142. Kolegij: Predstavljen Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. listopada 2020. godine, održan je 142. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije i Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, zaključeno je da će se od krčkog Komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. zatražiti pokretanje procedure aneksiranja Ugovora o izravnom povjeravanju komunalnih djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje, i to na način da im se odobri interveniranje po urgentnim situacijama, odnosno prijavama građana, kako bi se u pojedinim situacijama što prije sanirala javna oborinska odvodnja, tj. počistio kanal, šahta i/ili ostala infrastruktura, te jednom mjesečno, ako za to bude bilo potrebe, Gradu Krku dostavi izvješće o svim poduzetim intervencijama i realiziranim radovima, zajedno s pripadajućim računom. Na inicijativu krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o. kojem je povjereno upravljanje sustavom kabelske televizije, prihvaćena je ponuda Antenskog servisa i trgovine Sat-Ive iz Krka, vrijedna 13.386,00 kn, za nabavu opreme koja će svima sa starim televizorima, a koji nisu u mogućnosti odmah provesti DVB-T2 standard, i nakon 05. studenog ove godine tj. po prelasku na novi sustav odašiljanja televizijskih programa (s postojećeg DVB-T na DVB-T2), omogućiti praćenje osnovnog paketa televizijskih programa. Uz to, raspravljalo se i o mogućnostima propuštanja signala digitalne televizije EVOtv kroz sustav krčke kabelske televizije, a koja bi u tom slučaju bila tek medij (za prolazak signala), dok bi korisnici i nadalje imali potpisane ugovore s tvrtkom koja pruža uslugu pretplate, o čemu će više riječi biti na nekom od nadolazećih sastanaka Kolegija. Nadalje, prihvaćen je zahtjev krčkog Dom za starije osobe Mali Kartec da im se, u vrijednosti od 3.000,00 kn, realizira donacija zaštitnih maski, rukavica i dezinficijensa, ali uz prethodno dostavljanje ponude dobavljača s točno specificiranom opremom kako bi se, temeljem iste, moglo izvršiti plaćanje. Na kraju, prihvaćena je ponuda Servisa za popravak kućanskih aparata Elektro-box iz Krka, vrijedna 6.720,00 kn, za nabavu i montažu novog (heavy-duty) klima uređaja za potrebe gradske server sale.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u gradskom Proračunu za 2021. godinu, bit će osigurana sredstva u iznosu od 13.515,00 kn, namijenjena izradi programa i provedbi stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. S obzirom na prijedlog Državnog inspektorata, Službe turističke inspekcije Područnog ureda Rijeka - Ispostave Krk, da se poprave oštećenja na krovu zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku nastala uslijed (nedavnih) obilnih oborina, zajedno s oštećenjima u njihovim uredskim i sanitarnim prostorijama, zaključeno je da u dogovoru s predstavnicima Vecle d.o.o., koji, također, koriste tamošnje prostorne kapacitete, pokušaju sanirati ona najnužnija oštećenja koja će izdržati do skorašnje energetske obnove zgrade za koju je u tijeku provedba natječaja kojom se traži izvođač radova, uz napomenu kako bi postupak javne nabave trebao biti okončan do 15. studenog ove godine, što znači da, tijekom zime, slijedi realizacija cjelokupnog posla. U nastavku, prihvaćena je inicijativa B. S. Iz Krka da se, zbog problema s oborinskim vodama, izvrši sanacija kamenog partera ispred ulaza u njegovu kuću smještenu u Ul. Nikole Udine Algarottija 6 u gradu Krku, a za što će biti zatražena ponuda. Naposljetku, na prijedlog upravitelja zgrade Robne kuće Krk da se pokuša riješiti problem što ga oborinske vode stvaraju ispred gospodarskog ulaza trgovine DM Krk, rečeno je da će se naručiti izrada idejnog rješenja prihvata i preusmjeravanja oborinskih voda s parkirališta Robne kuće Krk, koji će objelodaniti radove što ih zahtjeva sanacija.

Rješavajući predmete Odsjeka za Proračun i financije, usvojen je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine. Tim, nekonsolidiranim Izvještajem sadržani su prihodi i rashodi Proračuna bez prihoda proračunskih korisnika, dok je planirani godišnji Proračun konsolidiran i uključuje prihode proračunskih korisnika. Dakle, u promatranom razdoblju prihodi (isključivo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) realizirani su u ukupnom iznosu od 40.494.820,61 kn ili 61,0%, a kada se tom rezultatu pribroje planirane pomoći i prihodi od komunalnog doprinosa za nerazvrstanu cestu u krčkoj poslovnoj zoni u približnom iznosu od 6.200.000,00 kn, postotak će biti još i veći. Budući da ukupni rashodi i izdaci iznose 38.025.739,44 kn, rezultat poslovanja je pozitivan, podrazumijevajući višak prihoda od 2.469.081,17 kn, što je, s jedne strane, posljedica proračunskih restrikcija uspostavljenih uslijed krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, a s druge strane, u okvirima novih okolnosti, solidne turističke sezone.