87. Kolegij: Kreće uređenje poljoprivrednog puta na području uvale Sv. Juraj

U uredu gradonačelnika, 03. lipnja 2019. godine, održan je 87. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Društvu tjelesnih invalida Grada Rijeke, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 1.000,00 kn za organizaciju 23. Susreta osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, koji će se 22. lipnja ove godine, održati na plaži Kostanj u Rijeci. Organizatori očekuju kako će ovogodišnji Susret okupiti više od 350 osoba s područja čitave Hrvatske, s time da je na plaži posebno opremljenoj za osobe s invaliditetom planirana cjelodnevna svečanost uz prigodan glazbeni program i društvene igre. Udruzi za zaštitu životinja Felix iz Njivica nije moguće osigurati potporu za provođenje Programa kontrole i smanjenja populacije slobodnoživućih mačaka Uhvati - steriliziraj - vrati - udomi, budući da je udruga već prethodno, temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2019. godini, za istu inicijativu ostvarila potporu vrijednu 4.000,00 kn. Nakon što je razmotren prijedlog Bojana Dugandžije iz Slavonskog Broda da se grupi poljskih mažoretkinja, krajem lipnja i početkom srpnja, u osnovnoškolskoj sportskoj dvorani omogući prostor za treniranje (u namjeri pripremanja za Europsko prvenstvo), zaključeno je kako se traženome ne može udovoljiti s obzirom na to da dvorana, po završetku školske godine, prestaje biti u funkciji te im je sugerirano korištenje vanjskih igrališta osnovne i srednje škole.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za davanje u (trogodišnji) zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta - kioska, do 12 m2, s ciljem obavljanja djelatnosti prodaje cvijeća. Početna zakupnina iznosi 24.720,00 kn. (Naime, ova je odluka donesena s obzirom na to da je ugovor zaključen s dosadašnjim zakupnikom, tvrtkom GabiFlores d.o.o. iz Viškova, istekao 01. lipnja ove godine.) Nakon što je razmotren prijedlog HEP - Elektroprimorja Rijeka da s Gradom Krkom zaključe sporazum o prijenosu prava vlasništva bez naknade za k.č. 2286/2, k.o. grad Krk (z.č. 850/2, k.o. Krk), površine od 119 m2, u namjeri izgradnje trafostanice (TS 20/0,4 kV Sveta Lucija u gradu Krku), zaključeno je da će se traženo prihvatiti ako je u skladu s Projektom uređenja dvorišta POS-ove stambene zgrade u gradu Krku. Bernardu Kovaču iz Krka dana je suglasnost za prodaju likera od meda i voća (u suvenirskoj ambalaži) te biljne kozmetike, na lokaciji broj 40 što se nalazi na tzv. Staroj tržnici, a za koju predlagatelj ima zaključen ugovor o zakupu.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, u ime vlasnika poljoprivrednih parcela, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Vrh, da se uredi zapušteni poljoprivredni put na području uvale Sv. Juraj. S tom namjerom, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 15.750,00 kn, a kojom je obuhvaćena dobava, doprema i ugradnja jalovine, i to sa završnim zbijanjem valjkom (90 m3). Nakon što je usvojen prijedlog Odsjeka, s ciljem da se napravi izmjera uzurpacije zemljišta na k.č. 3603/1, k.o. grad Krk, Geodetskom zavodu d.d. iz Rijeke bit će naručena izrada elaborata postojećeg stanja, zajedno sa snimkom postojećeg stanja i vidljivim uzurpacijama te ucrtavanjem oznaka na terenu. Uz to, usvojena je i inicijativa za pokretanjem zakonske kontrole ucrtavanja nekolicine pomoćnih objekata u prostoru, na području naselja Vrh i grada Krka, što će, također, biti povjereno riječkom Geodetskom zavodu.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, usvojena je ponuda Poliklinike Sunce (u sklopu Agram Life osiguranja d.d.) za sistematske preglede svih djelatnika Grada Krka. Naposljetku, analiziran je Izvještaj o planiranim prihodima od korištenja javnih površina u 2019. godini.