78. Kolegij: Kreću ulaganja u sustav javne rasvjete Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 25. ožujka 2019. godine, održan je 78. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dana je suglasnost za produljenje ugovora s Obrtom za usluge u poljoprivredi M iz Krka s ciljem održavanja vrta Matične škole Krk u tekućoj godini. Vrijednost predmetnog ugovora (na godišnjoj razini) iznosi 15.000,00 kn. Temeljem ponude Školske knjige d.d. iz Zagreba, istom predlagatelju, odobren je budžet od 5.947,44 kn za kupnju knjiga učenicima i mentorima iz Matične škole Krk i Područne škole Vrh što su se plasirali na županijska natjecanja. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dodijeljeno je 5.000,00 kn za provođenje projekta Koraci za budućnost bez nasilja, a koji će krčkim osnovnoškolcima, polaznicima viših razreda, donijeti nekoliko predavanja/radionica u namjeri preventivnog djelovanja na širenje nasilja. Temelj prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Foto klubu Krk dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za organizaciju ovogodišnjeg međunarodnog fotografskog salona na temu Summer, Sea, Sun, dok je Udruzi invalida rada Rijeka 1.000,00 kn odobreno za realizaciju motivacijskog programa Želim, mogu i hoću - nema mjesta za samoću, Biskupiji Krk 3.000,00 kn za objavljivanje mjesečnika Kvarnerski vez, Judo klubu Krk 3.000,00 kn za organizaciju ovogodišnjeg Ljetnog judo trening kampa te, naposljetku, Udruzi Termen 2.000,00 kn za izdavanje nosača zvuka s otočnom pučkom glazbom pod nazivom Napisat ću ime moje u izvedbi Dinka i Đanija Barbiša. Temeljem inicijative Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, Grad Krk prihvatio je pokroviteljstvo nad ovogodišnjim obilježavanjem Dana oslobođenja otoka Krka. Prigodan kulturni program u organizaciji inicijatora održat će se 17. travnja, u popodnevnim satima, u sportskoj dvorani osnovne škole na Trgu krčkih glagoljaša.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, donesene su odluke o počecima postupaka javne nabave, i to najprije za modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Krka tj. zamjenu postojećih s novim, energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima (što predstavlja investiciju procijenjenu na 2.272.640,00 kn), a potom i za ustupanje ovogodišnjih radova na izgradnji sustava javne rasvjete na području Grada Krka (što predstavlja investiciju procijenjenu na 853.724,00 kn). Također, donesene su i odluke o počecima postupaka jednostavne nabave, i to najprije za ustupanje radova na izgradnji nogostupa u dijelu Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku uz rješavanje problema oborinske odvodnje (što predstavlja ulaganje procijenjeno na 211.000,00 kn), a zatim i za ustupanje radova na rekonstrukciji Ul. Narodnog preporoda - Ž5131 (što predstavlja ulaganje procijenjeno na 495.000,00 kn). U nastavku, najavljeno je raspisivanje drugog ovogodišnjeg Natječaja za davanje u (jednogodišnji) zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području grada Krka, a koji će zajedno s obrascem ponude uskoro biti dostupan na internetskim stranicama Grada Krka. Uz to, najavljen je i natječaj za davanje u zakup javne površine na dijelu k.č. 3142/1, k.o. grad Krk, radi postavljanja dva privremena objekta površine do 15 m2 za obavljanje djelatnosti prodaje cvijeća. Naposljetku, odlučeno je da se poslovi vezani uz održavanje groblja na području Grada Krka iznova povjere krčkom Komunalnom društvu Vecla d.o.o. za što će na godišnjoj razini biti izdvojen iznos od 97.514,00 kn, s uračunatim PDV-om.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i (djelomično) prihvaćen troškovnik kojim je obuhvaćeno uređenje prilaza sjedištu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka sa županijske ceste ŽC 5131 (kod budućeg kružnog toka) zajedno s uređenjem okućnice krčkog Vatrogasnog doma. Nastavno na projekt rekonstrukcije zgrade Vatrogasnog doma, prihvaćena je ponuda tvrtke Inprojekt d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.750,00 kn, za izradu energetskog certifikata.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je i usvojen prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, o čemu će na jednoj od nadolazećih sjednica imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Naime, sredstva za ostvarivanje predmetnog Izvješća čine prihod od komunalne naknade (7.613.451,16 kn), prihod od koncesijskih odobrenja (1.459.331,38 kn), prihod od naknade za održavanje groblja (17.227,88 kn), prihod od pomoći (50.000,00 kn) te opći (ostali) prihodi (49.062,50 kn), što znači da je ukupan budžet od 9.309.072,92 kn utrošen na: čišćenje javnih površina (1.437.354,28 kn), održavanje javnih površina (2.252.670,71 kn), održavanje nerazvrstanih cesta (1.243.057,79 kn), održavanje javne rasvjete (1.333.360,39 kn), održavanje groblja (137.227,88 kn), intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (167.799,87 kn), održavanje SRC Josip Uravić Pepi (179.281,75 kn), održavanje osnovnoškolske sportske dvorane (190.371,48 kn), gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja (1.580.176,64 kn), rekonstrukciju Velike gradske vijećnice (280.615,03 kn) te izgradnju nadstrešnice na boćarskoj stazi u gradu Krku (507.157,10 kn). Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Obrta Meštrija iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 5.169,87 kn, za izradu i ugradnju četiri fiksna i jednog skidljivog pješačkog stupića koji će zbog kvalitetnije regulacije prometa biti postavljeni ispred mjesne crkve u naselju Milohnići. Na zahtjev istog predlagatelja, usvojena je ponuda tvrtke Vneca j.d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 7.665,00 kn, za nabavu i montažu pomične tende nad ulazom u Društveni dom Linardići. Nakon što je ishodovano Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave primorsko-goranske, Sektora policije, kao i suglasnost Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, kojima je odobreno uređenje prometa u naselju Linardići tako da se na tri lokacije duž javnu cestu L58086 postave uspornici prometa, usvojena je ponuda tvrtke Futura Trade d.o.o. iz Lovrana, s uračunatim PDV-om vrijedna 33.800,00 kn, za izradu prometne signalizacije i postavljanje uspornika čime bi se trebali reducirati učestali slučajevi brze vožnje naseljem, a prema tome i povećati sigurnost tamošnjih pješaka.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Krka i Gradskog društva Crvenog križa Krk, a kojim se uređuju međusobna prava i obveze prilikom provođenja programa Pomoć u kući na području Grada Krka.