12. Kolegij: I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za ovu godinu predloženo smanjenje od 7,7 posto

Nakon jednomjesečne pauze, u Malenoj gradskoj vijećnici, 06. rujna 2021. godine, održan je 12. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, predstavljeno je izvješće vezano uz poziv upućen vlasnicima onih parcela za koje je Grad Krk imao interes zaključiti kupoprodajne ugovore u namjeri izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, nakon čega je zaključeno kako će se za predmetnu namjenu ipak morati pronaći nova lokacija budući da sa svim vlasnicima nije postignut priželjkivani dogovor, što, naposljetku, onemogućuje objedinjavanje grupe manjih parcela u jednu veću adekvatnu izgradnji novog vrtićkog kompleksa. Potom je usvojena odluka o pozivu na zaključenje kupoprodajnih ugovora za tri parcele koje ulaze u projekt Rekonstrukcije križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku, a za koje je izvršena procjena i ishodovano pozitivno mišljenje Procjembenog povjerenstva Primorsko-goranske županije. Konkretno, radi se o: k.č. 2103/6, k.o. Krk grad (1259/5, k.o. Krk), površine od 19,0 m2 u vlasništvu R. J. iz Krka, zatim k.č. 2103/7, k.o. Krk grad (1259/6, k.o. Krk), površine od 41,0 m2 u vlasništvu R. J. iz Krka te k.č. 2095/2, k.o. Krk grad (1363/9, k.o. Krk), površine od 28,0 m2 u vlasništvu S. U., J. U., M. J. i M. F. iz Krka, s time da je vrijednost navedenih parcela procijenjena na 75,00 EUR/m2. Budući da Grad Krk odsad raspolaže novom nekretninom, i to k.č. 2811, k.o. Krk grad, površine od 278,0 m2, u naravi ruševna kuća s dvorištem u krčkoj starogradskoj jezgri, najavljeno je pokretanje postupka njezine procjene. S ciljem prodaje, u tijeku je postupak procjene nekretnine u gradskom vlasništvu, točnije k.č. 3440/1, k.o. Krk grad (z.č. 1546/3, k.o. Krk), površine od 926,0 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području grada Krka. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Putničke agencije Molnar - Gabor iz Malinske za sporazumnim raskidom Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade stare osnovne škole u naselju Milohnići koji je trebao vrijediti do 01. travnja naredne godine, s obzirom na to da je predlagatelj u postupku likvidacije. Na inicijativu Prirodoslovnog muzeja Rijeka da im se u zakup dodijeli ured radi obavljanja muzejske djelatnosti na otočnom području, predložen je poslovni prostor na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku za koji će uskoro biti raspisan natječaj. Pored toga, donesene su odluke o produljenju četiriju ugovora o zakupu zemljišta zaključenih s: (1) J. B. iz Krka za dio k.č. 3603/1, k.o. Krk grad, na daljnji trogodišnji period, (2) E. H. iz Kornića za dio k.č. 1478/48, k.o. Krk grad, na daljnji trogodišnji period, (3) tvrtkom Parole d.o.o. iz Krka za dijelove k.č. 2210/1 i k.č. 2211/1, obje k.o. Krk grad, na daljnji trogodišnji period te Z. B. iz Münchena, Njemačka, za dijelove k.č. 3817 i k.č. 3816, obje k.o. Krk grad, na daljnji trogodišnji period. Supružnicima J. G. i J. G. iz Krka dana je suglasnost za postavu privremenog objekta za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u dvorištu kuće izgrađene na k.č. 3225, k.o. Krk grad, isključivo uz uvjet da posjeduju suglasnost susjeda. Donesena je i odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na daljnjoj izgradnji hangara Jedriličarskog kluba Plav (što podrazumijeva izgradnju nosive konstrukcije, krova i fasadne obloge), a čija procijenjena vrijednost iznosi 2,5 milijuna kn. U stručno povjerenstvo potom su imenovani: Edi Furijan, Radmila Živanović Čop i Tamara Žic. Naposljetku, biračkim mjestom za dopunske izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda hrvatskog naroda, kao jedinstveno biračko mjesto za područje Grada Krka određena je Velika vijećnica Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, Krk. Također, za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 03. listopada ove godine.

Tijekom razmatranja predmeta Pododsjeka za redarstvo, najavljeno je kako će radovi na dodatnoj semaforizaciji Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku (raskrižje s Vinogradskom ulicom) zbog produljene turističke sezone krenuti 01. listopada (umjesto 15. rujna) ove godine, nakon čega je zaključeno da će semafor biti opremljen dvjema širokokutnim detektorima vrijednim 15.225,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, školska ekskurzija u Dalmaciju za 34 osmaša iz Matične škole Krk subvencionirat će se iznosom od 200,00 kn po učeniku, tj. u cijelosti za one učenike čije su obitelji korisnici gradskog socijalnog programa. Istom predlagatelju odobrena je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn za sufinanciranje programa pod nazivom Povratak prirodi, a namijenjenog polaznicima trećih i četvrtih razreda. Zbog povećanog broja učenika zainteresiranih za program produženog boravka, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan - Matična škola Krk organizirala je dodatnu, petu odgojno-obrazovnu skupinu, s time da je Grad Krk, shodno navedenom, odobrio financiranje plaće dodatne učiteljice u produženom boravku. Pored toga, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Matičnom vrtiću Krk dana je suglasnost za zapošljavanje trećeg odgojitelja u jednoj od mješovitih odgojno-obrazovnih skupina redovnog vrtićkog programa. Na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Krk, prihvaćeno je participiranje u troškovima voditelja/ice programa Pomoć u kući (plaća; prijevoz) koji/a bi na nivou čitavog otoka posredovao/la između korisnika programa, gerontodomaćica, lokalne samouprave i samog Crvenog križa, uz napomenu kako je molbu potrebno proslijediti i ostalim otočnim općinama. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Caritasu Biskupije Krk dodijeljena je potpora od 3.000,00 kn za provođenje volonterske inicijative 72 sata bez kompromisa, dok je Karate klubu Krk Croatia odobreno 5.000,00 kn za realizaciju Ljetnog kršćansko-sportskog kampa odrađenog pod motom Priprema, pozor, sad.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Mjesnom odboru Poljica odobrena je nabava dodatnih 150,0 m3 jalovine s uračunatim prijevozom za održavanje i popravak makadamskih putova na njihovom području. Temeljem ponude Autoprijevozničkog obrta Prendivoj iz Bajčića, riječ je o investiciji s uračunatim PDV-om vrijednoj 20.625,00 kn. U nastavku, usvojen je prijedlog tvrtke Regis d.o.o. iz Osijeka kojim je odobreno sufinanciranje radova na sanaciji fasade stambeno-poslovne zgrade locirane u krčkoj starogradskoj jezgri, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 40. S obzirom na to da se ovdje radi o zgradi u gradskom vlasništvu prihvaćena je 50-postotna participacija, i to u odnosu na račun Zidarsko-fasaderskog obrta Kabashi iz Krka kojim je vrijednost radova s uračunatim PDV-om evidentirana na 34.912,50 kn. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine uz zid Velikog parka radi održavanja sajma cvijeća, od 24. do 26. rujna ove godine. Udruzi za promicanje poduzetništva, obrtništva i kreativnog stvaralaštva Ruke iz Kornića, dana je suglasnost za korištenje javne površine, točnije Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) za realizaciju Sajma Ruke na kojem će, od 13. do 15. rujna ove godine, svoje proizvode javnosti prezentirati obrtnici, poduzetnici, predstavnici OPG-ova i kreativci.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, predstavljen je i usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, o čemu će se uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Ovom izmjenom i dopunom tako je predloženo 96.684.615,33 kn prihoda, 5.535.384,67 kn prenesenog viška iz prethodne godine te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka. U odnosu na osnovni Proračun sa 109.420.000,00 kn prihoda i primitaka, 1.380.000,00 kn prenesenog viška iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i izdataka, ovom, izmjenom i dopunom predloženo je smanjenje prihoda u iznosu od 8.580.000,00 kn, tj. 7,7 posto od usvojenog Proračuna, te jednakovrijedno smanjenje rashoda i izdataka. Ukratko, ove se izmjene i dopune donose zbog: (1) raspodjele viška prihoda iz prethodne godine, (2) odgode glavnine projekta Svjetlovodne mreže otoka Krka za narednu godinu te (3) uvođenja novih projekata, korigiranja postojećih pozicija i raspoređivanja prihoda koji su viši od prvotno planiranih.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk usvojeni su prijedlozi: Ugovora o financiranju voditeljstva, učitelja i kuhara u produženom boravku Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Ugovora o sufinanciranju stručnog suradnika/ce psihologa/inje u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk. Prvospomenutim Ugovorom Grad Krk se obvezao se na mjesečnoj razini, financirati: 970,45 kn voditelja Matične škole Krk i jednakim sredstvima voditelja Područne škole Vrh, zatim 61.200,00 kn pet učiteljica u produženom boravku Matične škole Krk i 12.050,00 kn učiteljicu u produženom boravku Područne škole Vrh te 7.531,30 kn kuharicu u produženom boravku Matične škole Krk i 2.084,65 kn kuharicu u produženom boravku Područne škole Vrh. Drugospomenutim Ugovorom Grad Krk se obvezao sufinancirati plaću stručnog suradnika - psihologa u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk, i to u iznosu od 60 posto ukupnog troška temeljem propisanog obračunskog koeficijenta i trenutno važeće osnovice plaće uvećano za troškove prijevoza.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako se projekt energetske obnove administrativne zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku (sjedište Vecle d.o.o.) uskoro privodi kraju, što znači da je završetak radova predviđen već 08. rujan ove godine, dok je predstavljanje cjelokupne investicije putem tiskovne konferencije najavljeno za mjesec listopad. Na samome kraju, za rujan je najavljeno i održavanje ovogodišnjeg izdanja manifestacije Krčko podmorje kojom su obuhvaćena tri atraktivna događanja: zdravstveno-stručni skup na temu Pismenost (razumijevanje) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora - 10. i 11. rujna, zatim treće izdanje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy - od 06. do 11. rujna, te eko-akcija čišćenja Krčke luke - 25. rujna.