145. Kolegij: Inicirane izmjene modela nagrađivanja kategoriziranih sportaša

U Malenoj gradskoj vijećnici, 02. studenog 2020. godine, održan je 145. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotren je nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka, s namjerom da se izmijeni način nagrađivanja onih sportaša koji su, temeljem rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora, ostvarili kategorizaciju. Tako je u planu da Grad Krk, temeljem zaprimljenog zahtjeva, vrhunskog sportaša (prve, druge i treće kategorije) nagradi godišnjom stipendijom u iznosu 9.600,00 kn umjesto dosadašnje potpore od 7.000,00 kn, vrsnog sportaša (četvrte kategorije) godišnjom stipendijom u iznosu 7.200,00 kn umjesto dosadašnje potpore od 5.000,00 kn te darovitog sportaša (pete i šeste kategorije) godišnjom stipendijom u iznosu 4.800,00 kn umjesto dosadašnje potpore od 3.000,00 kn. Osim toga, predloženo je da se isplaćivanje tih nagrada više ne vrši u formi jednokratne potpore već mjesečne stipendije, što znači da bi vrhunskim sportašima mjesečna stipendija iznosila 800,00 kn, vrsnim sportašima 600,00 kn, a darovitim sportašima 400,00 kn. No, nastavak rasprave vezane uz ovu temu slijedi na jednom od nadolazećih sastanaka Kolegija. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi za promicanje zdravih stilova života Gaia Nova iz Kastva dodijeljena je potpora u vrijednosti od 4.500,00 kn za realizaciju projekta Škola za zdravlje (dio inicijative Samo zdravo za osnovnoškolce i srednjoškolce) koji će se tijekom studenog i prosinca ove godine provoditi u suradnji s krčkom Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir. Riječ je o projektu usmjerenom na educiranje srednjoškolaca o zdravoj prehrani s naglaskom na podizanje razine svijesti o važnosti konzumiranja svježeg voća i povrća nasuprot štetnim utjecajima prerađene hrane na zdravlje. Ovu je hvalevrijednu inicijativu prethodno odobrilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a moguće ju je uključiti i u sadržaj nastave na daljinu. S obzirom na zahtjev Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca iz Rijeke da im se za obnovu interijera kazališne zgrade dodijeli financijska potpora, zaključeno je kako će se u Proračun za narednu godinu, za tu svrhu, nastojati osigurati određen budžet.  

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, A. A. iz Punta, uz dnevni zakup, dozvoljeno je korištenje javne površine u gradu Krku, točnije prostora bivše Zelene tržnice, i to za prodaju božićnih drvaca tijekom mjeseca prosinca ove godine.

Nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda, vrijedna 450,00 kn, za nabavu i ugradnju modema u upravljačku jedinicu klima  uređaja iz gradske server sale. Uz to, usvojena je i ponuda tvrtke MagicNet d.o.o. iz Ludbrega za mjesečne telekom usluge, tj. ponuda za telefoniju (2.000 minuta prema fiksnim i 2.000 minuta prema mobilnim mrežama) vrijedna 1.600,00 kn, kao i ponuda za stalni pristup Internetu brzine 200/200 Mbps vrijedna 2.310,00 kn, što ukupno iznosi 3.910,00 kn, odnosno 4.887,50 kn s uračunatim PDV-om.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, a s namjerom uređenja tamošnjeg (malonogometnog) igrališta, prihvaćene su dvije ponude: prva, Obrta za usluge Danijel Marin iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 38.625,00 kn, i, druga, tvrtke Kamen LND j.d.o.o. iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 45.500,00 kn. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a LRS LAG-a Kvarnerski otoci, za projekt Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u Parku Dražica, o kojem će se, u dogledno vrijeme, moći izjasniti i gradski vijećnici. Riječ je o Odluci koja se donosi radi prijave predmetnog projekta na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, a s ciljem ostvarivanja bespovratne potpore. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 744.000,00 kn, plus PDV, s time da bi iznos potpore, u slučaju njegovog prihvaćanja, iznosio 80 posto od ukupno prihvatljivih troškova. Pored toga, usvojen je i prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, od 09. - 12. studenog ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva i ostalog) pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg. Naposljetku, nastavno na temu vezanu uz korištenje gradskih zemljišta za odlaganje građevinskog materijala kao posljedice radova vezanih u projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, istaknuto je kako Grad Krk ima praksu davanja suglasnosti za deponiranje građevinskog materijala za investicije na području Grada Krka i privatnim investitorima, i to bez naplate. Međutim, u slučaju spomenutog projekta, provjerit će se što je sve zatraženo od investitora i izvođača radova, s time da će se zaključak, na eventualno postupanje, potom dostaviti gradskom komunalnom redarstvu.