97. Kolegij: Krenula izrada Proračuna za razdoblje od 2020. - 2022. godine

U uredu gradonačelnika, 09. rujna 2019. godine, održan je 97. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, usvojene su Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2020. do 2022. godine, koje će se dostavljati njegovim korisnicima, ali i objaviti na gradskim Internet stranicama. Tako je sukladno Okvirnom planu rashoda proračunskih korisnika, Grad Krk za Gradsku knjižnicu Krk odredio limit u ukupnom iznosu od 666.000,00 kn, za Centar za kulturu Grada Krka u iznosu od 1.160.000,00 kn, za Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk u iznosu od 5.397.000,00 kn te za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka u iznosu od 1.155.000,00 kn. (Međutim, ovim se limitima ne ograničavaju vlastiti i namjenski izvori financiranja proračunskih korisnika, već isključivo sredstva ostvarena iz Proračuna Grada Krka.) Po primitku dokumentacije proračunskih korisnika bit će sastavljen Nacrt Proračuna za razdoblje od 2020. - 2022., s time da je gradonačelnik u obvezi utvrditi Prijedlog Proračuna i dostaviti ga Gradskom vijeću na razmatranje, i to najkasnije do 15. studenog, a sve ciljem donošenja Proračuna do konca tekuće godine.

U raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobrena je potpora u vrijednosti od 6.000,00 kn za provođenje školskog eko-projekta pod nazivom Jesu li periske stvarno zaštićene?, kojem je zadaća javnosti skrenuti pozornost na problem neadekvatne zaštite periski te predložiti model njihove zaštite. Ova svakako zanimljiva inicijativa, čija realizacija uključuje studijsko putovanje, fotografsku izložbu i slanje apela mjerodavnim institucijama, okupit će 60-ak školaraca od prvog do šestog razreda, a provodit će se, u sklopu istraživačke grupe, tijekom čitave školske godine. Nives Sokolovski Depikolozvane iz Krka, u ime Rekreacijskog obrta Vita, dana je suglasnost za korištenje aule Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk radi organiziranja rekreacije, i to u periodu od 16. rujna 2019. do 30. svibnja 2020. godine, u terminu između 18.30 i 19.30 sati. Nastavno na prijedlog akademske redateljice Frane Marije Vranković, prihvaćen je nastavak sufinanciranja rada Dramskog studija Frankopan (koji djeluje u okrilju Udruge Frankopani Knezovi Krčki) u tekućoj, 2019./2020. školskoj godini, s time da će se sredstva osigurati putem prijave na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2020. godini. Nakon uspješno odrađene prve sezone, nastavak ovog programa donio bi profesionalno vođene glumačke radionice koje bi se odvijale jednom mjesečno, i na kojima mogu sudjelovati svi krčki osnovnoškolci. Temelj prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Gaia Nova iz Kastva dodijeljena je potpora od 1.500,00 kn za provođenje programa Samo zdravo za srednjoškolce, a koji će biti odrađen u suradnji sa Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir.

Tijekom razmatranja točaka Odsjeka za gospodarstvo, a nastavno na projekt regulacije potrošnje električne energije u Sportsko-rekreacijskom centru Josip Uravić Pepi u gradu Krku, u sklopu kojeg će se provesti postupak razdvajanja brojila uz uvođenje novih mjernih mjesta za Boćarski klub Krk te Nogometni klub Krk i tamošnji ugostiteljski objekt, odlučeno je kako će se, uz ostalo, krenuti i u postupak zamjene postojećih reflektora na pomoćnom igralištu, novim, energetski učinkovitijim LED reflektorima, a sve s ciljem ušteda i minimaliziranja svjetlosnog zagađenja.

U postupku rješavanje predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon što je razmotren prijedlog kompanije Amsterdam Double Export iz Nizozemske za izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka, tj. izmještanje postojećeg građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Glavotok (T1) u područje između Kampa Glavotok i uvale Čavlena, s ciljem izgradnje hotelskog kompleksa s vilama, zaprimljena su očitovanja mjesnih odbora Poljica i Milohnići. Temeljem istih, najavljen je sastanak s njihovim predstavnicima, uz napomenu kako još uvijek traje postupak ispitivanja je li takav projekt, uopće, usklađen s  Prostornim planom Primorsko-goranske županije. S obzirom na to da je 29. kolovoza ove godine Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) obavila tehnički pregled višestambene građevine sagrađene sukladno programu POS-a, u nastavku ovog projekta slijedi ishodovanje uporabne dozvole, a u dogledno vrijeme i primopredaja ključeva novim vlasnicima stanova.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je zamolba Mjesnog odbora Milohnići da se u ovogodišnji Program održavanja komunalne infrastrukture uvrsti uređenje nerazvrstane ceste (Praputne na more) na području naselja Linardići, zajedno s odvojcima poljskog puta (za Vardermanju) na području naselja Brzac. Sukladno procjeni, riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om, ukupno vrijednoj 114.287,50 kn. Nadalje, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Žužić iz Krka za skidanje postojećih te izradu i montažu dvanaest novih vanjskih grilja (s pomičnim letvicama te pripadajućim okvirom, tj. novim okovom) za stanove koji se nalaze na drugom i trećem katu stambeno-poslovne zgrade smještene u krčkoj starogradskoj jezgri, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 17. Uz to, na prijedlog članova Šahovskog kluba Krk i Udruge umirovljenika grada Krka, prihvaćen je troškovnik za sanaciju zapadne fasade na poslovnoj zgradi, također, smještenoj u krčkoj starogradskoj jezgri, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 24. Temeljem procjene, radi se o investiciji, s uračunatim PDV-om, vrijednoj 37.050,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, a što ih je potrebno predložiti najkasnije do 30. listopada ove godine. Športsko-ribolovnom društvu Čavlena iz Poljica odobreno je 3.000,00 kn pomoći za organizaciju natjecanja u sportskom ribolovu - Kup Čavlena 2019., u akvatoriju uvale Čavlena održanog 07. rujna ove godine. OPG-u Matko Žderić iz Ploča, omogućen je zakup javne površine na području Dunata, s ciljem prodaje mandarina, u razdoblju od 13. rujna do 01. prosinca ove godine.