112. Kolegij: Predstavljene obveze vezane uz nadolazeći Popis poljoprivrede

U uredu gradonačelnika, 20. siječnja 2020. godine, održan je 112. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, razmotrene su dvije projektne (informativne) ponude: prva, vezana uz izradu i postavljanje panelne ograde (zajedno s vratima) oko većeg dijela eksterijera Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, i druga, vezana uz izradu betonskih temelja za potrebe montaže prethodno spomenute ograde. A nakon što su usvojene procjene i pripadajuće tehničko rješenje, najavljeno je pokretanje dvaju postupaka jednostavne nabave. Također, na znanje su primljene i projektne (informativne) ponude vezane uz izradu i montažu nedostajućih kandelabera (ambijentalne) javne rasvjete na području Krčke rive. S obzirom na to da je ovdje riječ o financijski zahtjevnom projektu o njemu će se detaljnije raspravljati ili prije donošenja rebalansa aktualnog Proračuna ili prije donošenja Proračuna za narednu godinu. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćene su sljedeće ponude: prva, tvrtke Makol marketing - tržišne komunikacije d.o.o. iz Rijeke za redizajn i grafičku pripremu turističko-informativne tabele naselja Kornić s uračunatim PDV-om vrijedna 2.500,00 kn, i druga tvrtke Grafotisak Braut iz Krka za obnovu postojeće podloge te printanje i apliciranje nove naljepnice s uračunatim PDV-om vrijedna 2.312,50 kn. Pored toga, istaknuto je kako će se na aktualni natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2020. godini) prijaviti projekt Rekonstrukcije krčke plaže Portapisana.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog ovogodišnjeg Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, a što ga je sastavio Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Alenu Karamarku iz Njivica dozvoljeno je korištenje javne gradske površine (dijela Šetališta Sv. Bernardina), i to jednom do dvaput tjedno za potrebe uličnog sviranja gitare i pjevanja, ali bez korištenja ozvučenja.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, a nastavno na odluku Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske kojom Krk, s ciljem provedbe Popisa poljoprivrede u Republici Hrvatskoj, postaje jednim od pet popisnih centara za Primorsko-goransku županiju, kao prostor u kojem će se provoditi popisne aktivnosti određena je Malena gradska vijećnica, dok su kao predsjednik i članica popisnog centra predloženi: Igor Hrast i Natalija Rakić. Naime, Popis poljoprivrede na čitavom području Republike Hrvatske provodit će se između 01. i 30. lipnja ove godine. Popisivači će tako prikupljati podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava unosom podataka u popisni obrazac, a u isto će se vrijeme provoditi i Popis poljoprivrede poslovnih subjekata. Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa, u gradovima i općinama osnivaju se jedan ili više popisnih centara, odnosno jedan popisni centar za više gradova ili općina, ako imaju mali broj popisnih jedinica. Popisno povjerenstvo za Popis poljoprivrede Primorsko-goranske županije predložio je za područje naše županije pet popisnih centara među kojima je i Krk (uključujući sve otočne lokalne samouprave). Zadaće popisnih centara mogu se sažeti na: osiguravanje prostora za provedbu popisnih aktivnosti, predlaganje Popisnom povjerenstvu kandidata za kontrolore i popisivače, preuzimanje popisnog materijala i opreme za popisivanje od Povjerenstva, raspoređivanje popisnog materijala i opreme za popisivanje popisivačima, organiziranje dežurstva te preuzimanje popisnog materijala i opreme za popisivanje od popisivača. Svaki popisni centar ima predsjednika i jednog člana koje imenuje čelnik Državnog zavoda za statistiku na prijedlog Popisnog povjerenstva.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi umirovljenika Poljica-Šotovento odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za potrebe organizacije njezine godišnje skupštine. Udruzi Pokret za život iz Krka omogućeno je korištenje Velike gradske vijećnice, i to 27. ožujka ove godine radi organizacije tribine Marina Ivanovića Stoke. Za potrebe završnice Krčkog karnevala koja će se ove godine održati 25. veljače, prihvaćena je ponuda tvrtke Mirnovec pirotehnika d.o.o. iz Samobora, s uračunatim PDV-om vrijedna 20.750,00 kn, za vatromet i paljenje alegorijske lutke. Na nedavno održanom sastanku Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk koji je održan s ciljem definiranja teksta Natječaja, a nastavno na raspravu iniciranu na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, utvrđeno je i kako u službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, uvidom u službene gradske evidencije iz 2015. godine, nije pristigla inicijativa za pokretanje postupka imenovanja ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk što znači da Grad Krk ne posjeduje dokumente provedbe natječaja i imenovanja ravnatelja/ice predmetne ustanove. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobreno je dodatno financiranje troškova pomoćnika u nastavi za iznos namijenjen putnim troškovima: 503,70 kn mjesečno.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, analizirana je i prihvaćena publikacija Proračun u malom - vodič za građane čija će digitalna verzija uskoro biti dostupna na gradskom portalu, a prihvaćena je i ponuda tiskare Kerschoffset iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 3.125,00 kn, za njezin tisak, u nakladi od 200 primjeraka.