39. Kolegij: Utvrđen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.; usvojeni prijedlozi dvaju investicijskih ugovora

U Malenoj gradskoj vijećnici, 23. svibnja 2022. godine, održan je 39. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Mladen Pavačić, stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će se nastavno na inicijativu građana iz naselja Pinezići, a vezanu uz usporavanje prometa u Ul. Runjak te smanjivanje buke u noćnim satima, od inicijatora zatražiti da pribave mišljenje Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići. Pored toga, prihvaćen je prijedlog Samostana sv. Franje Asiškog iz Krka, da nedjeljama i blagdanima, tijekom ljetnih mjeseci, maksimalno do 10.00 sati, svim korisnicima javnog parkirališta u dijelu Ul. Stjepana Radića, radi održavanja jutarnjih misa u samostanskoj crkvi, ono bude besplatno. Također, temeljem zahtjeva komunalnog poduzeća Vecla d.o.o., dana je suglasnost za izmjenu Priloga I. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. Naime, od 03. lipnja ove godine, mijenja se cijena isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim površinama Grada Krka, i to na način da se, s ciljem povećanja protočnosti prometa, pored prve i druge, uvodi nulta zona u koju spada samo središte grada Krka, točnije Ul. Šetalište sv. Bernardina, Ul. Stjepana Radića od br. 1 - 2, kao i Trg bana Josipa Jelačića, a kojom je obuhvaćeno stotinjak parkirnih mjesta. Ondje će se u periodu A (od 01. lipnja - 30. rujna) parkiranje naplaćivati 10,00 kn/h, u periodu B (od 01. travnja - 31. svibnja te od 01. - 31. listopada) 8,00 kn/h, a u periodu C (od 01. siječnja - 31. ožujka te od 01. studenog - 31. prosinca) 3,00 kn/h. U prvoj zoni, u koju spadaju parkirališta Robna kuća (Ul. Stjepana Radića), Kružni tok I (Ul. Slavka Nikolića), Portapisana (Ul. Krčkih iseljenika), Lukobran (Ul. Lukobran) i Vignole (Ul Stjepana Radića od br. 2 - 3) cijena parkiranja u periodu A bit će 7,00 kn/h, a u periodu B 5,00 kn/h. U drugoj zoni, u koju spadaju parkirališta Plav (Senjska ulica), Kružni tok II (Ul. Slavka Nikolića), Sportski centar Josip Uravić Pepi (Ul. Slavka Nikolića), Vinogradska (Vinogradska ulica), Fratri (Ul. Stjepana Radića), Punta di Galetto (Ružmarinska ulica), Ježevac (Ul. Ježevac) i Sv. Fuska (Pinezići) cijena parkiranja u periodu A iznosit će 5,00 kn/h. Na parkiralištu Sportskog centra Josip Uravić Pepi (Ul. Slavka Nikolića) namijenjenom autobusima cijena parkiranja u periodu A bit će 30,00 kn/h. Novost se ogleda i u povećanju cijene cjelodnevne karte u drugoj zoni (od 08.00 - 22.00 sata) koja će sada, umjesto 25,00 kn/dan, biti 30,00 kn/dan, odnosno 100 kn/dan za autobuse na parkiralištu Sportskog centra Josip Uravić Pepi (Ul. Slavka Nikolića). Nadalje, mjesečne će se parkirne karte u nultoj zoni u periodu A naplaćivati 750,00 kn, u periodu B 500,00 kn, a u periodu C 200,00 kn. Cijena mjesečne parkirne karte u prvoj zoni u periodu A iznosit će 500,00 kn, a u periodu B 200,00 kn. Cijena mjesečne parkirne karte u drugoj zoni u periodu A bit će 350,00 kn. Cijena povlaštene parkirne karte namijenjene iznajmljivačima u krčkoj starogradskoj jezgri u periodu A odsad će iznositi 1.000,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići da se uredi kupalište u uvali Jertu u naselju Pinezići, međutim isključivo s radovima koji se odnose na održavanje plažnih kapaciteta i za koje nije potrebno ishodovati prostorno-plansku dokumentaciju. U tom smislu, najavljene su korekcije dvaju prvotno analiziranih troškovnika.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, nastavno na zahtjev M. R. i Z. H. iz Krka, najavljeno je raspisivanje natječaja za davanje u zakup parcele 1247/4, od 1.999 m2, koja se nalazi u poslovnoj zoni grada Krka, i to na rok od pet godina, s početnom cijenom godišnje zakupnine od 20.000,00 kn. Pored toga, donesene su odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za: (1) ustupanje radova na uređenju zidova i stropa u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka (prvi kat) te (2) ustupanje radova na uređenju poda u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka (prvi kat). Procijenjena vrijednost prvospomenute investicije iznosi 181.100,00 kn bez PDV-a, a drugospomenute 158.800,00 kn bez PDV-a.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su i usvojeni prijedlozi dvaju ugovora koje (su)potpisuju Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk, konkretnije: (1) prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije Luke Krk, uporabna cjelina 5 - Obala Marina i (2) prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije operativnog gata u Luci Glavotok. Predmet prvospomenutog Ugovora je sufinanciranje radova i usluga vezanih uz rekonstrukciju Luke Krk, uporabna cjelina 5 - Obala Marina, kojima su obuhvaćeni troškovi konkretnih radova, stručnog nadzora, projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu i izrade plana izvođenja radova. Procijenjena vrijednost samih radova, koji će se izvoditi tijekom 2022. i 2023. godine, s uključenim PDV-om iznosi 10.553.450,00 kn, s time da je participacija Grada Krka 50 posto cjelokupne vrijednosti investicije, dok će preostalu polovicu sufinancirati Županijska lučka uprava Krk. Po istom će se modelu sufinancirati i usluga stručnog nadzora procijenjena na 316.600,00 kn s uključenim PDV-om, usluga projektantskog nadzora procijenjena na 105.532,00 kn s uključenim PDV-om te usluga koordinatora zaštite na radu i izrade plana izvođenja radova procijenjena na 42.250,00 kn s uključenim PDV-om. Predmet drugospomenutog Ugovora je sufinanciranje radova i usluga vezanih uz rekonstrukciju operativnog gata u Luci Glavotok kojima su obuhvaćeni troškovi radova, kao i stručnog nadzora. Procijenjena vrijednost konkretnih radova s uključenim PDV-om iznosi 2.600.000,00 kn, dok je usluga stručnog nadzora procijenjena na 69.000,00 kn s uključenim PDV-om. Participacija Grada Krka i u ovom slučaju iznosi 50 posto cjelokupne vrijednosti investicije, odnosno 1.334.500,00 kn, dok će preostalu polovicu sufinancirati Županijska lučka uprava Krk.

Obrađujući teme Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na projekt izgradnje nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 unutar poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, usvojene su dvije ponude: prva, tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 42.700,00 kn bez PDV-a, za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova i, druga, tvrtke INprojekt d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 6.000,00 kn bez PDV-a, za uslugu koordinacije zaštite na radu. Također, nastavno na projekt izgradnje zgrade (hangara) Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke, vrijedna 20.000,00 kn bez PDV-a, za uslugu projektantskog nadzora. Naposljetku, usvojena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, vrijedna 28.000,00 kn bez PDV-a, za izradu Elaborata o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, a sukladno prijavi na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Društvu za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske Potrošačica iz Vrbovskog osiguran je budžet od 5.000,00 kn za realizaciju projekta Euro u Hrvatskoj, a koji podrazumijeva organizaciju javnih tribina putem koje se potrošače planira educirati o procesu zamjene valute, pravilima preračunavanja cijena, vremenskom razdoblju dvojnog opticaja te zadacima i odgovornostima pojedinih dionika. Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka dodijeljeno je 4.000,00 kn radi nabave sportske opreme za sudjelovanje njegovih članova na Svjetskom prvenstvu koje će se ove godine odigrati u Francuskoj. Na inicijativu Atletskog kluba Krk, prihvaćena je ponuda Obrta za proizvodnju, usluge i trgovinu Jendriš iz Vrbovca, vrijedna 18.750,00 kn, za najam zaletišta za skok s motkom, što predstavlja podršku atletskoj manifestaciji Jump2Krk koja će se u gradu Krku održati 31. kolovoza ove godine.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke 4F-PROJEKT d.o.o. iz Kraljevice, ukupno vrijedna 6.000,00 kn, za foto-dokumentiranje efekta javne rasvjete svih naselja Grada Krka iz zraka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, utvrđen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, a koji će u dogledno vrijeme biti dostavljen i gradskim vijećnicima. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine prihodi i primitci ostvareni su u iznosu od 84.959.570,20 kn, što je 94,5 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika), odnosno 117,96 posto od ostvarenja iz 2020. godine. Prihodi poslovanja tako su realizirani u iznosu od 81.308.717,79 kn, što čini 95 posto plana, a u odnosu na 2020. godinu tijekom koje je uprihodovano 67.274.134,81 kn, prošle ih je godine ostvareno 21 posto više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.531.720,42 kn, što je 90 posto plana, te za 396 posto više od ostvarenja koje je u iznosu od 711.537,64 kn realizirano 2020. godine. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 119.131,99 kn, i kao takvi manji su za 97 posto u odnosu na rezultat iz 2020. kada je ostvareno 4.034.726,47 kn. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 81.994.596,32 kn, što je 86 posto od planiranih rashoda i izdataka, odnosno 22 posto više nego li 2020. godine kada je realizirano 67.374.872,87 kn. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 26.947.445,60 kn, što je 98 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 21.758.177,74 kn - 82 posto plana, financijski rashodi u iznosu od 391.131,89 kn - 80,0 posto plana, pomoći u iznosu od 1.451.977,50 kn - 90 posto plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.616.922,19 kn - 87,0 posto plana te ostali rashodi u iznosu od 5.747.518,71 kn - 86 posto plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 19.489.337,45 kn, što čini 77 posto plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 4.592.085,24 kn, što je 83 posto plana. Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 84.959.570,20 kn, preneseni višak prihoda iz 2020. u iznosu od 5.537.303,15 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 81.994.596,32 kn, konsolidirani višak prihoda u 2021. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 8.502.277,03 kn.  Uz Godišnji izvještaj, usvojen je i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, kojom se u ovoj godini raspoređuje prošlogodišnji (konsolidirani) višak prihoda u iznosu od 8.502.277,03 kn, koji će se uvrstiti u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu, sukladno odluci koju će donijeti Gradsko vijeće.