83. Kolegij: Osigurana sredstva za djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u turističkoj sezoni

U uredu gradonačelnika, 06. svibnja 2019. godine, održan je 83. sastanak Kolegija kojem su pored gradonačelnika Darija Vasilića prisustvovali Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, izmijenjena je odluka o utvrđivanju najpovoljnije ponude na lokaciji broj 18 (2 m2) kod Velikog parka u gradu Krku za koju je određena prodaja suvenira od bračkog kamena, s obzirom na to da je nakon provedenog drugog Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka od svoje ponude odustala najpovoljnija natjecateljica, Marija Jug iz Satnice Đakovačke, što znači da su najpovoljnijim natjecateljima sada utvrđeni Đurđica i Igor Rusmir iz Lipika. Također, izmijenjena je odluka o utvrđivanju najpovoljnije ponude na lokaciji broj 5 (1 m2) kod Velikog parka u gradu Krku za koju je određena djelatnost oslikavanja tijela, s obzirom na to da je nakon provedenog drugog Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka od svoje ponude odustala najpovoljnija natjecateljica, Marija Jug iz Satnice Đakovačke, što znači da je najpovoljnijim natjecateljem sada utvrđen Igor Rusmir iz Lipika. Uz to, najpovoljnijom natjecateljicom na lokaciji broj 54 (1 m2) na Trgu Kamplin u gradu Krku za koju je određena djelatnost prodaje nakita i suvenira, u postupku drugog Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka, utvrđena je Tamara Travaš iz Krka čiji suvenir posjeduje certifikat Dar iz Krka što ga dodjeljuje Turistička zajednica Grada Krka, i to nakon što je prihvatila najvišu ponuđenu zakupninu tvrtke Maja Papirus d.o.o. iz Čavla. Najpovoljnijim natjecateljem za zakup javne površine na dijelu k.č. 3142/1, k.o. grad Krk, površine od 50 m2, radi postavljanja dva privremena objekta do 12 m2 za prodaju cvijeća, o čemu je oglas natječaja objavljen u Narodnim novinama broj 31/19, od 25. ožujka 2019. godine, utvrđena je tvrtka GabiFlores d.o.o. iz Viškova, ponudivši godišnju zakupninu u vrijednosti od 20.000,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Udruge umirovljenika Grada Krka, temeljem ponude tvrtke Ghia Sport d.o.o. iz Pazina, odobrena je nabava sportskih rekvizita (dva zidna pikada, košarkaškog koša i postolja za nabacivanje kolutova), s uračunatim PDV-om vrijednih 7.290,95 kn, koji će dodatno oplemeniti prostor boćališta smještenog unutar kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Zagrebačkoj tvrtki IV Nakladništvo d.o.o., kao partneru IPA Hrvatska, (zakupom oglasnog prostora) dodijeljeno je 2.190,00 kn pomoći za izdavanje brošure pod nazivom Internet, ovisnost i mladi, koja će se, s ciljem edukacije i prevencije ovisnosti, besplatno dijeliti u školama, policijskim službama te tijelima lokalne samouprave, a namijenjena je kako djeci i roditeljima tako i nastavnicima. Udruzi Ris iz Rijeke odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane, dvorane u Društvenom centru Krk i javne površine na Trgu krčkih glagoljaša, i to 22. i 23. lipnja ove godine, za potrebe održavanja Mus!cool festa, glazbeno-plesnog festivala koji će se u formi niske zabavno-edukativnih radionica odvijati u sklopu nadolazećeg Krk Music Festa. Temelj prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Moj otok iz Punta, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju slastičarske radionice Sačuvajmo baštinu - krčke slatke tajne 2, dok je Udruzi sopaca otoka Krka iz Pinezića 2.500,00 kn odobreno za sudjelovanje na petom Natjecanju hrvatske tradicijske vokalne glazbe koje će se 11. svibnja ove godine održati u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske 5.000,00 kn za sudjelovanje na Prvenstvu jadranskih otoka Hrvatske koje će se u mjesecu listopadu ove godine održati u Veloj Luci, te, naposljetku, Udruzi Rukotvorine Krk iz Krka 2.000,00 kn za realizaciju besplatnih radionica koje će se u gradu Krku odvijati između 15. lipnja i 31. kolovoza ove godine.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem da se krene u ishodovanje posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela, a potom i ishodovanje lokacijske dozvole, verificiran je idejni projekt izgradnje nerazvrstane ceste na području Zone Kartec - nastavak Odvojka Lina Bolmarčića u gradu Krku, što ga je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Zagreba. Nastavno na projekt rekonstrukcije dijela Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku (Ž5131), prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.500,00 kn, za vršenje stručnog i obračunskog nadzora. Nastavno na projekt rekonstrukcije dijela Dubrovačke ulice sa spojem na Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje tamošnjeg problema oborinske odvodnje, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 20.875,00 kn, također, za vršenje stručnog i obračunskog nadzora. Vezujuću se uz II. fazu projekta izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku (koja podrazumijeva izgradnju temelja i vodospreme), usvojena je ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 11.500,00 kn, za vršenje glavnog građevinskog nadzora. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.750,00 kn, za izradu elaborata zaštite okoliša uz ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata - izgradnje pristupne ceste za Turističku zonu Torkul.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, podržana je inicijativa Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, da se, između 23. svibnja i 05. lipnja ove godine, na području Grada Krka provede akcija čišćenja prirodnih plaža, o čemu će biti obaviješteni subjekti koji su i prethodnih godina bili uključeni u ovaj hvalevrijedan projekt: Turistička zajednica Grada Krka, Komunalno društvo Vecla d.o.o., Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, zajedno s nekolicinom otočnih udruga. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Tendacom d.o.o. iz Viškova, s uračunatim PDV-om vrijedna 10.088,13 kn, za izradu i montažu tendi na pročelje zgrade Društvenog doma Linardići. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, usvojena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, s uračunatim PDV-om vrijedna 16.875,00 kn, za izradu i montažu tzv. australske rešetke koja će se montirati na području uvale Čavlena, na granici Grada Krka i Općine Malinska-Dubašnica, kako bi se, nakon što je popravljena šumska cesta, onemogućio prebjeg stoke. Temeljem zahtjeva Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge u poljoprivredi M iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 7.982,50 kn, za hortikulturno uređenje dijela okoliša Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Područnog vrtića Vrh. Nakon što je prihvaćen zahtjev Vijeća roditelja Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk da se osnovnoškolci što više zaštite prilikom dolaska i odlaska iz škole, i to postavljanjem dodatnih fiksnih stupića uz pročelje franjevačkog samostana, zatim zatvaranjem unutarnje autobusne stanice i postavljanjem znakova zabrane skretanja ulijevo, prihvaćene su ponude koje vode realizaciji takvog rješenja, s time da se realizacija, kao što je zaključeno, može očekivati najkasnije do 31. kolovoza ove godine. Sukladno mišljenju Mjesnog odbora Milohnići, Katici Topolčić iz Vrha, tijekom ljeta, dozvoljena je prodaja isključivo vlastitih domaćih proizvoda od meda, na Placi, ispred župne crkve, u naselju Milohnići.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na prijedlog Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u nadolazećoj turističkoj sezoni. Radi se o ugovoru kojeg supotpisuju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka s ciljem pravovremene organizacije djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći radi obveze pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite povećanom broju korisnika tijekom ljetnih mjeseci. Izdvajanje Grada Krka, kao i prethodne godine, sukladno predmetnom ugovoru, iznosi 37.226,00 kn. (Spomenimo pritom kako sve otočne lokalne samouprave ovaj program podupiru u ukupnom iznosu od 115.000,00 kn, od čega se 90.000,00 kn namjenjuje obvezama temeljem Ugovora o radu radnika, a 25.000,00 kn za nabavu lijekova i sanitetske opreme.)

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo,  prihvaćena je ponuda tvrtke Riviera Dekor d.o.o. iz Matulja, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.250,00 kn, za nabavu nadstrešnice koja će biti montirana nad dijelom tartanske površine Vježbališta na otvorenom Dražica u gradu Krku, a kako bi se stvaranjem sjene omogućilo provođenje rekreacijskih, animacijskih i edukacijskih sadržaja tijekom čitavog dana u ljetnim mjesecima. S ciljem održavanja radionica u sklopu projekta Informiraj, educiraj, recikliraj, prihvaćene su sljedeće ponude: Udruge Rukotvorine Krk iz Krka u vrijednosti od 12.015,00 kn za realizaciju serije radionica na temu kreiranja rukotvorina od otpada i naplavina te OPG-a Jasminka Gršković iz Krka u vrijednosti od 6.800,00 kn za realizaciju serije radionica na temu kreiranja rukotvorina od vune.