88. Kolegij: Nadolazi prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane

U uredu gradonačelnika, 10. lipnja 2019. godine, održan je 88. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će se uskoro na internetskim stranicama Grada Krka objaviti Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi korištenja osnovnoškolske sportske dvorane tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2019. do 15. lipnja 2020.) namijenjen klubovima, udrugama, društvima i grupama građana. Prostor što im se daje na raspolaganje grupe građana mogu koristiti uz naknadu od 100,00 kn po satu (45 minuta), s time da će se dvorana moći zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. Kao i prethodne godine, u prijavni obrazac bit će potrebno upisati osobu zaduženu za poštivanje kućnog reda dvorane, zatim planirani period njezinog korištenja, ali i podatak o (eventualnom) korištenju nekog alternativnog prostora. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju Ljetne škole glagoljice (jednotjedni nastavni program, s po tri sata dnevno) čije je provođenje povjereno predstavnicima Katedre Čakavskog sabora Kornić. Nadalje, usvojena je zamolba tvrtke Pandora Gong j.d.o.o. iz Rijeke da se po jediničnoj cijeni od 150,00 kn otkupi 30 primjeraka nedavno publicirane knjige Tako su govorili Dalmatinci i Boduli, autora Alana Žica-Teklina, a koja je, 06. lipnja ove godine, predstavljena u sklopu proslave Dana Grada Krka. Načelno je prihvaćena i inicijativa tvrtke TT 1991 j.d.o.o. iz Malinske da se tijekom ljetnih mjeseci, tj. lipnja i srpnja, u naselju Poljica oživi praksa organiziranja pučkih (ribarskih) zabava, i to ako se s Turističkom zajednicom Grada Krka postigne dogovor oko njihova sufinanciranja. U tom slučaju, predlagatelju se (za navedeno) daje suglasnost za korištenje javne površine, točnije dijela rive u naselju Poljica.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje građevinskih radova na sanaciji sustava grijanja u kompleksu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk (kopanje i zatrpavanje kanala za toplovod), kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Dario d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 80.500,00 kn. Usvojen je i prijedlog Marinka Jakšića iz Krka, vlasnika Ugostiteljskog obrta Karaka, za davanje u zakup dijela k.č. 3770/2, k.o. grad Krk, u površini od 60,00 m2, za potrebe ugostiteljskog objekta. S obzirom na skorašnji istek roka dosadašnjeg Ugovora o zakupu poslovnog prostora površine od 73,22 m2, što se nalazi na prvom katu zgrade smještene na adresi Trg bana J. Jelačića 5 u gradu Krk (četiri poslovne prostorije, sanitarni blok, hodnik i spremište), odlučeno je da se isti produži, i to s dosadašnjim zakupnikom Županijskom lučkom upravom Krk, uz mjesečnu zakupninu od 570,00 EUR. Prihvaćen je prijedlog Jasne Maligec iz Krka za formiranje ugostiteljske terase za potrebe ugostiteljskog objekta što se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku. Formiranje terase predloženo je pred fasadom samog ugostiteljskog objekta tj. uz bočnu fasadu zgrade smještene na adresi Trg sv. Kvirina 1.

Raspravljajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je prethodna suglasnost na prijedlog novog Statuta Ustanove, a čime će se tijekom prve sljedeće sjednice imati prilike pozabaviti i gradski vijećnici. Naime, njime su obuhvaćene sve dosadašnje izmjene i dopune, s nekolicinom posve novih momenata vezanih uz javnu nabavu, zaštitu osobnih podataka, ostvarivanje prava na pristup informacijama te zabranu prodaje i promidžbe u prostorima vrtića. Pored toga, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 05. svibnja ove godine, najavljeno je skorašnje sazivanje njegove konstituirajuće sjednice.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na projekt izgradnje nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku, tvrtki GP Krk d.d. iz Krka dana je suglasnost da najkasnije do 03. srpnja ove godine dovrši sve tamošnje građevinske radove koji po svojoj strukturi ne uzrokuju povećanu buku (tj. polaganje rubnjaka, priprema podloge za asfaltiranje, asfaltiranje, izrada horizontalne i vertikalne signalizacije, montaža stupova javne rasvjete, čišćenje i uređenje gradilišta), dok će nakon navedenog datuma, sve do 10. kolovoza, pripremati dokumentaciju za ishođenje uporabne dozvole. Nastavno na projekt izgradnje višestambene građevine po programu POS-a u gradu Krku, tvrtki GP Krk d.d. omogućeno je da najkasnije do 01. srpnja ove godine izvodi radove na vanjskom uređenju zgrade i njezinom okolišu, a nakon navedenog datuma radove vezane isključivo uz njezin interijer.

Tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je dopis Vesne Pačak iz Kornića koji ukazuje na značajan problem oborinskih voda u Ul. Partizanski put u naselju Kornić, a koje se uslijed svake veće kiše slijevaju u prizemlje njezine obiteljske kuće. Zaključeno je pritom kako će ove godine biti naručeno tehničko rješenje odvodnje oborinskih voda šireg područja, dok će se u Proračunu za narednu godinu planirati sredstva za njegovu realizaciju. Udruzi Kreativni Krk, tijekom lipnja, srpnja i kolovoza,  dana je načelna suglasnost za korištenje javne površine tj. Trga krčkih glagoljaša u namjeri organizacije serije koncerata pod nazivom Tramonto, ako se datumi održavanja tih koncertnih sadržaja ne podudaraju s datumima održavanja programa 63. Ljetnih priredbi.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Elis projekt d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 9.500,00 kn, za snimanje geolokacijskih i tehničkih atributa javne rasvjete (GIS) za 50 novih rasvjetnih mjesta koja su ugrađena prošle, odnosno koja će biti ugrađena do kraja ove godine. U nastavku, najavljeno je obilježavanje Međunarodnog dana Yoge, koje će se nadolazeće subote, 15. lipnja, održati na prostoru Vježbališta na otvorenom Dražica. Također, usvojena je ponuda Samostalne sportske djelatnosti Nikole Radovčića iz Krka, vrijedna 7.000,00 kn, za održavanje pješačke/biciklističke staze na relaciji Poljica - Tri hrasta, duge 5.600,00 m, a u čijem se obuhvatu nalazi i pješačka staza Put lokve uređena u sklopu EU projekta LOKNA. Naposljetku, s ciljem da se započne realizacija projekta Energetske obnove upravne zgrade Komunalnog društva Vecla d.o.o., smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, analiziran je i usvojen uz taj projekt vezan plan nabave.