114. Kolegij: Za (su)financiranje civilnog sektora - 2,26 milijuna kuna

U uredu gradonačelnika, 03. veljače 2020. godine, održan je 114. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini. Naime, temeljem javnog poziva raspisanog sredinom prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 105 zaprimljenih prijava, ostvarilo je njih 96, točnije 77 programa i 19 projekata od ukupno 84 prijavitelja, od čega 23 prijave čine programi i projekti sportskih udruženja (1.120.000,00 kn), 24 programi i projekti udruga u kulturi (533.000,00 kn), osam programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (140.000,00 kn), 22 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (277.000,00 kn), devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (139.400,00 kn) te deset programa i projekata građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Iz netom navedenog, jasno je kako je za (su)financiranje civilnog sektora iz Gradskog proračuna izdvojen ukupni budžet od 2.259.400,00 kn. Od novih predlagatelja čije će se programske i projektne inicijative ove godine (su)financirati spomenuti su: Društvo za sportsku rekreaciju Centar aktivnosti Krk iz Krka (13.000,00 kn), Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula iz Kukuljanova (10.000,00 kn), Udruga slijepih Primorsko-goranske županije iz Rijeke (2.000,00 kn) i Udruga za promicanje zdravih stilova života Gaia Nova iz Kastva (5.000,00 kn). Detaljnije postavljeni rezultati natječaja bit će uskoro dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju maturalne zabave koja će ove godine, 14. ožujka, održati u Hotelu Malin u Malinskoj. Ovogodišnja generacija maturanata broji 25 učenika iz Krka, 14 iz Malinske, deset iz Baške, po sedam iz Vrbnika i Punta, šest iz Dobrinja i troje iz Omišlja. K. S. B. iz Drage Bašćanske dana je suglasnost za korištenje Velike gradske vijećnice, i to 11. veljače ove godine (između 16.00 i 21.00 sat) radi održavanja edukacije pod motom Zdrav i aktivan način života.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, analiziran je i usvojen Izvještaj o donacijama udrugama i političkim strankama iz Proračuna Grada Krka za 2019. godinu. Temeljem istog, udrugama i političkim strankama, sukladno prošlogodišnjim programima javnih potreba u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi, socijalno-humanitarnom radu, poljoprivredi i građanskim inicijativama te Odluci o sredstvima za političke stranke Grada Krka, uzimajući u obzir i sredstva isplaćena iz rezervi spomenutih programa, kao i sredstva isplaćena iz ostalih proračunskih pozicija (2.421.020,18 kn), zajedno sa sredstvima dodijeljenim temeljem ugovora sklopljenih za posebne namjene, tj. zaključaka gradonačelnika (1.293.594,72 kn), ukupno je isplaćeno 3.714.614,90 kn. Kompletan Izvještaj bit će uskoro dostupan na internetskim stranicama Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Ugovora Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da paušalna cijena ponuđenih usluga iznosi 1.000,00 kn mjesečno, odnosno 12.000,00 kn godišnje, bez PDV-a, a čime je obuhvaćeno održavanje skloništa za životinje te kontrola i mjesečni obilazak epizootiološkog područja Grada Krka, uz dostavu pisanih izvješća. Pored navedenog, predmetnim su Ugovorom obuhvaćene i pojedinačne naknade za ostale, paušalom ne obuhvaćene, usluge, a koje su kao i one prvotne ostale na prošlogodišnjoj razini. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 12.750,00 kn, za uređenje spremišta ispod stepeništa koje spaja prizemlje i prvi kat upravne zgrade Grada Krka. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, odobrena je i ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 39.712,50 kn, s ciljem uređenja maslinarskog puta Stari klanci koji se nalazi na potezu između naselja Kornić i Muraj. Na prijedlog istog Mjesnog odbora, prihvaćena je i ponuda Obrta OM Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 4.600,00 kn, za popravak makadamske ulice Mekotine u naselju Kornić.