev Josipe Crnčić iz Krka da se krene u postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk, sve u namjeri realizacije kampa visoke kategorije, a po razmotrenoj Prostorno-programskoj analizi zapadnog dijela zone Ježevac u gradu Krku, zaključeno je da će se od Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije zatražiti mišljenje zbog potrebe parcijalnog usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Krka s Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Pored toga, prije nego li se donesu odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka te Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk, bit će potrebno pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije sukladno zakonima kojima se uređuju zaštita okoliša i prirode. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, sa zadaćom legalizacije zgrade poslovne namjene na predjelu Dunata, prihvaćena je ponuda tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva, vrijedna 17.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu kompletne dokumentacije te ishođenje Rješenja o izvedenom stanju. Kako bi se uredile (ozelenile) površine uz grobne niše na Gradskom groblju Krk, usvojena je ponuda tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske, vrijedna 8.880,00 kn, bez PDV-a, radi izrade potrebne projektne dokumentacije: građevinsko-tehničkog rješenja, hortikulturnog rješenja površina te izvedbenog troškovnika. Nakon što su analizirane dvije varijante izvedbenog troškovnika uređenja javne površine u dijelu poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, što ga je dostavio Studio perivoj d.o.o., kao prihvatljivija izabrana je varijanta koja uključuje drvored pinija, inače atraktivnog mediteranskog stabla slikovite krošnje i visokog debla. Procijenjena vrijednost ove varijante uređenja iznosi 154.152,00 kn, bez PDV-a, u što je uključena nabava, doprema i sadnja biljaka sa svim dodatnim radovima. Temeljem izvješća s javnih rasprava, mišljenja javnopravnih tijela i Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 25-Kamp Glavotok (T3), utvrđen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 25-Kamp Glavotok (T3).

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem zamolbe Udruge sportske rekreacije Pepica iz Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 11.875,00 kn, za sanaciju dijela vanjske površine ravnog krova građevine u kojoj se nalazi dvorana koju koriste članovi spomenutog udruženja.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Komunalnog poduzeća Vecla, usvojen je prijedlog preregulacije prometa tijekom ljetnih mjeseci, kao i uspostava naplate parkiranja na području naselja Pinezići. Slijedom navedenog, preregulacija prometa bit će provedena u dijelu Ul. Put Sv. Fuske, i to od raskrižja s Ul. Luvare do raskrižja sa zapadnim odvojkom Ul. Put Sv. Fuske. Preregulacijom prometa u jednosmjerno prometovanje oslobodit će se kolničke površine koje će se potom staviti u funkciju naplate parkiranja.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, samostanu sv. Franje Asiškog u Krku, odobrena je potpora od 50.000,00 kn za realizaciju druge faze obnove crkve sv. Franje. Ukupna vrijednost radova procijenjena je na 249.887,50 kn, s time da je 200.000,00 kn već osiguralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Podsjetimo, tijekom prošle godine prvu fazu obnove spomenute crkve Grad Krk također je pomogao iznosom od 50.000,00 kn, dok je preostalih 200.000,00 kn, kao i ove godine, podmireno iz proračuna Ministarstva kulture.