143. Kolegij: Za jednokratne potpore školarcima utrošeno 322.500,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 19. listopada 2020. godine, održan je 143. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, odobreno je uređenje i sanacija makadamskog puta između naselja Kornić i Muraj, zatim dijela makadamskog puta koji od Lovačkog doma vodi prema Muraju te Ulice Mavkikoja koja služi kao maslinarski put. Nastavno na zamolbu C. A. iz Krka da mu se odobri nabava jalovine za potrebe sanacije makadamskog maslinarskog puta na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, zaključeno je kako će komunalno redarstvo, prije donošenja konačne odluke, provjeriti status predmetnog puta, točnije radi li se u ovom slučaju o javnom putu kojeg koriste i drugi korisnici okolnih poljoprivrednih zemljišta. Na prijedlog tvrtke Hadrie d.o.o. iz Ozlja, odobren je trošak izmještanja stupa javne rasvjete s privatne parcele (k.č. 2515/1, k.o. grad Krk) na javnu površinu, točnije na nogostup u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je ponuda Srđana Hulaka iz Krka za otkupom 50 primjeraka njegove nedavno objavljene fotomonografije pod nazivom Ljepote otoka Krka: Tragovima godišnjih doba, i to po cijeni od 179,99 kn po primjerku. Riječ je o svojevrsnoj sintezi umjetničke knjige i četverojezične monografije (hrvatski, engleski, njemački, talijanski), među čijim je koricama, na 140 stranica, publicirano više od 110 atraktivnih fotografija koje prenose priču o ljepotama otočnih prirodnih ambijenata, uz pokoji trenutak oslonjen na primjere kulturnog, odnosno kiparskog, arhitektonskog, pa čak i urbanističkog nasljeđa, a sve to kroz prizmu mijena što ih donose godišnja doba. Temeljem Izvješća o realizaciji programa sufinanciranja udžbenika, radnih bilježnica, bilježnica i drugih obrazovnih materijala, zaprimljeno je, a ujedno i realizirano, ukupno 645 zahtjeva, od kojih 430 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh), 141 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir te 74 zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna izdvojeno ukupno 322.500,00 kn, tj. 215.000,00 kn za sufinanciranje bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te 107.500,00 kn za sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, temeljem Zakona o javnoj nabavi, donesena je odluka o početku postupka nabave, s ciljem kupnje četiriju setova polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čije je postavljanje predviđeno u naseljima okolice grada Krka, što predstavlja investiciju, s uračunatim PDV-om, procijenjenu na 339.720,00 kn. Za ovo ulaganje nedavno su, u iznosu od 254.790,00 kn, odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, donesena je i odluka o početku postupka jednostavne nabave za nastavak projekta modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete, ovog puta, na području krčke starogradske jezgre, a što predstavlja investiciju, s uračunatim PDV-om, procijenjenu na 243.750,00 kn. Ovim zahvatom bit će modernizirano (novim mehanizmima/sklopovima i LED žaruljama opremljeno) ukupno 86 ferala, dok sljedeća godina donosi nastavak projekta kojim će biti obuhvaćeno preostalih 28 ferala starogradske jezgre, zatim reflektori usmjereni prema krčkim zvonicima te javna rasvjeta duž Krčke rive. U nastavku, D. M. iz Krka, naloženo je obustavljanje svih radova nakon što je utvrđeno kako je na području Ježevca u gradu Krku krenuo povećavati i opremati terasu privremenog ugostiteljskog objekta - kioska/kućice.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju, prihvaćene su ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke, prva, za utvrđivanje posebnih uvjeta, kao i uvjeta priključenja u vrijednosti od 1.000,00 kn te, druga, za izdavanje potvrde glavnog projekta u vrijednosti od 400,00 kn (uz uvjet da je prethodno odrađeno utvrđivanje posebnih uvjeta), s time da će posebni uvjeti sadržavati pozivanje na prostorno-planske dokumente koji su na snazi i, ako je potrebno, ukazivati na posebne dijelove sadržaja planova koji su karakteristični za lokaciju za koju se posebni uvjeti izdaju. Agenciji za obalni linijski pomorski promet dana je suglasnost na novi red plovidbe s cjenikom za linije: Valbiska - Merag i obratno (332) te Lopar - Valbiska i obratno (338). S obzirom na inicijativu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se urede parteri vanjskih prostorija (terasa) za potrebe jasličkih skupina u Matičnom vrtiću Krk, zaključeno je da će se Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera, najprije, naručiti pripadajući ponudbeni troškovnici.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog godišnjeg Ugovora o financiranju voditeljstva te učitelja i kuhara u produženom boravku u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh (za šk. god. 2020./2021.). Ovim ugovorom Grad Krk obvezao se preuzeti trošak naknade za voditelja Matične škole Krk u mjesečnom iznosu od 970,45 kn, trošak naknade za voditelja Područne škole Vrh u istom mjesečnom iznosu, troškove plaća za četiri učiteljice u produženom boravku Matične škole Krk u ukupnom mjesečnom iznosu od 46.500,00 kn, trošak plaće jedne učiteljice u produženom boravku Područne škole Vrh u mjesečnom iznosu od 11.300,00 kn, trošak plaće jedne kuharice u produženom boravku Matične škole Krk u mjesečnom iznosu od 7.083,34 kn te trošak plaće jedne kuharice u produženom boravku Područne škole Vrh u mjesečnom iznosu od 1.994,01 kn (deset sati tjedno). Nakon što su analizirane aktivnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije koje se u zgradi Doma zdravlja Krk planiraju poduzeti radi podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite - energetska obnova zgrade, izgradnja vertikalno podiznih rampi i uređenje specijalističkih  ordinacija - zaključeno je kako će se predmetne investicije, u namjeri možebitnog zajedničkog sufinanciranja, kao jedna od točaka Dnevnog reda, predstaviti na prvoj sljedećoj Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka.