113. Kolegij: Odobrena sredstva za sufinanciranje rada TZ otoka Krka

U uredu gradonačelnika, 27. siječnja 2020. godine, održan je 113. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na energetskoj obnovi administrativne zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku. Također, donesena je i odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu starogradske jezgre grada Krka (Ul. Biskupa Antuna Mahnića), uz napomenu kako se ovdje radi o investiciji čija procijenjena vrijednost iznosi 891.751,00 kn. Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave radova vezanih uz izgradnju dijela primarne prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1, obje u obuhvatu Detaljnog plana uređenja područja kružni tok i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, izabrana je tvrtka GP Krk d.d. iz Krk, i to s ponudom čija vrijednost zajedno s uračunatim PDV-om iznosi 587.883,00 kn. U nastavku, podržana je inicijativa Mjesnog odbora Kornić za postavljanje bankomata u naselju Kornić, na terasi ugostiteljskog objekta ispred mjesnog marketa, u površini od metra kvadratnog, i to uz mjesečnu zakupninu od 1.500,00 kn i prethodni dogovor s vlasnikom ugostiteljskog objekta na temu davanja suglasnosti i priključenja bankomata na struju. Također, prihvaćen je i prijedlog M. B. iz Krka za zaključenje ugovora o zakupu jednog parkirnog mjesta u Dubašljanskoj ulici u gradu Krku, kao i prijedlog D. B. iz Krka za produženje ugovora o zakupu zemljišta, točnije dijela k.č. 2018, k.o. Krk, površine od 200 metara, na još godinu dana.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Sv. Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne i vodne naknade za tekuću godinu. Pored toga, prihvaćen je i prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, od 10. - 12. veljače ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva i ostalog) pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, kao i zajedničkih programa u 2020. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju Turističkog ureda iznosi 68.950,00 kn (25,68% od ukupno planiranog iznosa iliti 268.500,00 kn), dok je za programsku aktivnost od interesa za sve jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na području otoka Krka predviđeno izdvajanje od 69.079,20 kn (25,68% od ukupno planiranog iznosa iliti 269.000,00 kn). Plaćanja temeljem predmetnog Ugovora predviđena su u tri jednaka obroka: prvi do 15. veljače, drugi do 15. travnja i treći do 15. srpnja ove godine. Također, prihvaćen je i prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji iniciran od strane Kliničko-bolničkog centra Rijeka (KBC Rijeka), a vezan uz pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk od strane djelatnika KBC-a Rijeka. Temeljem ovog Ugovora, koji se zaključuje na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Grad Krk je u obvezi KBC-u Rijeka isplatiti iznos od 1.200,00 kn po dolasku liječnika i medicinskih sestara, sukladno zaprimljenim fakturama.