37. Kolegij: Prihvaćen prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju Festivala folklora otoka Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 09. svibnja 2022. godine, održan je 37. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića: prva, vrijedna 19.200,00 kn bez PDV-a, za nabavu, prijevoz i ugradnju 120 m3 jalovine radi popravka makadamskog puta od naselja Poljica do uvale Čavlena u dužini od 2.800 m i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.500,00 kn za strojno i ručno čišćenje makadamskog puta na području Drmuna Puški u dužini od 200 m i širini od 2,50 m. U nastavku, detaljno su analizirana tri troškovnika što ih je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke: prvi, kojim su radovi na uređenju zidova i stropa u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka (prvi kat) procijenjeni na iznos od 181.100,00 kn bez PDV-a, drugi, kojim su radovi na uređenju poda u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka (prvi kat) procijenjeni na iznos od 158.800,00 kn bez PDV-a i, treći, kojim su radovi na uređenju ureda gradonačelnika u upravnoj zgradi Grada Krka (prvi kat) procijenjeni na iznos od 87.820,00 kn bez PDV-a. Nakon prihvaćanja iznesenih procjena, a s ciljem realizacije predmetnih investicija, najavljeno je provođenje postupaka nabave. Također, prihvaćene su i vrijednosti iz troškovnika Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, kojim su radovi na rekonstrukciji dijela stare makadamske ceste na relaciji Krk - Glavotok (od čvorišta Kimpi do čvorišta Salatići), u dužini od 1.900 m i širini od 3 m, procijenjeni na iznos od 208.490,00 kn bez PDV-a. I za ovo je ulaganje najavljeno pokretanje postupka nabave. Temeljem Zaključka s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, pribavljena je i usvojena ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 41.125,00 kn, za izradu evidencije dječjih igrališta i autobusnih čekaonica na području Grada Krka, a kojom moraju biti obuhvaćeni sljedeći podatci: naziv i vrsta komunalne infrastrukture, katastarska i zemljišna čestici te katastarska općina na kojoj se ista nalazi, zatim površina predmetne lokacije i njezino vlasništvo. Streličarskom klubu Maura kal dana je suglasnost za postavljanje srednjovjekovnog streličarskog terena na platou ispod zidina Frankopanskog kaštela u gradu Krku, počevši od 10. lipnja, pa sve do 10. rujna ove godine. Naposljetku, Grad Krk se odazvao pozivu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije da, između 07. i 19. lipnja ove godine, sudjeluje u tradicionalnoj akciji čišćenja prirodnih (teško pristupačnih) morskih plaža, s time da je organizacija ovog ekološko-edukativnog programa, koja podrazumijeva i koordinaciju svih njegovih sudionika, povjerena krčkom Komunalnom društvu Vecla d.o.o.

Obrađujući teme Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske dodijeljeno je 5.000,00 kn za sudjelovanje krčkih stolnotenisača na 10. Prvenstvu jadranskih otoka koje se u listopadu ove godine planira održati na otoku Pagu. Udruzi za promicanje zdravih stilova života Gaia Nova iz Kastva odobrena je potpora u vrijednosti od 3.500,00 kn za realizaciju projekta Samo zdravo 2022. koji će se provoditi u suradnji s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan. Riječ je o projektu usmjerenom na educiranje osmaša o zdravoj prehrani s naglaskom na podizanje razine svijesti o važnosti konzumiranja svježeg voća i povrća nasuprot štetnim utjecajima prerađene hrane na zdravlje. Uz to, Udruzi sopaca otoka Krka iz Pinezića dodijeljeno je 5.000,00 kn za izdavanje knjige notnih zapisa pod nazivom Dvojkinje, autora Marijana Orlića. To je vrijedno monografsko djelo praćeno nosačem zvuka koje može poslužiti i kao udžbenik za sviranje dvojkinja (ili dvojnica), jednog od rijetkih otočnih tradicijskih instrumenata. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju Festivala folklora otoka Krka kojim se s ciljem očuvanja ove važne manifestacije, a prema tome i otočne nematerijalne baštine, osigurava njezino (su)financiranje od strane svih sedam lokalnih samouprava otoka Krka. Sporazumom je, također, utvrđeno kako svake godine Festival folklora priređuje druga lokalna samouprava, i to prema sljedećem redoslijedu: Grad Krk, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Dobrinj, Općina Vrbnik, Općina Baška i Općina Punat. (Ove je godine domaćin Općina Punat, a naredne Grad Krk.) Sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, petero krčkih učenica/ka i njihove dvije mentorice za sudjelovanje na državnim natjecanjima iz vjeronauka i talijanskog jezika primit će zasluženu novčanu nagradu pojedinačno vrijednu 500,00 kn. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, završne ekskurzije učenika četvrtih i osmih razreda Matične škole Krk i Područne škole Vrh subvencionirat će se iznosom od 100,00 kn po učeniku, odnosno u cijelosti za one učenike čije su obitelji korisnici gradskog socijalnog programa. Ženskoj klapi Vejanke iz Krka, temeljem ponuda Obrta za krojačke usluge i modni dizajn Lilium iz Rijeke i Obrta za proizvodnju i usluge Martis iz Veprinca, odobrena je potpora vrijedna 11.400,00 kn za nabavu novih osam uniformi. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023., stipendiju u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn tijekom narednih devet mjeseci primati će: S. M. iz Krka, polaznica prve godine poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razmatrajući predmete Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Domogradnja d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 41.625,00 kn, za sanaciju fasade i krova kućice na pomoćnom nogometnom igralištu smještenom unutar kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijaviti nadogradnja za kontejnere s elektroničkim sustavom za kontrolu pristupa te sustavom za prepoznavanje vrećica. Kako je ovdje riječ o investiciji vrijednoj 1.288.000,00 kn bez PDV-a, po Javnom pozivu moguće je ostvariti 60 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti samog ulaganja. S obzirom na to da je definirana nova lokacija za smještaj seta polupodzemnih spremnika za otpad, i to kod zgrade POS-ovih stanova u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, vrijedna 6.800,00 kn bez PDV-a, za izradu geodetske podloge, građevinskog tehničkog rješenja i prikaza uređene površine. Nadalje, prihvaćene su vrijednosti iz troškovnika tvrtke Tehno- val d.o.o. iz Njivica, kojim je osvjetljavanje gradskih bedema s jugoistočne strane (od Frankopanskog kaštela tj. Austrijske kule do Vrata slobode), zajedno s osvjetljavanjem kupole zvonika Krčke katedrale te zvonika i kipa Blažene Djevice Marije u sklopu kompleksa benediktinskog samostana, procijenjeno na iznos od 150.695,00 kn bez PDV-a. Za ovu je investiciju najavljeno provođenje postupaka nabave.

Obrađujući teme Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, izdvojen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije, radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim porotnicima, uskoro biti dostupan na gradskim internetskim stranicama.