95. Kolegij: U fokusu zaobilaznica oko naselja Vrh, Kosići i Salatići

U uredu gradonačelnika, 26. kolovoza 2019. godine, održan je 95. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Plavo-bijeli otok, dodijeljena je potpora vrijedna 5.000,00 kn za realizaciju ovogodišnjeg izdanja akcije Oluja na Kvarneru, priređene, 04. kolovoza, u povodu obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Nadalje, usvojen je prijedlog Savjeta mladih Grada Krka da se iz njihovog budžeta, iznosom od 8.000,00 kn, (su)financira jedan od koncerata ovogodišnje manifestacije Tramonto, a iznosom od 12.000,00 kn skorašnje izdanje festivala Evo ti pa slušaj, koje, 31. kolovoza, donosi koncerte bendova: Buco i Kalašnjikovi, Kuzma & Shaka Zulu te Techno Vikings. Ovdje je riječ o programima čiju organizaciju potpisuje Udruga Kreativni Krk. Folklornom društvu Poljica odobrena su sredstva u vrijednosti od 7.800,00 kn za refundaciju troškova prijevoza članova te folklorne skupine u Zagreb, gdje su dobili priliku predstaviti se na 53. Međunarodnoj smotri folklora. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi umirovljenika grada Krka dodijeljeno je 3.000,00 kn za organizaciju 32. ženskog boćarskog turnira koji se svake godine odigrava u okrilju Krčkog sajma - Lovrečeve. Mladoj krčkoj umjetnici Emanueli Lekić, odobrena je potpora vrijedna 2.000,00 kn za tisak kataloga (i ostalih promidžbenih materijala) koji će pratiti njezinu prvu samostalnu izložbu, a čije je otvorenje, 26. rujna ove godine, planirano u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu. Udruženju obrtnika otoka Krka dozvoljeno je korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, i to 23. studenog ove godine, između 12.00 i 20.00 sati, s ciljem održavanja svečane akademije kojom će se proslaviti 50. obljetnica kontinuiranog postojanja i rada tog udruženja. Dijani Pupovac iz Krka dana je suglasnost za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u Dječjem vrtiću Lastavica u Puntu, budući da u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Matičnom vrtiću Krk i nadalje nema slobodnih mjesta.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, raspravljen je zahtjev Željka Cvitkušića iz Krka kojim traži suglasnost za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju pristupnog puta u gradu Krku (na k.č. 1958/2 i dijelu k.č. 1406/4, obje k.o. Krk), prema idejnom projektu što ga potpisuje tvrtka I. M. Pečarić inženjering iz Baške. Iako je Grad Krk spreman predmetni put preuzeti kao javnu prometnicu, s time da će troškove projektne dokumentacije snositi podnositelj zahtjeva, od projektanta se zahtjeva, budući da su obje spomenute čestice (sukladno UPU 1 - Krk) u koridoru zapadne gradske zaobilaznice, da u projekt ucrta granicu građevinskog područja, kao i granicu koridora zapadne gradske zaobilaznice. Nastavno na zahtjev Ivana Rušina iz Malinske da se riješi pristupni put do parcela u njegovom vlasništvu, točnije do k.č. 1796, 1797/2 i 1781/3, sve k.o. Linardići u naselju Brazc, s obzirom na to da trenutno do istih, putem prava služnosti ishođenog prošle godine, pristupa preko parcele k.č. 1795/1, k.o. Linardići, zaključeno je kako će se najprije krenuti u izradu idejne skice za pristup predmetnim parcelama s južne strane (preko drugih parcela u privatnom vlasništvu). Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, razmotrena je (informativna) ponuda tvrtke GPZ Rijeka d.d. radi izrade idejnog građevinskog projekta za izgradnju zaobilaznice oko naselja Vrh, Kosići i Salatići, a kojom bi se bitno rasteretio promet cestom koja vodi kroz navedena naselja. No kako je tijekom rasprave ponešto izmijenjena trasa te zabolizanice, uz koju bi trebao biti izgrađen nogostup (s jedne) i biciklistička staza (s druge strane), od projektanta će se zatražiti nova ponuda, a projekt će, kao takav, biti planiran u Proračunu za narednu godinu. Iako Grad Krk, nastavno na prethodno raspravljenu inicijativu Zorana Mergla iz Krka, nije u mogućnosti sudjelovati u troškovima izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, a koji prema ponudi tvrtke Planimetar d.o.o., s uračunatim PDV-om, iznose 65.000,00 kn, spreman je (su)financirati troškove koji proizlaze iz poslova vezanih uz samu proceduru provedbe predmetnih izmjena i dopuna, sukladno ponudi iste tvrtke, s uračunatim PDV-om, procijenjenih na 27.500,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćene su ponude za postavljanje četiri tabele s planovima naselja (1) Poljica, (2) Nenadići i Bajčići, (3) Brusići i Kapovci te (4) Žgaljići, i to s ucrtanim cestama, autobusnim stanicama, sakralnim objektima, javnim zgradama i trgovinama. Riječ je o ponudama: tvrtke Makol marketing d.o.o., u vrijednosti od 9.700,00 kn bez PDV-a, za crtanje vektorskih podloga planova naselja te dizajn i grafičku pripremu tabela, zatim tvrtke Grafotisak Braut, u vrijednosti od 5.140,00 kn bez PDV-a, za realizaciju - printanje i kaširanje tabela te, naposljetku, tvrtke Futura trade d.o.o., u vrijednosti od 1.680,00 kn bez PDV-a, za postavljanje tabela i nosivih stupova.