29. Kolegij: Za (su)financiranje civilnog sektora izdvojeno 2,24 milijuna kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 14. veljače 2022. godine, održan je 29. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini. Naime, temeljem javnog poziva raspisanog krajem prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 90 zaprimljenih prijava (jednakog broja prijavitelja), ostvarilo je njih 85, točnije 77 programa i osam projekata, od čega 21 prijavu čine programi i projekti udruga u kulturi (520.000,00 kn), 22 programi sportskih udruženja (1.127.000,00 kn), 18 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), 10 programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (144.000,00 kn), pet programi građanskih inicijativa (50.000,00 kn) i devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (123.000,00 kn). Iz netom navedenog, jasno je kako je za ovogodišnje (su)financiranje civilnog sektora iz gradskog Proračuna izdvojen ukupni budžet od 2.244.000,00 kn, što je, zbog vraćanja pretpandemijskih vrijednosti, za čak 594.960,00 kn više nego li prošle godine. Od novih predlagatelja čije će se programske i projektne inicijative ove godine (su)financirati izdvajaju se: Udruga Muzika u koracima - MooK (10.000,00 kn), Ogranak Matice hrvatske u Krku (15.000,00 kn), Udruga invalida rada Rijeka (2.000,00 kn), Udruga za skrb autističnih osoba (30.000,00 kn) i Krizne radio komunikacije (6.000,00 kn). Dodajmo kako su, s obzirom na propozicije javnog poziva, prijavitelji svoje programske i projektne inicijative mogli prijavljivati isključivo digitalnim putem, odnosno posredstvom platforme e-Udruge (www.e-udruge.eu). Detaljnije postavljeni rezultati bit će uskoro predstavljeni na internetskim stranicama Grada Krka!

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 22.000,00 kn bez PDV-a, za nabavu i prijevoz jalovine do novoprobijenog poljoprivrednog puta na području Hrahorić koje se nalazi u neposrednoj blizini naselja Linardići, i to u količini od 200 m3 za dužinu probijenog puta od 400 m te širinu od 3 m, uz 150 m2 ugibališta.  M. M. iz Cerne dozvoljeno je ulično sviranje na Trgu Kamplin u gradu Krku tijekom ovogodišnje turističke sezone, točnije srijedom, petkom i subotom, uz južnu fasadu Katedrale. Također, K. C. iz Mađarske, vlasniku Obrta Gravity Stix, dozvoljeno je korištenje javne gradske površine na Trgu Kamplin, isključivo na mikrolokaciji kod kamenih stupova opatije sv. Lovre, radi organiziranja besplatnih radionica i edukacije žongliranja u periodu od 15. lipnja do 15. rujna ove godine.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda tvrtke Delfin grupa d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 24.000,00 kn bez PDV-a, za provođenje detaljnog energetskog pregleda, izradu izvješća s mjerama povećanja energetske učinkovitosti te izdavanje energetskog certifikata za upravnu zgradu (sjedište) Grada Krka, lociranu na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2. Pored toga, najavljeno je kako će se na Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi za 2022. godinu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske prijaviti nastavak radova na uređenju sunčališnih kapaciteta plaže Plav u gradu Krku. Ukupna sredstva iz Državnog proračuna  koja se mogu odobriti za pojedini projekt ne mogu biti veća od 90 posto stvarnih troškova svih faza provedbe, s time da kandidirana inicijativa mora imati adekvatnu projektno-tehničku dokumentaciju te odgovarajuće prostorno-planske akte.

Obrađujući teme Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 54.700,00 kn, za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 unutar Poslovne zone 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmeta Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka u 2022. godini, pored tri zaprimljene ponude (Futura Trade d.o.o. iz Lovrana, Signalinea d.o.o. iz Kukuljanova i Beato signal d.o.o. iz Buja), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Futura Trade d.o.o. iz Lovrana, s uračunatim PDV-om vrijedna 197.791,00 kn. Također, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Kosići, pored tri zaprimljene ponude (Kograd Krk d.o.o. iz Krka, Zidarski obrt Zidar Ivo iz Vrha i Dinocop d.o.o. iz Omišlja), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 141.075,00 kn.