77. Kolegij: Najavljena ovogodišnja ulaganja u sustav javne rasvjete

U uredu gradonačelnika, 18. ožujka 2019. godine, održan je 77. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, odlučeno je da će se, kao i dosad, svim umirovljenicima s područja Grada Krka s navršenih 80 godina, a koji nisu članovi Udruge umirovljenika Grada Krka, Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento te Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, povodom nadolazećih uskršnjih blagdana osigurati poklon-bon u vrijednosti od 120,00 kn, s time da će pripadajuća obavijest s protokolom biti uskoro dostupna na službenom gradskom portalu. Udruzi Kreativni Krk, odobren je budžet od 3.000,00 kn za organizaciju radionice analogne fotografije na temu Ulična fotografija, a koja se tijekom vikenda, 16. i 17. ožujka, pod vodstvom riječkog fotografa Boruta Brozovića, odvijala u Maloj vijećnici Grada Krka. (Najbolji radovi polaznika ove edukacije bit će predstavljeni krčkoj javnosti, i to tijekom izložbe postavljene u Galeriji Decumanus, između 25. travnja i 16. svibnja, a kojom će se, ujedno, uvesti u program ovogodišnjeg festivala Prvomajski inkubator.) Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, pojedinačnom potporom od 1.935,00 kn (što podrazumijeva trošak smještaja uz puni pansion) financijski će se pomoći sudjelovanje dvanaestero mladih Krčana u poznatoj sedmodnevnoj Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja će se ove godine, iznova u organizaciji novigradske Osnovne škole Rivarela, odvijati između 06. i 13. travnja. Temelj prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Auto-klubu Krk dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za realizaciju projekta Deset zlatnih pravila sigurnosti u prometu, dok je Športsko-ribolovnoj udruzi Poteljan 2.000,00 kn odobreno za organizaciju Trofeja Čavlena, Boćarskom klubu Brzac 5.000,00 kn za organizaciju Memorijalnog boćarskog turnira, LAG-u Kvarnerski otoci 3.000,00 kn za realizaciju projekta ProBodul.Net, Veslačkom klubu Glagoljaš 2.000,00 kn za organizaciju nekolicine natjecateljskih smotri te, naposljetku, Judo klubu Krk 2.000,00 kn za organizaciju Međužupanijskog judo turnira IPPON 2019.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji druge faze hangara Jedriličarskog kluba Plav, pored dvije zaprimljene ponude (tvrtke GP Krk d.d. iz Krka i Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 623.306,00 kn. Po zaključenom postupku jednostavne nabave za pripremu podloge i procedura s ciljem razvoja komunikacijske platforme i e-usluga Grada Krka, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Razbor d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 187.500,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za izradu projekta postava budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk, također, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda Arhitektonskog biroa Turato iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 237.500,00 kn. Nadalje, donesene su odluke o počecima postupaka jednostavne nabave, i to najprije za ustupanje radova na izgradnji oborinske odvodnje u Dubrovačkoj ulici sa spojem na Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku (što predstavlja investiciju, bez PDV-a, procijenjenu na 493.336,00 kn), a potom i za ustupanje radova na uređenju i opremanju dvaju pješačkih prijelaza u Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku, jednog u nastavku puta koji s Vidikovca vodi na Portapisanu i drugog prema križanju s Ul. Stjepana Radića (što predstavlja investiciju, bez PDV-a, procijenjenu na 117.000,00 kn). Deanu Karabaiću iz Krka, uz naknadu, tijekom turističke sezone odobreno je korištenje lokacije Šotobaterije u gradu Krku za organizaciju ugostiteljske ponude praćene manjim prigodnim programima.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije su, radi skorašnjeg kretanja u postupak nabave, analizirani i prihvaćeni troškovnici za elektromonterski i građevinski dio radova na proširenju sustava javne rasvjete na području Grada Krka, i to sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za tekuću godinu. Procijenjena vrijednost elektromonterskih radova tako iznosi 574.064,00 kn, dok na one građevinske otpada 279.660,00 kn, što ukupno, bez PDV-a, teži 853.724,00 kn. Vezujući se uz spomenuto, usvojena je i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za nadzor nad izvođenjem ovogodišnjih elektromonterskih radova na proširenju sustava javne rasvjete Grada Krka. Uz to, analiziran je i prihvaćen troškovnik za nužne radove (tj. izgradnju oborinske kanalizacije, javne rasvjete i nogostupa) na rekonstrukciji dijela Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku (Ž5131), što predstavlja ulaganje, bez PDV-a, procijenjeno na 494.515,00 kn. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, a s namjerom uređenja javne površine oko malonogometnog igrališta u naselju Kornić, zaključeno je kako će se u ovu inicijativu krenuti naručivanjem idejnog projekta. Nadalje, analiziran je i prihvaćen troškovnik za izgradnju nogostupa u dijelu Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku (ispred buduće POS-ove zgrade) zajedno s rješavanjem problematike oborinske odvodnje te izmicanjem stupa javne rasvjete, što čini investiciju, bez PDV-a, procijenjenu na 210.821,52 kn. S ciljem izrade glavnog projekta i troškovnika za izgradnju prometnice u naselju Brzac, prihvaćena je ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije, s uračunatim PDV-om, vrijedna 61.875,00 kn. Također, usvojena je i ponuda tvrtke ESP d.o.o. iz Rijeke, s uključenim PDV-om vrijedna 56.875,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete vezane uz projekt rekonstrukcije križanja ulica Stjepana Radića i Narodnog preporoda u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki 4 Islands d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost za korištenje javnih površina na području grada Krka, i to za potrebe odvijanja poznate međunarodne biciklističke utrke Mitas 4 Islands, a koja će Krkom proći 10. travnja. Riječ je o utrci što se održava na četiri kvarnerska otoka (pored Krka, Rabu, Cresu i Lošinju) i koja će ove godine okupiti 600-tinjak natjecatelja iz čak 33 zemlje.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka na naredno četverogodišnje razdoblje, koji će se uskoro naći i na dnevnom redu Gradskog vijeća.