67. Kolegij: Odobreno ulaganje u opremu za potrebe MO Vrh

U uredu gradonačelnika, 17. prosinca 2018. godine, održan je 67. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Multimedijalnoj udruzi Krčka beseda dodijeljena je potpora u iznosu od 1.000,00 kn za realizaciju osmog po redu izbora osobe godine otoka Krka. Udruzi Moj otok, Udruzi invalida kvarnerskih otoka, Caritasu Biskupije Krk i Moto klubu Griffons Otok Krk, temeljem nedavno zaprimljenih zahtjeva korisnika sredstava odobrenih Proračunom Grada Krka, odobrena su dosad neutrošena sredstva što su ih navedena udruženja ostvarila temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu. Pored toga, tradicionalno druženje gradonačelnika i krčkih stipendista najavljeno je za četvrtak, 27. prosinca, u Velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 11.00 sati.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćena je inicijativa Borka Pavana iz Krka da se u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu uvrsti davanje koncesijskog odobrenja za kiosk do 12 m2, s uključenom ugostiteljskom terasom, radi obavljanja jednostavnih ugostiteljskih usluga na čestici u gradskom vlasništvu smještenoj nad plažom Črnika u gradu Krku. Na prijedlog Mirjenka Mrakovčića iz Kornića, najavljeno je raspisivanje natječaja za davanje u zakup k.č. 2607/2, k.o. Kornić, površine od 295 m2.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je zahtjev Tamare Bajčić iz Krka za uvrštavanje z.č. 1937/2 i 1937/3, k.o. Vrh, u građevinsko područje, nakon čega je zaključeno kako u ovome trenutku, obzirom na njihov položaj (tj. značajnu udaljenost od granice građevinskog područja) nema mogućnosti za traženo, tim više što su se, izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Krka iz 2007. godine, granice građevinskog područja Grada Krka bitno reducirale.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, zamolbi Roberta Zambate iz Rijeke kojom se traži suglasnost za postavljanje i korištenje bankomata u poslovnom prostoru smještenom na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku, a kojeg predlagatelj ima u zakupu, ipak nije moguće udovoljiti, obzirom da bi temeljem predloženog rješenja postavljanja bankomata njegovi korisnici usluge morali konzumirati izravno s javne površine.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Trgovačkom sudu u Rijeci, temeljem ponude tvrtke LB-KOM d.o.o. iz Rijeke, odobrena je potpora u vrijednosti od 9.477,60 kn za nabavu polica kojima će se opremiti prostor arhive Suda što se nalazi u Ul. Slaviše Vajnera Čiče 7/b u Rijeci. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, odobren je budžet od 14.310,00 kn, za nabavu 15 setova stolova s klupama, za potrebe manifestacija i ostalih događanja što se, u sve većem broju, ondje priređuju. Naposljetku, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom za 2019. godinu, temeljem kojeg mjesečni iznos za jednu zakupljenu stranicu u regionalnom prilogu Otočni Novi list iznosi 2.500,00 kn bez PDV-a.

Sljedeći sastanak Kolegija na redu je u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine.