90. Kolegij: Do stipendije, uskoro uz olakšane uvjete

U uredu gradonačelnika, 01. srpnja 2019. godine, održan je 90. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak krenuo raspravom o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je razmotren i prihvaćen prijedlog nove Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata, a kojim se utvrđuju uvjeti za dodjelu stipendija, kao i postupak njihove dodjele, i to redovitim učenicima srednje škole te redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Krka. Novim prijedlogom Odluke, o čemu će se tijekom skorašnje sjednice imati prilike izjasniti i gradski vijećnici, olakšavaju se uvjeti koje stipendisti moraju zadovoljiti da bi stekli pravo na stipendiju u smislu smanjivanja ocjenovnog praga. Pored toga, kao novost, istaknuto je i uvođenje stipendija za deficitarna zanimanja. Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha odsad imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7), dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7); (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 (umjesto dosadašnjih 4,0) te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova (umjesto dosadašnjih 55). Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem liste Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, smatraju deficitarnima , s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan osiguran je budžet od 9.746,98 kn za nabavu knjiga kojima će se, po završetku četvrtog i osmog razreda, nagraditi najuspješniji odlikaši (oni s konstantnim prosjekom ocjena 5,0). Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn kojom će se sufinancirati organizacija tradicionalnog, jednodnevnog izleta svih djelatnika škole, ove godine u Ogulin. Temeljem zamolbe Jasminke Zloković i Anite Zovko, redovnih profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, objavljivanje knjige pod nazivom Gerontologija - izazovi i perspektive pomognuto je iznosom od 4.000,00 kn. Sukladno prijavi na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Jedriličarskom klubu Plav iz Krka dodijeljena je potpora od 3.000,00 kn za organizaciju regate Krčka jedra, 29. i 30. lipnja održane u akvatoriju Krčkog zaljeva.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.616.108,75 kn. Nakon što je zaključen postupak javne nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka u ovoj godini, pored dvije zaprimljene ponude (tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja i Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske), kao povoljnija prihvaćena je ona Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 967.418,00 kn, s time da je kao podizvoditelj za građevinski dio radova evidentirana tvrtka Trumm d.o.o. iz Malinske. Uz to, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji kolnika u dijelu Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 260.497,00 kn. Nakon što je prethodno proveden natječaj (u Narodnim novinama br. 59/19 objavljen 14. lipnja 2019. godine), najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup javne površine u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku radi postavljanja privremenog objekta do 12,00 m2 s ciljem prodaje cvijeća, izabrana je tvrtka GabiFlores d.o.o. iz Viškova, ponudivši, za obavljanje navedene djelatnosti, godišnju zakupninu u iznosu od 24.720,00 kn. Nadalje, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Piljo iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 48.187,00 kn, za uređenje gradskog poslovnog prostora u Mjesnom domu Kornić, točnije ugostiteljskog objekta za koji je ugovor o zakupu zaključen s Leom Josipović iz Kornića i Nedjeljkom Morožinom iz Krka.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćene su sljedeće ponude Građevno projektnog zavoda d.d. iz Rijeke, i to: (1) za izradu glavnog projekta spoja nerazvrstane ceste Ul. Mali Kartec i Creske ulice u gradu Krku, s uračunatim PDV-om vrijedna 57.875,00 kn; (2) za izradu glavnog projekta nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 locirane unutar Poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.125,00 kn; (3) za izradu idejnog projekta te ishođenje izmjene lokacijske dozvole u smislu skraćivanja obuhvata zahvata (tj. izostavljanja osme faze) zapadne zaobilaznice grada Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 21.875,00 kn; (4) za izradu glavnog projekta izgradnje zapadne zaobilaznice grada Krka (druga i treća faza), s uračunatim PDV-om vrijedna 53.125,00 kn; te (5) za izradu idejnog projekta izgradnje prilazne ceste za plažu Črnika u gradu Krku, s uračunatim PDV-om vrijedna 35.625,00 kn. U nastavku analizirano je 14 (prošlogodišnjih) zahtjeva za proširenje građevinskih područja naselja Brzac, Pinezići, Bajčići, Žgaljići, Milohnići, Skrbčići, Linardići, Vrh, Poljica i Krk, a nastavno na to, s namjerom prezentiranja na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćeno je Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2018. godinu.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotrena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić kojom je predloženo čišćenje ulica i Place u naselju Kornić, jednom tjedno u vremenskom razdoblju od 01. srpnja do 15. rujna ove godine, za što će se, sukladno zaključku, najprije zatražiti ponuda Komunalnog društva Vecla d.o.o. Tvrtki Volsonis d.o.o. iz Krka omogućen je najam javne površine na Veloj placi u gradu Krku radi postavljanja jednog barskog stola pred ulazom u ugostiteljski objekt Volsnis. Luki Justiniću iz Zagreba, između 15. srpnja i 30. kolovoza ove godine, odobreno je izvođenje iluzionističkih performansa u večernjim satima na dijelu Šetališta Sv. Bernardina  u gradu Krku(između istezališta i benzinske crpke). Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 40.000,00 kn, za probijanje (200,00 m dugog i 3,00 m širokog) poljskog puta u naselju Brzac, zaseoku Glavotok, lociranog na k.č. 3596/2, k.o. Poljica.   

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za iznajmljivanje i usluge SLG-KRK iz Krka, vrijedna 6.850,00 kn, za bazične popravke duž Vježbališta na otvorenom Dražica, kako bi se isto, za ovu sezonu, maksimalno privelo svojoj funkciji. Pored toga, prihvaćena je i ponuda tvrtke Chelichana d.o.o. iz Karlovca, s uračunatim PDV-om vrijedna 48.509,81 kn, za nabavu dodatne opreme u namjeri da se na spomenutom Vježbalištu što uspješnije provode različiti sportsko-rekreativni programi za djecu i odrasle.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama Komunalnog društva Vecla d.o.o., o čemu će uskoro raspravu povesti i gradski vijećnici, kao i o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu.