81. Kolegij: Najavljen natječaj za dodjelu stipendija poslijediplomantima

U uredu gradonačelnika, 15. travnja 2019. godine, održan je 81. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji nogostupa s rješavanjem problema oborinske odvodnje u dijelu Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 263.051,00 kn. Također, po zaključenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 618.143,00 kn. Nakon prethodno provedenog natječaja (u Narodnim novinama br. 26/19 objavljenog 15. ožujka 2019. godine) i dvije zaprimljene ponude, najpovoljnijim natjecateljima za davanje u zakup poslovnog prostora (površine od 60,0 m2) u gradskom vlasništvu koji se nalazi u dijelu kompleksa Mjesnog doma Kornić u Korniću izabrani su Lea Josipović i Nedjeljko Morožin, koji su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ponudili mjesečnu zakupninu u iznosu od 700,00 EUR. Također, po prethodno provedenom natječaju (u Narodnim novinama br. 26/19 objavljenom 15. ožujka 2019. godine) i tri zaprimljene ponude (s time da je jedan ponuditelj u međuvremenu odustao od svoje ponude) najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup poslovnog prostora (površine od 20,0 m2) u gradskom vlasništvu, točnije kamene kućice na području Dunata, izabran je Tomislav Kirinčić, ponudivši za obavljanje uredske djelatnosti tj. prodaju nautičke i ribolovne opreme te organizaciju tabaco shopa mjesečnu zakupninu u iznosu od 210,00 EUR. Donošenje odluke o početku postupka nabave opreme, ali i montažnih radova vezanih uz projekt akustične infrastrukture u gradu Krku, zbog blizine turističke sezone, odgođeno je za jesenji period. Naime, ovom investicijom grad će nedaleko šesterostrane kule na obali osigurati ozvučenje u stalnoj postavi kako bi se na predmetnoj lokaciji bez najma opreme mogli odvijati manji glazbeno-scenski programi. Ovaj projekt tako će zajedničkim snagama (su)financirati Grad Krk i Komunalno društvo Vecla d.o.o., s time da će potonjem biti povjerena briga i raspolaganje novom opremom. S obzirom na to da je u tekstu drugog po redu Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku (u Narodnim novinama br. 32/19 objavljenom 29. ožujka 2019. godine) pod točkom (D) Stara tržnica, omaškom, dvaput objavljena lokacija broj 39 (umjesto 38 i 39), najavljeno je raspisivanje natječaja kojim će biti obuhvaćena samo izostavljena lokacija broj 38.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo analizirane su ponude za jednogodišnje održavanje novouređenih zelenih površina na području grada Krka nakon čega je zaključeno kako će se donošenje konačne odluke prolongirati dok se s predstavnicima Komunalnog društva Vecla d.o.o. ne razmotri eventualna mogućnost preuzimanja predmetnih poslova. Nadalje, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, bez obračunatog PDV-a vrijedna 49.356,00 kn, za radove na sanaciji i uređenju školjere na plaži Jert u naselju Pinezići. (Radovi obuhvaćaju izgradnju suhozida za poravnavanje školjere, strojno ravnanje terena i popravak školjere, izgradnju betonskog prstena s pripremom podloge, nasipavanje jalovine unutar betonskog prstena te nasipavanje frakcije.) Nakon što je razmotrena zamolba Franjevačkog samostana Navještenja Marijina s otočića Košljuna da se tamošnja hortikultura uvrsti u redovan plan održavanja hortikulturnih površina na području Grada Krka, zaključeno je kako Grad ne može udovoljiti traženome s obzirom da se takvi radovi mogu organizirati jedino na zelenim površinama u gradskom vlasništvu, no zajedno s ostalim subjektima koji su poslovno povezani s košljunskim Samostanom (poput Općine Punat i Javne ustanove Priroda) spreman je odobriti (su)financiranje tog posla.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020., koji će na službenim gradskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti objavljen sredinom ovog tjedna. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv, izuzev dorađenog obrasca prijave, ne donosi novosti, što znači da je mjesečni iznos stipendije i nadalje 1.000,00 kn, a isplaćuje se u devet jednakih obroka tijekom natječajne akademske godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su sljedeći: (1) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija - prosjek ocjena 4,0 na prethodno završenom studiju; (2) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija - redovni upis u višu godinu studija, položeno minimalno 50% upisanih predmeta i završen znanstveni/specijalistički magisterij; (3) prosjek ocjena iz prethodne godine ili 1. semestra doktorskog studija (ako studij ima ocjene samo u prvom semestru), odnosno prosjek ocjena iz posljednje godine završnog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija. Obitelji Makarun iz Krka dana je suglasnost za sufinanciranje boravka djeteta u jaslicama Dječjeg vrtića Sv. Male Terezije u Puntu, budući da u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Matičnom vrtiću Krk trenutno nema slobodnih mjesta.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na prijedlog Skupštine TKD Ponikve voda d.o.o., prihvaćen je prijedlog dopune Odluke o naknadi za razvoj kojom se regulira postupanje u situacijama kada se zbog kvara na internoj vodovodnoj mreži izgubi velika količina vode. Naime, ovom će se dopunom isporučitelju vodnih usluga omogućiti da naknadu za razvoj ne obračunava u slučaju većeg istjecanja vode zbog kvara na internoj mreži. Uz to, prihvaćen je prijedlog Streličarskog kluba Maura Kal iz Krka da i ove godine, tijekom ljetnih mjeseci (od sredine lipnja do sredine rujna) na Trgu Kamplin (na povišenom dijelu s vanjske strane Kaštela) u gradu Krku postave srednjovjekovni streličarski teren.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, detaljno je analiziran Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, a koji je dostupan u rubrici Proračun Grada Krka: Dokumenti doneseni 2019. godine.