152. Kolegij: Nagrađeno petero mladih i perspektivnih sportašica i sportaša

U Malenoj gradskoj vijećnici, 16. prosinca 2020. godine, održan je 152. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali:, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, vrijedna 4.400,00 kn za nabavu (trogodišnje) licence za virtualizaciju servera.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka, zaključeno je kako će petero mladih i perspektivnih sportašica i sportaša, temeljem zahtjeva, primiti godišnje novčane nagrade za postignute izvrsne rezultate na državnim natjecateljskim smotrama. Članu Karate kluba Krk Croatia, M. M. W. iz Kornića, tako će se za osvojeno drugo mjesto na Državnom prvenstvu u karateu za starije uzraste dodijeliti nagrada u vrijednosti od 700,00 kn. Također, član Karate kluba Krk Croatia, L. M. W. iz Kornića, za osvojeno drugo mjesto na Državnom prvenstvu u karateu za mlađe uzraste dobit će 700,00 kn, kao i još jedan član istog Kluba, N. D. iz Krka, i to za osvojeno drugo mjesto na Državnom prvenstvu u karateu za mlađe uzraste. Članici Veslačkog kluba Glagoljaš, L. N. iz Bajčića, za osvojeno prvo mjesto na Hrvatskom veslačkom prvenstvu u kategoriji mlađih juniorki i disciplini samac, dodijelit će se nagrada vrijedna 1.000,00 kn, dok će članovi Športsko-ribolovnog društva Lovrata, L. B. iz Krka i D. Š. iz Vrha, za osvojeno drugo ekipno mjesto na Državnom prvenstvu u sportskom ribolovu s obale u disciplini lov štapom, dobiti po 700,00 kn. Budući da se ove godine, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciji, neće organizirati susret nagrađenih sportaša, svi navedeni dobitnici svoje će novčane nagrade zaprimiti putem poštanske uplatnice na kućnu adresu. Nakladniku Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn kojom će se sufinancirati izdavanje monografije pod nazivom Otok riječke države, a čiji je izlazak iz tiska predviđen u ožujku naredne godine, povodom 100. obljetnice oružanog ustanka protiv D'Annunzijevih ardita te pripojenja otoka Krka Hrvatskoj (tada Kraljevini Jugoslaviji). Pored toga, zaključeno je kako će se i umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka s navršenih 80 godina, a koji nisu članovi Udruge umirovljenika Grada Krka, Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento ili Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, u povodu nadolazećih božićno-novogodišnjih blagdana, dodjeljivati božićnice u vrijednosti od 150,00 kuna. Božićnice će se moći zatražiti putem Odsjeka za društvene djelatnosti, i to isključivo slanjem osobnih podataka (koji uključuju: ime i prezime, mjesto prebivališta, adresu, datum rođenja, OIB, broj osobne iskaznice i IBAN broj računa), e-mailom na:  andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka, točnije dijelu Ul. Biskupa Antuna Mahnića - rješavanje problema oborinske odvodnje, pored tri zaprimljene ponude (Dinocop d.o.o. iz Omišlja; GP Krk d.d. iz Krka; V.D.I. d.o.o. iz Rijeke), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke V.D.I. d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 487.428,00 kn. U postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju i opremanju unutarnjeg dvorišta Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk na koje se izlazi iz učionice u kojoj se organizira produženi boravak učenika, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, bez PDV-a vrijedna 120.000,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na proširenju poljskog puta Kimpi - Kaštel, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 132.980,00 kn. Također, u postupku jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2021. godini, pored dvije zaprimljene ponude (Narodne novine d.d. iz Zagreba; Jami oprema d.o.o. iz Rijeke), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Jami oprema d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 86.610,00 kn.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, zaključeno je kako će se poništiti stara i prihvatiti nova ponuda tvrtke Kamen LND Kosić j.d.o.o. iz Vrha, sada vrijedna 47.600,00 kn, za uređenje okoliša malonogometnog igrališta u naselju Kornić, a koja podrazumijeva: ručni iskop rova za betoniranje temelja, izradu kameno-betonskog zida uz uporabu djelomično obrađenog kamena, ugradnju armature, izradu završne kape na vrhu zida te čišćenje igrališta.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, bez PDV-a vrijedna 11.500,00 kn, za elektrotehnički nadzor u projektu Modernizacije sustava javne rasvjete u starogradskoj jezgri grada Krka.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 18.800,00 kn, za izradu geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja stvarnog položaja katastarskih čestica: 1902/1, 1902/2, 1902/3 i 1902/4, sve k.o. Vrh, te izradu geodetskog situacijskog nacrta.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, zaključeno je kako će se, kao i prethodnih godina, članovima i predsjednicima mjesnih odbora osigurati godišnje nagrade za rad, i to članovima po 1.000,00 kn, a predsjednicima po 2.000,00 kn.

 

Sljedeći sastanak Kolegija na redu je u ponedjeljak, 11. siječnja 2021. godine!