96. Kolegij: Za rekonstrukciju Društvenog doma Bajčići izglednih 2,7 milijuna kuna

U uredu gradonačelnika, 02. rujna 2019. godine, održan je 96. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, a nastavno na praksu iz prethodnih godina, prihvaćeno je učešće u sufinanciranju dijela mjesečnih voznih karata za učenike srednjih škola, a koji nije pokriven Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, vezano uz inicijativu Olega Pajalića iz Krka za kupnju k.č. 2736, k.o. grad Krk (z.č. 1849/3, k.o. Krk), odnosno parcele površine od 462 m2 smještene u starogradskoj jezgri grada Krka, zaključeno je da će se s ciljem raspisivanja javnog natječaja najprije krenuti s izradom situacije stvarnog stanja. Prijedlog Suzane Štirjan iz Jakovlja za kupnju dijela z.č. 1836, k.o. Kornić, radi proširenja okućnice kuće u suvlasništvu predlagateljice, nije dobio pozitivno očitovanje, kao ni prijedlog Tihane Džidić iz Muraja za kupnju dijela z.č. 1481/29, k.o. Kornić, također, u namjeri poširanja okućnice kuće u suvlasništvu predlagateljice. Najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup dijela k.č. 2500/2, k.o. grad Krk, korisne površine od 200 m2, i dijela k.č. 2509/6, k.o. grad Krk, korisne površine od 50 m2, radi postavljanja adrenalinskog parka (na području Park-šume Dražica u gradu Krku) izabran je Davor Toić, ponudivši godišnju zakupninu u vrijednosti 10.001,00 kn. Sukladno zahtjevu Županijske lučke uprave Krk, iz Plana upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu bit će izuzeta lokacija kod (crvenog) svjetionika vezana uz djelatnost iznajmljivanja vodenih skutera. Nastavno na prijedlog Državnog inspektorata, Službe turističke inspekcije - Područnog ureda Rijeka, za davanje u zakup dvije poslovne prostorije u zgradi smještenoj na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, zaključeno je da će se, na tu temu, s postojećim korisnicima traženog prostora krenuti u razgovore, uz napomenu kako spomenuti objekt ove jeseni kreće u adaptaciju. Naposljetku, odlučeno je kako se Gradskom društvu Crvenog križa Krk na korištenje ustupa prostor dosadašnjeg sjedišta Centra za kulturu Grada Krka (Trg sv. Kvirina 1), dok Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka - Ispostava Krk seli u prostor dosadašnjeg sjedišta Gradskog društva Crvenog križa Krk (Dr. Dinka Vitezića 1), s time da se prostor dosadašnjeg sjedišta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Dr. Dinka Vitezića 1) na korištenje ustupa Pjevačkom zboru Krk.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.750,00 kn za dopunu Registra nerazvrstanih cesta Grada Krka. Uz to, prihvaćena je i ponuda tvrtke ESP d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 35.000,00 kn, za izradu idejnog elektrotehničkog projekta za instalaciju javne rasvjete u skladu s novopredviđenim kružnim raskrižjem na području Sv. Petar u gradu Krku (ispred trgovačkog centra Plodine).

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je projekt rekonstrukcije Društvenog doma Bajčići na natječaju vezanom u provedbu Podmjere 7.4. (Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu) - tip operacije 7.4.1., u sektoru lokalna infrastruktura, pozitivno ocijenjen. Prema tome, ako Agencija bude raspolagala dostatnim sredstvima, s obzirom na 75 ostvarenih bodova i propisani intenzitet potpore od 80 posto ukupno prihvatljivih troškova, realizacija predmetne rekonstrukcije mogla bi biti pomognuta s čak 2.755.446,00 kn. (Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 3.574.859,99 kn, dok prihvatljivi troškovi nakon administrativne kontrole iznose 3.444.307,50 kn.) Župi sv. Kuzme i Damjana iz Bajčića u narednoj će se godini osigurati budžet od 100.000,00 kn za uređenje eksterijera župne crkve zajedno s prilazom prema mjesnom groblju. Ove im je godine bila dodijeljena jednakovrijedna potpora za uređenje crkvenog interijera, a ti su radovi (ukupno vrijedni 301.515,00 kn) krenuli početkom srpnja. Na prijedlog Regionalne energetske agencije Kvarner, Grad Krk dao je podršku projektu eDOM (Energy efficient and more desirable home) kojem je zadaća na području Hrvatske osnovati središnje mjesto za pomoć i potporu vlasnicima obiteljskih kuća koji žele unaprijediti energetska svojstva svojih domova. Pored toga, odlučeno je kako će upravo Grad Krk, temeljem poziva Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, sudjelovati na ovogodišnjoj, 12. po redu Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe koja će se u španjolskom gradu Granadi, između 24. i 26. listopada, odvijati na temu Kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive kulturne akcije. To se događanje održava pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (ECTN), a uz prezentacije gradova sudionika, dobiva se i prilika za učlanjenje u spomenutu asocijaciju što njezinim članovima otvara mogućnost apliciranja na natječaje različitih fondova u okviru programa kojima se financira kulturni turizam (Interreg, Horizon ili Erasmus). U Španjolskoj će se tako prezentacijom pod nazivom Valorizacija i predstavljanje kulturne baštine Grada Krka: Izrada turističkog brenda, predstaviti nekoliko projekata vezanih uz prezentaciju kulturne baštine.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Turističkoj agenciji Katarina Line iz Opatije dana je suglasnost kojom se grupi austrijskih i njemačkih bajkera (na dvadesetak motora) 11. i 12. rujna ove godine omogućava parkiranje na produžetku Velikog mula u gradu Krku, odmah do podesta Hotela Marina. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za otvaranje novog radnog mjesta, i to fizioterapeuta, koji bi u toj ustanovi radio s djecom s teškoćama u razvoju, primarno u posebno organiziranoj skupini Matičnog vrtića Krk, a po potrebi i u ostalim vrtićima. (Kako se na mjesečnoj bazi koriste usluge mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice, formiranjem ovog radnog mjesta Grad Krk više ne bi snosio troškove financiranja njihovog dolaska.) Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje trga iznad Krušije, i to 25. rujna ove godine, od 15.00 do 16.30 sati, za nastup Allianz Posauenchor Langau puhačkog orkestra iz Švicarske.