86. Kolegij: Poslovna zona u Korniću - slijedi izrada lokacijske dozvole

U uredu gradonačelnika, 27. svibnja 2019. godine, održan je 86. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i prihvaćen Zapisnik koncipiran tijekom sastanka predstavnika Grada Krka s Dariom Vasilichem iz Krka, održanog na temu rješavanja problema raskršća između Crikveničke ulice i Ul. Lina Bolmarčića u gradu Krku. S ciljem formiranja poslovne zone u naselju Kornić na kojoj bi se lociralo desetak poduzetničkih djelatnosti, a nakon što je prethodno izrađeno urbanističko-tehničko rješenje, prihvaćena je okvirna vrijednost izrade lokacijske dozvole (148.762,00 kn s uračunatim PDV-om) te je za isto najavljeno kretanje u postupak nabave. Naime, izrada lokacijske dozvole preduvjet je za dogovor s Republikom Hrvatskom, budući da je upravo na zemljištu u njezinom vlasništvu planirano formiranje predmetne zone. Nastavno na spomenuto, prihvaćena je ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, vrijedna 11.250,00 kn, za izradu geodetskog situacijskog nacrta poduzetničke zone u Korniću.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh, dodijeljena je potpora vrijedna 2.250,00 kn kojom će se sufinancirati prijevoz za potrebe edukativnog izleta školaraca u Pulu i Nacionalni park Brijuni. Udruzi Centar za znanstveno istraživački rad i popularizaciju arheologije - ZIPARH iz Zagreba, nastavno na zaključak sa 79. Kolegija i dopunjenu dokumentaciju zamolbe, odobrena je pomoć u iznosu od 10.000,00 kn za realizaciju manifestacije Curicum Vitae: Povijest grada Krka, a koja bi se, između 09. i 12. srpnja ove godine, trebala održati u Frankopanskom kaštelu. Riječ je o programu u čiju će se organizaciju uključiti Udruga Kreativni Krk iz Krka i Eko-udruga Vilino Polje iz Mostara, sve u namjeri da se turistima i lokalnom stanovništvu na zanimljiv i inovativan način prikaže bogata gradska povijest, od prapovijesti do danas, temeljena na arheološkim nalazima i povijesnim spisima.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, glazbenom sastavu Two Lobos zastupanom po Nevenu Džaloku iz Privlake i Bodoru T. Teski iz Mađarske, ne omogućava se da tijekom ljeta koriste javne površine u gradu Krku radi izvođenja glazbenih sadržaja, budući da su sve lokacije već prethodno zauzete. Na inicijativu tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o., prihvaćena je ponuda Obrta za elektro-instalaterske usluge EL-AN iz Malinske, bez PDV-a vrijedna 46.800,00 kn, za dobavu materijala i izradu ožičenja novih ormarića javne rasvjete, i to u sljedećim trafostanicama: JR Krk - TS Šumarija, JR Krk - autobusna stanica, JR Krk - Dražica 3, JR Krk - Dražica 4, JR Krk - TS Donji Kornić, JR Krk - TS Kornić, JR Pinezići - TS Golubić i JR Vrh 2, što znači ukupno osam novih mjernih mjesta. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Elbo Brzac iz Brsca, bez PDV-a vrijedna 9.310,00 kn, za demontažu starog priključnog elektro-ormarića te dobavu i postavljanje novog razvodnog ormarića (dijelom s mjernim mjestom, a dijelom sa smještajem priključnica) na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku (preko puta benzinske crpke). Zbog blizine objekata koji se bave turističkom djelatnošću, tvrtki Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda, nije dozvoljen nastavak izvođenja građevinskih radova nakon 15. lipnja ove godine vezanih uz izgradnju stambenih građevina na križanju Ul. Slavka Nikolića i Ul. Smokvik u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je Program stručnog osposobljavanja za rad volontera - vježbenika magistra struke ili stručnog specijalista pravne struke u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita. Vježbenik će se tako, u dogledno vrijeme, osposobljavati za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Uz ostalo što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda Antenskog servisa Sat Ive iz Krka, vrijedna 49.364,00 kn, za nabavu (dijela) opreme potrebne radi modernizacije kabelske televizije.