89. Kolegij: Podržan rad i zalaganja mladih sportaša i informatičara

U uredu gradonačelnika, 17. lipnja 2019. godine, održan je 89. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, mladoj krčkoj sportašici - veslačici Lari Nenadić, ujedno i članici Veslačkog kluba Glagoljaš iz Omišlja, za postignute izvrsne sportske rezultate, odnosno dobivenu kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora (sportašica Hrvatske VI. kategorije - darovita sportašica), temeljem Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka, dodijeljena je novčana nagrada u vrijednosti od 3.000,00 kn. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, dvadesetorici sudionika desetodnevnog Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka, kao i dosad, dodijeljena je financijska pomoć u pojedinačnom iznosu od 350,00 kn na ime naknade za sudjelovanje u radu samog Kampa. Ovogodišnje, 29. izdanje ove sada već dobro znane informatičke smotre, između 19. i 29. lipnja, bit će održano upravo u gradu Krku, i to po jubilarni petnaesti put, a pored mladih otočana u njemu će sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Šahovskom klubu Krk odobrena je potpora od 5.000,00 kn za sudjelovanje dviju mladih otočanki - Katarine Bogdanić i Lare Desnice - na trima važnim šahovskim natjecanjima. S obzirom na nedostatak slobodnih mjesta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Matičnom vrtiću Krk, Marini Braut iz Kornića i Raheli Šunjić iz Krka, dana je suglasnost za sufinanciranje troškova boravka djeteta u Područnom vrtiću Punat, odnosno Područnom vrtiću Njivice, dok je Ireni Jurasić iz Milohnića dana suglasnost za nastavak sufinanciranja troškova boravka djeteta u jaslicama privatnog Dječjeg vrtića Bubamara u Malinskoj.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se na dva aktualna natječaja Primorsko-goranske županije, prvog namijenjenog sufinanciranju programa i projekata ravnomjernog razvitka, i drugog namijenjenog sufinanciranju projekata razvoja otoka, prijaviti tri recentna gradska projekta, i to: (1) izgradnja postaja za punjenje tj. iznajmljivanje elektrobicikala i (2) rekonstrukcija zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk (na prvospomenuti) te (3) izgradnja vodovoda i kanalizacije na predjelu Mali Kartec u gradu Krku (na drugospomenuti). Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.125,00 kn, za izradu i montažu info-pulta na ulazu u Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka. Usvojen je i prijedlog Obrta za izradu suvenira Oliva iz Oroslavlja, da se na vanjski zid koji pripada novootvorenoj suvenirnici u prizemlju zgrade smještene u Ul. Dr. Dinka Vitezića 2 u krčkoj starogradskoj jezgri, postavi reklamna vitrina s maksimalnom dubinom do 20,00 cm, budući da taj poslovni prostor ne raspolaže izlogom (prozorom). Također, tvrtki Turči d.o.o. iz Kornića dana je suglasnost da pred ugostiteljskim objektom Stari grad u prizemlju zgrade smještene u Ul. Josipa J. Strossmayera 10 u krčkoj starogradskoj jezgri, uz naknadu, postavi visoki stolić maksimalnog promjera do 60,00 cm, s time da dvije stolice budu postavljene uz fasadu zgrade, i to u širini samog stola.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirano je Izvješće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan o upisu djece koja će nadolazeće, 2019./2020., pedagoške godine pohađati tu otočnu ustanovu. Iz istog se iščitava kako su natječajem zaprimljene ukupno 354 prijave, s time da je pravo upisa u sve otočne vrtiće ostvarilo 210 mališana, a 110 ih je ostalo neupisano, dok 34-ero nije ispunilo uvjete upisa. Na području Grada Krka natječajem je zaprimljeno ukupno 119 prijava, s time da je pravo upisa ostvarilo 60 mališana, a 46 ih je ostalo neupisano, dok 13-ero nije ispunilo uvjete upisa. U nastavku, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za oslobađanje od plaćanja učešća roditeljske naknade za kolovoz ove godine, i to za sve roditelje koji su u Matičnom vrtiću Krk potpisali odjavu djece i sufinanciranje ekonomske cijene za mališane koji će tijekom kolovoza pohađati druge područne vrtiće, budući da se matična jedinica zatvara radi nužne sanacije centralnog grijanja. Pored toga, usvojena je Odluka o izboru kandidatkinje, magistre prava Natalije Rakić iz Krka na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, na radno mjesto: stručni suradnik za pravne poslove.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Mirjenko Mrakovčić iz Kornića, a vezano uz projekt izgradnje izletišta u čijem će kompleksu biti smještene sirana i kušaonica, dozvoljeno je da se radovi na izgradnji krovišta i uređenju okoliša dovrše najkasnije do 30. lipnja, a radovi na uređenju fasade najkasnije do 15. srpnja ove godine.