80. Kolegij: Priprema se monografija posvećena Župi Vrh

U uredu gradonačelnika, 08. travnja 2019. godine, održan je 80. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka te Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, sudjelovanje grupe učenika viših razreda u programu Dan i noć na PMF-u, nedavno priređenom u Zagrebu, pomognuto je, na ime troškova prijevoza, iznosom od 4.000,00 kn. Mjesnom odboru Vrh odobren je budžet od 16.125,00 kn za tiskanje monografije Župe Vrh, a povodom njezine 100. obljetnice koja je svečano proslavljena u rujnu prošle godine. Uz to, Udruzi umirovljenika Grada Krka dodijeljen je iznos od 3.750,00 kn kako bi se u njihovom, nedavno uređenom, sjedištu, smještenom u Ul. Josipa Jurja Strossmayerova 24 u gradu Krku, postavila nova rasvjeta. Temelj prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za dotisak knjige U paklu su zvijezde ravnodušno sjale Svetlane Volarić koja na dvjestotinjak stranica donosi emotivno iskustvo bivanja u jednom od najzloglasnijih koncentracijskih logora - Auschwitzu. Prema obavijesti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, prijave za upis djece u novu pedagošku 2019./2020. godinu zaprimat će se u Matičnom vrtiću Krk, na adresi Smokvik 7 u gradu Krku, između 02. i 12. svibnja 2019. godine, prema uputi dostupnoj na internetskim stranicama Ustanove.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na prijedlog Josipa Pinezića iz Nenadića, razmotren je troškovnik za izgradnju potpornog zida (dugog 35 metara, a visokog jedan metar) uz stambenu građevinu kbr. 26b u naselju Muraj, što predstavlja investiciju s uračunatim PDV-om vrijednu 55.100,00 kn. Predmetne je radove Grad Krk, sukladno zaključenom, spreman sufinancirati u iznosu od 50% njihove ukupne vrijednosti, ali ne više od prethodno navedene procjene. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke EUROmodul d.o.o. Kukuljanovo, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.357,50 kn, za postavljanje tipske nadstrešnice (tip 101) u Ul. Placa 1 u naselju Kornić, i to za potrebe opremanja autobusnog stajališta. Naposljetku, s ciljem rasprave na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.446.133,82 kn, zatim proračunski prihodi u iznosu od 2.171.499,47 kn te prihodi iz ostalih izvora u iznosu od 2.532.112,33 kn, što ukupno iznosi 12.149.745,62 kn. Tijekom prošle godine na izgradnju nerazvrstanih cesta tako je utrošeno 7.305.457,88 kn, na izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih parkirališta, kao i javnih zelenih površina 2.411.468,12 kn, na izgradnju javne rasvjete 950.027,50 kn, na izgradnju groblja 250.016,38 kn te na pripremu izgradnje, tj. prostorno-plansku dokumentaciju 1.232.775,74 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, također, u namjeri rasprave na sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Izmjene Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Udruzi Rukotvorine Krk dozvoljeno je, 13. i 14. travnja ove godine, korištenje javne površine, točnije dijela Ul. Dr. Dinka Vitezića u gradu Krku, za održavanje radionica pletenja maslinovih grančica, kao i filcanja uskršnjih jaja od krčke vune. Produkcijskoj kući Trixtr dana je suglasnost za korištenje javne površine, odnosno Trga krčkih glagoljaša zajedno s osnovnoškolskom sportskom dvoranom, i to tijekom dviju susljednih subota - 04. i 11. svibnja ove godine, za potrebe snimanja dokumentarno-promidžbenog filma Visit Europe - Visit Croatia na kojem se radi u sklopu projekta promocije popularnih destinacija i izletišta u zemljama Srednje Europe. Na preporuku Udruge Knezovi Krčki Frankopani, Obrtu Kovač novog kova, između 01. i 10. kolovoza ove godine, dozvoljeno je korištenje javne površine, tj. dijela Trga Kamplin s ciljem prezentacije tehnika hladnog kovanja, graviranja te izrade medaljona - kovanica.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirana su i prihvaćena izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018., Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, o kojima će se uskoro imati prilike očitovati i gradski vijećnici. Naime, prihodi od boravišne pristojbe u prošloj su godini ostvareni u iznosu od 1.198.750,54 kn, prihodi od ekološke pristojbe u iznosu od 787.523,85 kn, a prihodi od spomeničke rente u iznosu od 140.402,38 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je kako će se na aktualni Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, kandidirati izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja javne površine u dijelu krčke starogradske jezgre (Ul. Biskupa Antuna Mahnića, Trg Kamplin i Ul. Nadbiskupa Alojzija Stepinca). Riječ je o poslu procijenjenom na 136.750,00 kn. Uz to, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega, vrijedna 25.000,00 kn, za vršenje nadzora nad radovima vezanim uz projekt modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Krka. Naposljetku, na tragu uspješno odrađene prošlogodišnje sezone kreiranja rekreativno-animacijskog sadržaja Vježbališta na otvorenom Dražica, a u namjeri daljnjeg obogaćivanja turističke ponude, načelno je prihvaćen prijedlog programa za nadolazeću sezonu, kojeg je iznova predložilo Društvo sportske rekreacije Centar aktivnosti Krk.