61. Kolegij: Raspravljen problem prebrze vožnje kroz naselje Linardići

U uredu gradonačelnika, nakon jednotjedne pauze, 05. studenog 2018. godine, održan je 61. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju ovogodišnje, 21. po redu Male staroslavenske akademije koja je na temu Krčki knezovi Frankopani - 900. godišnjica od prvog pisanog spomena održana između 23. i 26. listopada ove godine. Zakladi Sveučilišta u Rijeci, koja ove godine obilježava 15. obljetnicu od svog osnutka, dodijeljeno je 2.000,00 kn radi objave dvojezične monografije pod nazivom 15 priča za 15 godina, čija se promocija očekuje tijekom ožujka naredne godine. Zagrebačkoj tvrtki IV Nakladništvo d.o.o., kao partneru IPA Hrvatska, odobreno je 1.000,00 kn pomoći za izdavanje brošure s ciljem prevencije ovisnosti o igrama na sreću među mladima. Ovom (besplatnom) publikacijom teži se upozoriti na opasnosti što ih donose klađenje, kockanje i igre na sreću te tako pomoći mladima i njihovim obiteljima kod suočavanja s tim sve većim problemom. Na prijedlog Veslačkog kluba Glagoljaš, mladoj krčkoj veslačici Lari Nenadić, za dva nedavno osvojena srebra- najprije na Hrvatskom veslačkom prvenstvu održanom u Zagrebu, a potom i na Finalnom Kupu Hrvatske priređenom u gradu Pagu- odobrena je pripadajuća novčana nagrada u vrijednosti od 700,00 kn, s time da se prijem svih ove godine nagrađenih sportaša planira održati u mjesecu prosincu.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji grobnih niša na mjesnom groblju u naselju Kornić, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om, vrijedna 262.662,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju krovnih površina grobnih niša (3 i 4) na mjesnom groblju u naselju Krku, također kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, s uračunatim PDV-om, vrijedna 187.199,00 kn. Nadalje, donesene su odluke o početku postupaka jednostavne nabave, i to za: (1) ustupanje radova na sanaciji krova i uređenju fasade poslovne zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku (procijenjena na 264.000,00 kn), (2) kupnju lož ulja radi grijanja poslovne zgrade Grada Krka u 2019. godini (95.680,00 kn), (3) građevinski nadzor za potrebe Grada Krka u 2019. godini (150.000,00 kn), (4) tehničko-poslovne usluge za potrebe Grada Krka u 2019. godini (150.000,00 kn), (5) redovno održavanje površina zelenila na području Grada Krka u 2019. godini (78.000,00 kn), (6) održavanje, informatičku podršku i konzultacije za informacijski sustav Grada Krka u 2019. godini (136.600,00 kn) te (7) kupnju uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2019. godini (106.000,00 kn). Pored toga, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom Željkom Medvedecom iz Kornića, i to za dio k.č. 4450, k.o. Kornić, površine od 58 m2, radi formiranja okućnice, na daljnji trogodišnji period.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Nastavno na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići kojim se iznova ukazuje na dugoročno prisutan problem prebrze vožnje kroz naselje Linardići, što se zbog povećanog prometovanja drastično pogoršava tijekom ljetnih mjeseci, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se krene s izradom projekta postavljanja uspornika prometa, kako bi se, naposljetku, od Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za isto mogla zatražiti suglasnost. Ankici Antolić iz Punta dozvoljeno je korištenje javne površine u gradu Krku, točnije prostora bivše Zelene tržnice, za prodaju božićnih drvaca, između 19. i 25. prosinca ove godine. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, odobren je početak radova na uređenju poljskog puta Krčina - Ormatine na području naselja Milohnići, što temeljem troškovnika tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića predstavlja investiciju s pripadajućim PDV-om vrijednu 143.437,50 kn,  s time da se ove godine, sukladno aktualnom Programu održavanja komunalne infrastrukture, planiraju ugovoriti radovi do iznosa od 80.000,00 kn, dok će se ostatak prenijeti u narednu godinu. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica odobrena je sanacija makadamskog puta (od Užega do portuna Šljaja), što temeljem troškovnika tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića predstavlja investiciju s pripadajućim PDV-om vrijednu 4.125,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotreni su i prihvaćeni prijedlozi: (1) Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk te (2) Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B). Na inicijativu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, prihvaćen je troškovnik tvrtke GP Krk d.d. iz Krka za obnovu fasade zgrade odvojene arhive Grada Krka što se nalazi između sjedišta Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 16.535,00 kn. Naposljetku, najavljena je proslava 110. obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, što će se 10. studenog ove godine u gradu Krku odvijati prema sljedećem itinereru: 09.00 - okupljanje vatrogasaca i gostiju ispred sjedišta DVD-a Krk; 10.00 - svečani mimohod gradom; 11.00 - svečana sjednica u Velikoj gradskoj vijećnici; 12.30 - pokazna vježba na Krčkoj rivi.