91. Kolegij: Za rad Turističke ambulante osigurano 214.500,00 kn

U uredu gradonačelnika, 09. srpnja 2019. godine, održan je 91. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak krenuo raspravom o predmetima Imovinsko-pravne službe, po razmotrenom prijedlogu Dragutina Kosića iz Vrha da se na dijelu k.č. 4031/1, k.o. grad Krk, u površini od 80,00 m2, ukine status javnog dobra, s obzirom na ondje izgrađenu okućnicu kuće u vlasništvu predlagatelja, isti nije prihvaćen budući da se predmetnom česticom planira provesti cesta. Prihvaćen je, nadalje, prijedlog Milana Žužića iz Krka za kupnju dijela k.č. 2162/1, k.o. grad Krk, u površini od 207,00 m2, radi mogućnosti pristupanja parcelama u predlagateljevom vlasništvu. U tom smislu, predmetna parcela dat će se na procjenu. Uz to, donesena je odluka o početku postupka nabave male vrijednosti za izradu projektne dokumentacije, točnije koncepcijskog rješenja s vizualizacijom, za izgradnju skate parka, pumptrack poligona i zida za penjanje na k.č. 3945, 3946 i 3947, sve k.o. grad Krk. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 140.000,00 kn. Također, donesena je i odluka o početku postupka nabave male vrijednosti za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole prema Urbanističkom planu uređenja UPU 2 - Kornić te urbanističkog tehničkog rješenja zone gospodarske namjene u naselju Kornić.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrena je inicijativa kompanije Amsterdam Double Export iz Nizozemske (upućena posredstvom punomoćnika Zajedničkog odvjetničkog ureda Braut - Petrinić) za izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka, tj. izmještanje postojećeg građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Glavotok (T1) u područje između Kampa Glavotok i uvale Čavlena, a sukladno predstavljenoj koncepciji, s ciljem izgradnje visokokategoriziranog hotelskog kompleksa s vilama. Od  Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije stoga će se najprije zatražiti očitovanje da li je takav projekt usklađen s  Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, Fun-shopu Paola dozvoljeno je postavljanje drvene vitrine na pročelju poslovnog prostora smještenog na adresi Istarski prolaz 2 u gradu Krku. Riječ je o vitrini maksimalnih dimenzija 110,00 cm x 60,00 cm, koja udovoljava svim uvjetima iz Pravilnika za uređenje krčke starogradske jezgre.

Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, krčkoj Udruzi maslinara Drobnica, odobrena je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn za realizaciju programa 12. po redu Drobnica festa, inače festivala primarno posvećenog maslinovom ulju, tijekom kojeg su, na svečanosti održanoj 29. lipnja ove godine, nagrađeni najbolji prošlogodišnji otočni maslinari.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije prihvaćen je prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2019. godinu, i to u razdoblju od 15. lipnja do 30. rujna. Izdvajanje Grada temeljem navedenog Ugovora iznosi 214.500,00 kn, s time da će se ova obveza zatvarati u četiri rate od kojih prva iznosi 16.500,00 kn, a preostale tri po 66.000,00 kn. Djelatnost turističke ambulante organizira se u preuređenom dijelu krčkog Doma zdravlja, i to s tri raspoloživa tima koji će turistima na raspolaganju biti tijekom čitavog tjedna. Tvrtki Krčke ville d.o.o. iz Krka odobreno je parkiranje Red Bull vozila ispred ugostiteljskog objekta Casa del padrone isključivo tijekom trajanja nadolazećeg Krčkog sajma - 08., 09. i 10. kolovoza. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, s obzirom na iznimnu količinu posla vezanog uz održavanje tj. krčenje i sječu raslinja uz lokalne i nerazvrstane ceste na području Mjesnog odbora, Ugovor o djelu potpisan s Marijanom Šporerom iz Delnica kojem je povjeren predmetni posao, produljuje se sve do 31. kolovoza ove godine.