144. Kolegij: 414.900,00 kn za 39 učeničkih i 38 studentskih stipendija

U Malenoj gradskoj vijećnici, 26. listopada 2020. godine, održan je 144. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom Natječaju i nakon razmotrenih prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2020./2021. školskoj, tj. akademskoj godini. Natječajnim kriterijima tako je udovoljilo 77 zaprimljenih zahtjeva, što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 39 učenika, od čega 34 na temelju školskog uspjeha i petero na temelju kriterija definiranih Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krk, te 38 studenata, od čega 32 na temelju školskog ili akademskog uspjeha i šestero na temelju kriterija za deficitarna zanimanja. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn primati između 01. listopada 2020. i 30. lipnja 2021., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2020. i 31. srpnja 2021. godine. Za tu će se namjenu iz gradskog Proračuna izdvojiti 414.900,00 kn, od čega je 175.500,00 kn namijenjeno osnovnoškolcima, a 239.400,00 kn srednjoškolcima. Podsjetimo, prošle je godine na stipendije učenicima i studentima utrošeno ukupno 398.700,00 kn. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan odobren je trošak popravka lifta u Matičnom vrtiću Krku, što temeljem ponude tvrtke Kona d.o.o. predstavlja ulaganje, bez uključenog PDV-a, vrijedno 15.948,39 kn. Na inicijativu Vijeća roditelja Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, dana je suglasnost na zapošljavanje jednog učitelja/ice u produženom boravku Matične škole Krk, za potrebe mješovite skupine sastavljene od učenika triju razrednih odjeljenja trećeg razreda, i to na određeno vrijeme, od 20. listopada ove godine, pa sve do trajanja epidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a najdulje do kraja nastavne godine.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2021. godinu, ukupno vrijedan 400.000,00 kn, a koji će biti implementiran u prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini. Nadalje, prihvaćen je program Mjesnog odbora Vrh vezan uz proširenje makadamskog puta na dionici Kimpi - Kaštel, u dužini od 560,0 metara, kako bi se stvorili uvjeti za nesmetan prolazak vozilima, točnije potaknulo obrađivanje okolnih poljoprivrednih površina. Prema tome, Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera najprije će se naručiti pripadajući ponudbeni troškovnici, a potom provesti postupak nabave.

U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Geotech d.o.o., s uračunatim PDV-om vrijedna 20.625,00 kn, za izradu projektantskog rješenja rekonstrukcije dijela Ul. Partizanski put u naselju Kornić (kod kućnih brojeva 27 i 29, u dužini od 30,0 metara), s ciljem rješavanja problema kojeg ondje stvaraju oborinske vode. Ponudom je obuhvaćena izrada: geodetske snimke postojećeg stanja, troškovnika za izvedbu radova i procjene troškova izgradnje. Nakon što su na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija analizirana dva idejna rješenja tvrtke Graditelj d.o.o. za uređenje unutarnjeg dvorišta Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk na koje se izlazi iz učionice gdje se organizira produženi boravak učenika, te nakon što je, kao adekvatnija, u dogovoru sa Školom, prihvaćena varijanta koja uključuje podnu igru na antistres podlozi, dječje igralo - tobogan sa stepenicama, koš za košarku i podne površine od okruglih kamenih oblutaka (uz one postojeće betonske), izrađen je troškovnik koji radove uređenja, s uračunatim PDV-om, procjenjuje na 83.056,25 kn. Nastavno na to, najavljeno je pokretanje postupka nabave, odnosno skorašnja realizacija. U nastavku, analiziran je troškovnik vezan uz rješavanje problema kojeg u dijelu Ul. Biskupa Antuna Mahnića u gradu Krku stvaraju oborinske vode. Za ovu investiciju (kao dio projekta Rekonstrukcije javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka u dijelu građevine Ul. Biskupa Antuna Mahnića), s uračunatim PDV-om, procijenjenu na 624.540,06 kn, također je najavljeno kretanje u postupak nabave. Naposljetku, usvojena su dva dorađena urbanističko-tehnička rješenja, prvo, za južni dio građevinskog područja Brzac, i, drugo, za područje pored nove ceste Kartec u gradu Krku, a što ih je izradila tvrtka Planimetar d.o.o.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, analizirano je izvješće o provedbi prošlogodišnjeg programa Edukacije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva Udruge maslinara Drobnica iz Krka, nakon čega je zaključeno kako će, zbog njegove necjelovitosti, biti zatražena dopuna zaprimljene dokumentacije u smislu dostave: liste svih polaznika edukacije, mjesta i vremena njezine provedbe te popisa obrađenih temama. Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, dana je suglasnost za provedbu akcije čišćenja otpada iz mora, a koja će se tijekom ovog tjedna provesti na području otočića Plavnika.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljen novi Cjenik obrade i zbrinjavanja otpada Trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., a vezan uz zbrinjavanje otpada u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, s obzirom na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u iznosu od 5,6 milijuna kn) dodijeljenu spomenutom Društvu. OPG-u Matko Žderić iz Ploča, omogućen je dnevni zakup javne površine u gradu Krku, pred ulazom u Veliki park, s ciljem prodaje mandarina, i to dvaput tjedno u razdoblju od 27. listopada do 01. prosinca ove godine.