102. Kolegij: Dodijeljene 34 učeničke i 39 studentskih stipendija

U uredu gradonačelnika, 21. listopada 2019. godine, održan je 102. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih prisutni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom Natječaju i nakon razmotrenih prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2019./2020. školskoj, tj. akademskoj godini. Natječajnim kriterijima tako su udovoljila sva 73 zaprimljena zahtjeva, što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 34 učenika, od čega 26 na temelju školskog uspjeha i osmero na temelju specifičnih kriterija za deficitarna zanimanja, te 39 studenata, od čega 31 na temelju školskog ili akademskog uspjeha i osmero na temelju kriterija za deficitarna zanimanja. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn primati između 01. listopada 2019. i 30. lipnja 2020., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2019. i 31. srpnja 2020. godine. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna planiran iznos od 398.700,00 kn, što je, s obzirom na olakšane uvjete natječaja u smislu smanjivanja ocjenovnih pragova i uvedenih stipendija za deficitarna zanimanja, gotovo dvostruko više od prošle godine utrošenih sredstava (263.200,00 kn). Nakon što je razmotrena inicijativa riječke Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula da se manifestacija Zajedno u miru - zajedno u radu 1995. - 2020. integrira u gradski Proračun za narednu godinu, zaključeno je kako će se o ovome programu obilježavanja 25. godišnjice Vojno-redarstvene operacije Olija najprije povesti rasprava na razini Koordinacije otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Na prijedlog Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije, organizacija 6. smotre pčelarstva PGŽ, što će se 25. i 26. listopada ove godine odigrati u Rijeci, pomognuta je s 1.000,00 kn, kao i sudjelovanje članova Plesnog kluba Dance Queen iz Kraljevice na skorašnjem svjetskom plesačkom prvenstvu koje se priređuje u Njemačkoj.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na modernizaciji rasvjete Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude (Obrta za elektroinstalaterske usluge El-An iz Malinske i tvrtke Area Lighting d.o.o. iz Zagreba), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Area Lighting d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om, vrijedna 242.525,00 kn. Također, prihvaćena je inicijativa Patricije Juras iz Brsca da se Plan upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu dopuni dvjema plažama smještenim nedaleko naselja Brzac (Manganel i Spena) radi obavljanja djelatnosti vezanih uz komercijalno-rekreacijske sadržaje (iznajmljivanje ležaljki i suncobrana) te iznajmljivanja sredstava (kajaka). Nadalje, prihvaćen je prijedlog Vinka i Andreje Dujmović iz Krka za kupnju k.č. 3859/4, k.o. grad Krk, površine od 47,00 m2, u vlasništvu Grada Krka, s ciljem formiranja građevinske parcele zajedno s k.č. 3861/1, k.o. grad Krk, površine od 532,00 m2, s time da je vrijednost predmetne parcele procijenjena na 150,00 EUR po m2. Zakupnicima javnih površina na području grada Krka odobreno je produljenje roka za obavljanje djelatnosti tijekom božićno-novogodišnjeg perioda, točnije od 01. prosinca 2019., pa sve do 10. siječnja 2020. godine.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zaključeno je da će se s tvrtkom Frist d.o.o. iz Krka, zbog skorašnjeg isteka postojećeg ugovora, potpisati novi, šestomjesečni ugovor o zakupu webGIS paketa u mjesečnoj vrijednosti od 1.100,00 kn (+ PDV) koji uključuje 24-satnu povezanost  WebGIS servera s Internetom, 1 GB diskovnog prostora za GIS podatke, 2 GB mjesečnog prometa te dva radna sata mjesečno za sitne izmjene i nadopune podataka, odnosno mjesečno održavanje rada sustava.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u Proračunu za 2020. godinu, bit će osigurana sredstva u iznosu od 13.515,00 kn, namijenjena izradi programa i provedbi stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om, vrijedna 76.392,50 kn, za izgradnju kolektora oborinskih voda (dugog 35,00 m), u namjeri da se riješi problem što ga oborinske vode stvaraju na prometnici kojom se ulazi u naselje Muraj. Mladeni Matejčić iz Vrha, 04. i 05. studenog ove godine, odobreno je korištenje javne gradske površine u dijelu Ribarske ulice u gradu Krku za potrebe: postavljanja stroja za izradu podnih estriha i odlaganja građevinskog materijala. Uz to, na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha za izgradnju kameno-betonskog zida (dugog 28,00 m i visokog 1,00 m) u dijelu Ul. Staro Selo u naselju Vrh, radi njezinog proširenja.

Rješavajući predmete Odsjeka za Proračun i financije, usvojen je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine. Ovim Izvještajem sadržani su prihodi i rashodi Proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (Razina 22), dok je planirani godišnji Proračun konsolidiran i uključuje vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, što znači da je i ostvarenje (konstatirano ovim Izvještajem) nešto niže. U promatranom razdoblju prihodi i primici, zajedno s prenesenim viškom prošlogodišnjih prihoda, ostvareni su u ukupnom iznosu od 46.804.284,00 kn, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 43.913.063,00 kn, što znači da je rezultat pozitivan te podrazumijeva višak prihoda od 2.891.221,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je radni prijedlog Internog pravilnika o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Grada Krka, a kojim se utvrđuju pravila vezana uz zaštitu pojedinca u obradi osobnih podataka, kao i pravila vezana uz slobodno kretanje osobnih podataka.