115. Kolegij: Slijede ulaganja u kupališta Portapisana i Lukobran

U uredu gradonačelnika, 10. veljače 2020. godine, održan je 115. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka koji je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, uz neznatne korekcije, verificiran je idejni projekt izgradnje prilaznog puta (širine 5,5 metara) za plažu Črnike na području grada Krka što ga je izradio Građevno projektni zavod d.d. iz Rijeke, nakon čega je za isti najavljeno kretanje u postupak ishodovanja lokacijske dozvole. Nakon što je razmotrena inicijativa Udruge Labirinti iz Zagreba da se na području Grada Krka kao svojevrsna turistička atrakcija izgradi labirint, zaključeno je da, s obzirom na predloženu potrebnu površinu, nije pronađena adekvatna lokacija. Nadalje, analiziran je prijedlog Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje za 2020. godinu čiji su (su)potpisnici Trgovačko-komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. iz Krka i Grad Krk, te je, pored ostalog, istaknuta obveza da se njegov sadržaj dopuni novim lokacijama na kojima su izgrađeni i/ili rekonstruirani objekti oborinske odvodnje tijekom 2018. i 2019. godine. Uz to, prihvaćena je ponuda Građevno projektnog zavoda d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 15.000,00 kn, za izradu izvedbenog projekta Rekonstrukcije dijela Ul. Vidikovac, kod kbr. 14, uz rješavanje problema oborinske odvodnje. Također, usvojena je i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, s uračunatim PDV-om vrijedna 17.500,00 kn, za izradu troškovnika vezanog uz elektromonterske radove na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka u 2020. godini. Za vršenje pripadajućeg nadzora s istom je tvrtkom dogovoren minimalni iznos naplate od 1.500,00 kn bez PDV-a po obavljenom poslu, dok će se na radove vrijedne više od 50.000,00 kn bez PDV-a obračunavati naknada od 3,5% u odnosu na iznos iz fakture izvođača. Naposljetku, prihvaćena je ponuda Građevno projektni zavod d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 12.000,00 kn, za izradu izvedbenih troškovnika vezanih uz projekt Rekonstrukcije križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku s pripadajućim parkiralištem.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Centra za kulturu Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Srđan j.d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 12.500,00 kn, za izradu dva video materijala kojima će se Kulturno-društvo Kornić predstaviti u programu Turske radiotelevizije, i to kao sudionik Međunarodnog dječjeg festivala koji se u travnju ove godine priređuje u turskom gradu Ankari. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Hanza Media d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 10.000,00 kn bez PDV-a, čime Grad Krk biva uključen u posebno izdanje Jutarnjeg lista - Atlas gradova - koje će, pored objave servisnih informacija o gradovima, omogućiti i prezentaciju gradskih inicijativa i investicija, i to putem posebnog oglasnog prostora. Na prijedlog Novog lista d.d. iz Rijeke, prihvaćeno je pokroviteljstvo, vrijedno 2.000,00 kn bez PDV-a, nad objavom dvaju posebnih priloga u sklopu Novog lista: (1) Godišnjak - maturanti (objava početkom ožujka) i (2) Godišnjak - prvašići (objava početkom lipnja). Namjera ovog projekta je predstavljanje svih razreda srednjih i osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem da navedeni prilozi budu trajan spomen na školske dane predstavljenih generacija.

U raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku otvorenog postupka javne nabave radi pribavljanja električne energije za potrebe Grada Krka u 2020. godini, što predstavlja investiciju procijenjenu na 600.000,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela plaže Portapisana u gradu Krku, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Krk d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 412.451,00 kn. Također, po zaključenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela kupališta Lukobran u gradu Krku, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Krk d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 211.638,00 kn. Tvrtki RI-GIRUD d.o.o. iz Rijeke daje se suglasnost na predloženu parcelaciju: spajanje katastarskih čestica, točnije dijela k.č. 3605/1, površine od 8,0 m2, k.o. Poljica, s gr.č. 19/2, k.o. Poljica, u vlasništvu J. A. V. iz Poljica. Nadalje, prihvaćeni su prijedlozi dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom, i to najprije tvrtke MCP Krk d.o.o. iz Krka za postavljanje privremenog objekta od 12,0 m2 na području Dunata radi obavljanja djelatnosti charter recepcije, a potom i S. B. iz Krka radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja dvaju vodenih skutera na plaži Ježevac u gradu Krku.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, M. Š. iz Krka odobreno je korištenje javne površine, točnije k.č. 2606/1, k.o. grad Krk (u trajanju od 10 - 15 dana tijekom veljače), radi odlaganja, odnosno istovara i utovara građevinskog materijala, za potrebe izgradnje ogradnog zida između javne površine - stepeništa, k.č. 2606/1, k.o. grad Krk, i zemljišta u vlasništvu predlagateljice, k.č. 2609/3, k.o. grad Krk, uz napomenu da deponirani materijal ne smije onemogućiti pristup parkiralištu obližnjeg objekta. Krešimiru Baričeviću iz Zagreba odobreno je muziciranje (sviranje gitare i pjevanje) na javnoj gradskoj površini, točnije na Trgu Kamplin, tijekom nadolazeće turističke sezone.