140. Kolegij: Za nabavu novih setova poluukopanih spremnika za otpad Gradu Krku dodijeljeno 254.790,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 28. rujna 2020. godine, održan je 140. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je novi raspored korištenja osnovnoškolske sportske dvorane, s obzirom na to da su ondje prešla sportska udruženja, koja su svoje treninge, dosad, priređivala u dijelu Društvenog centra Krk preuređenog u Područni vrtić Krk. Udruzi Kreativni Krk odobrena je potpora u vrijednosti od 25.000,00 kn kojom će se sufinancirati jednodnevni festival Tancaj 2020., a čije je održavanje, u sklopu programskog pravca 27 susjedstava, kao dio programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, najavljeno za subotu, 14. studenog ove godine. Riječ je o cjelodnevnoj manifestaciji koja predstavlja reduciranu verziju festivala posvećenog glazbi i plesu koji se trebao održati krajem svibnja ove godine, i koji na kreativan i inovativan način iskorištava sintezu tradicijskih i suvremenih glazbenih i plesnih sadržaja. Jednakovrijednu potporu ovoj će manifestaciji dodijeliti i tvrtka Rijeka 2020 d.o.o. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost da u sklopu nacionalne inicijative Crveni križ u plavom okviru, u suradnji s Planinarskim društvom Obzova, provede akciju čišćenja plaža na širem području Grada Krka, i to od uvale Karkadol do uvale Črnika. Nastavno na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se u okrilju iste otvori novo radno mjesto za još jednog (tj. drugog) psihologa, o čemu se raspravljalo i na nedavnoj sjednici Koordinacije gradonačelnika i načelnika općina otoka Krka, zaključeno je da će se za traženo dodatna sredstva nastojati osigurati u Proračunu za narednu godinu. Iz proračunske rezerve, Karate klubu Krk odobren je iznos od 15.000,00 kn na ime troškova sportske oprema koja je bila prilagođena dvorani Društvenog centra Krk, odnosno koja je, po izlazu Kluba iz navedenog prostora, postala neupotrebljiva.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odobren je zahtjev D. M. iz Krka te mu se, do 30. rujna naredne godine, odgađa plaćanje drugog obroka komunalnog doprinosa za izgradnju stambene građevine u iznosu od 37.691,25 kn, s kamatnom stopom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići prihvaćene su ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, i to prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 20.000,00 kn, za nabavu 160 m3 jalovine radi popravaka poljskih putova na području Mjesnog odbora, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 38.375,00 kn, za uređenje poljskog puta prema crkvici sv. Šesti u dužini od 250 m, i, treća, s uračunatim PDV-om vrijedna 31.500,00 kn, za nabavu, prijevoz i ravnanje jalovine na kolnom putu prema uvali Blato u dužini od 500 m. Osim toga, istaknuto je kako će uskoro biti naručen idejni projekt izgradnje novih grobnih niša na Gradskom groblju Krku, s namjerom da se realizacija ove investicije ugradi u Proračun za narednu godinu.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljeno je Izvješće o izvršenoj terenskoj kontroli Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Izgradnje nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku. Budući da je kontrola uspješno provedena, uskoro se, nastavno na drugi, ujedno i konačni Zahtjev za isplatom podnesen na iznos od 2.832.298,03 kn, očekuje i Odluka o isplati. U nastavku, detaljno je analizirano sedam varijanti urbanističko-tehničkog rješenja područja pored nove ceste Kartec, a što ih je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Zagreba, s time da je naposljetku, uz određene dorade, odabrana, najracionalnija sedma varijanta, s jednom cestom u obuhvatu.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, istaknuto je kako je ove nedjelje, na inicijativu mjesnih odbora Poljica i Milohnići, u Društvenom domu Bajčići, održan Zbor građana na temu povrata zemljišnih zajednica - drmuna Puški i Drmunćal, uz zaključak da će Grad Krk inicijatorima ovog sastanka financirati pokretanje tužbe kojom će se tražiti povrat služnosti tj. ploda uživanja te površine koja se proteže na 120 ha i koju su mještani oduvijek koristili za pašarenje, sječu drva za ogrjev ili u neke druge, slične svrhe. Zboru građana prisustvovalo je 70-ak mještana. U nastavku, analiziran je radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove, koja će, radi ishodovanja prethodne suglasnosti, najprije biti proslijeđena Vatrogasnoj zajednici Republike Hrvatske. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, odobrena su sredstva za nabavu novog klima uređaja za potrebe Društvenog doma Kornić.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojom su Gradu Krku odobrena sredstva u iznosu od 254.790,00 kn (60% procijenjene vrijednosti ulaganja) za nabavu četiriju novih setova poluukopanih spremnika za otpad čije je postavljanje predviđeno u naseljima oko grada Krka. Riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om, ukupno vrijednoj 424.650,00 kn. Naposljetku, prihvaćen je projekt Uređenja Poučne šume Dražica koji će uskoro biti prijavljen na Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava - provedba tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., s time da maksimalna visina potpore po projektu iznosi 100.000,00 EUR.